26 Nisan 2018 Perşembe, 23:37

 5-Mustafa KANTARCI (GÖZLEM)

SİYASETÇİ ÖRNEK OLMALI

433

Bir okuyucumuz,“  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, tümü üzerindeki, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde, milletvekillerinin, tavır ve davranışlarını, üzüntü ile izliyoruz. Çünkü TBMM’ deki milletvekilleri, her tavır, davranış, fikir ve düşünceleri bizler için bir örnektir….” dedi.
Okuyucumuzun, bu tespiti, Rahmetli Uğur Mumcu’ nun, " TARTIŞMA YERİNE KAVGA, DİNLEME YERİNE SUÇLAMA, YANITLAMA YERİNE SALDIRI… BİZİM YAPTIĞIMIZ BU İŞTE’…" görüşünü de hatırlattı,
Ayrıca Anayasası’nda, Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, tümü üzerindeki, görüşmelerde, bazı milletvekilleri ise mevcut yasaları gözetmeden, hatta anayasal suç işleyerek, icraatını, fikir ve düşüncelerini, kamuoyu ile paylaşıyor. Oysa demokrasi ile yönetilen ülkelerde, hiçbir iktidar ve özellikle de siyasetçiler, kendi meşruiyetiyle ilgili, anayasa ve hukuku, görmezlikten gelemez.
Ayrıca siyasi iktidarlar, kendi hukukunu yapıp, buna göre ülkenin yönetimine de talip olamaz. Bu durum, demokratik kurallara ve çağdaş hukuk normlarına da aykırıdır. O nedenle de her siyasetçi, bu normları gözetmek zorundadır.
Demokrasinin,  kurallarına uymayan veya cumhuriyetin temel ilkelerinden olan laik ve üniter yapıyı, demokrasiyi, yok etmeyi amaçlayan ve de demokrasinin tanıdığı, hak ve özgürlükleri, yanlış kullanan veya yorumlayanlar, hem kendilerine, hem de demokrasiye, özellikle de ülkeye zarar verirler.
Diğer yandan demokrasi ile idare edilen ülkelerde, liderler ve siyasilerin icraatlarına, söz, tavır ve davranışlarına, dikkat etmek ve kamuoyuna da örnek olmak zorundadırlar. Çünkü siyasetçilerin, her tavır ve davranışı, özellikle de icraatları, birer örnek olup, ayrıca da bir eğitimdir.
Demokrasi ile idare edilen ülkelerde, Liderlerin ve siyasilerin icraatından,  öncelikli sorumluluk, halkındır. Yani seçmenindir. Çünkü iktidarı belirleyen, milletvekillerini, TBMM’ ye, taşıyan, alkışlayan, övgü dolu sözlerle teşvik eden de halktır.
 Tüm dünyada, siyaset ve siyasetçi, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Demokrasi de, partilerin ve siyasetçilerin, varlıklarının nedenidir. Siyaset ise sorun çözme sanatıdır. Ülkemizde ise siyasetçi, genellikle de sorun yaratan taraftır.
Siyaset yapanların, ilişkileri ve davranışları, sürekli göz önündedir .O nedenle de ahlak kuralarına ve mevcut mevzuata da  uymak zorundadır Çünkü Siyaset kurumu, aldığı kararlarla, bütün toplumu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
Ayrıca yaşamda, eğitimi, toplum yapar.. O nedenle de insanımızın, siyasilerin, özellikle de liderin ve yöneticilerin, her sözü, hareketi, icraatı ve tavrı bir eğitimdir. İnsanımız, özellikle de siyasiler ve yöneticiler, bunu bilerek hareket etmeli, söz, tavır, icraat ve davranışlarında, dikkat etmelidir. Çünkü toplumuzda, çocuklar, gençler çevresindeki insanları, özellikle de toplum için, önder konumundaki insanları örnek alırlar.
   Öte yandan, çocuk ve gençlerimizin, en çok etkisi altında kaldıkları ve karşılıklı olarak etkileşmede bulundukları yer, yaşadığı toplumdur. İnsanımız, özellikle de çocuk ve gençlerimiz,  yaşadığı toplumda,  sürekli eğitim yapar..
Yaşamda, özelikle de siyasette, olumsuz eleştiri yapanlar, genellikle de bunun bilincinde değildir. Ayrıca eleştiri, yapan kişi/kişiler, ne ölçüde başarılı olur; ya da karşıtı zarar görür, bunu bilmekte pek güçtür. O nedenle de herkes, özelikle de siyasiler, tavır, davranış ve icraatlarını, ahlaki kuralara ve mevcut mevzuata göre yapmak zorundadır.
Kişi/kişiler, eleştirisi ile doyuma ulaştığını düşünerek, özellikle de insanlar eleştirdikleri kişi/kişilerin, sustuğunu da görerek, "başarılı" olduğunu kanısına varabilir. Varması da pek kolaydır. Çünkü kendi, eleştirir, kendi değerlendirir, buna da inanır.
Kişi/kişilerin, Türk devletinin yapısı, yönetimi, ülke sorunları hususunda konuşması, eleştiri yapması ve sorunlarını gündeme getirmesi, olağandır. İnsanların, yaşadıkları ülkenin kim tarafından, nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda,  fikir, düşünce ve eleştirileri de olacaktır; olmalıdır da. Ancak eleştiriler, onur kırıcı olmamalı, kamplaşmalara da zemin hazırlamamalıdır..
 Siyasiler, eleştirecekler ve eleştirileceklerdir. Çünkü eleştirinin ve tartışmanın, geçmediği yer ve durum yoktur. Eleştiri ve tartışma, yaşamın parçaları, daha doğrusu bütünü içindedir. Ondan da kimse uzak ve ilgisiz kalamaz. Ancak eleştiri yaparken, “HOŞGÖRÜ, BAŞKALARINA SAYGI, ANLAYIŞI” içinde olmalıdır. Çünkü olumlu eleştir hediye olup, Uygarlığın  da temeli ve yaşam biçimidir. Demokrasi de bu temeller üzerine inşa edilir.
Siyasetçi, mevzuatı, ahlâkî değerleri, gözetmek ve iyi niyetle hareket etmek en önemlisi de toplumu da  her yönü ile örnek olmak durumundadır. Çünkü siyasetçilerin, tavrı, davranışı ve icraatı insanımız, özellikle de çocuk ve gençlerimiz için, bir eğitimdir.

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar