18 Haziran 2018 Pazartesi, 09:00

 5-Mustafa KANTARCI (GÖZLEM)

KYK ESKİŞEHİR YURTLARI

753

 


            Gençlerimiz, aile, devlet ve toplum, açısından önemlidir. Çünkü gençlik,  işgücü, beyin gücü,  yanında, toplumsal değişim aktörü ve ulusal, her tür mirası,  geleceğe taşıyabilmek demektir.


            Gençlerimiz, açısından eğitim, olmazsa olmaz konumdadır. Nitekim  Atatürk, ”Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.” demiştir.


             Ülkemiz, gençlerimizi, iyi yetişmesi için, her türlü tedbiri almak ve olanakları da sağlamak zorundadır. Çünkü tarih, zinde ve iyi yetiştirilmiş, genç nesillerin,  toplum ve devletlerin, kaderlerinde nasılda büyük değişmelere, yol açtığının örnekleriyle doludur.


             Cumhuriyet döneminde, arzu ettiğimiz boyutta olmasa da imkânlar ölçüsünde gençlerimize, her türlü olanağı sağlanmıştır. Bu imkânlardan, biri de Üniversitelere okuyan gençlerimizin, barındıkları yurtlardır.


            Üniversiteyi, yeni kazanan öğrencilerin ve ailelerinin, en fazla önem verdikleri konuların başında da doğru yurt seçimi geliyor. Daha önce, hiç bilmediği, bir şehirde ve ilk kez evinden uzakta yaşamaya başlayacak öğrenciler, istedikleri özelliklere sahip, güvenilir ve rahat yaşam ortamı sunan, bir yurt bulmak için çaba sarf ediyor


              Okumak için, üniversitelerin bulunduğu kentlere, gelen öğrencilerin, büyük çoğunluğu devlet yurtlarını tercih etmektedir. KYK’ ya, bağlı yurtları, kalacak yer  seçenekleri içinde, ekonomik ve güvenilir anlamda en uygun yer olarak görüyorlar.


             Eskişehir’de, Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları, öğrenciler tarafından, tercih edilmektedir. seçkin ve güler yüzlü, personeli ile her yıl yüzlerce öğrenciye, hizmet veriyorlar. Öğrencilere, evinin rahatlığı, sıcaklığını, aratmayacak, güvenli ve huzurlu, bir aile ortamı sunmaya çalışırken, diğer yurtlara da örnek oluyor.


                Yurtlarda, barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarında aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını, geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, iller ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. 


               Ayrıca, psiko-sosyal servislerde, öğrencilere, koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara, yeni kayıt yaptıran öğrencilere, uyum sağlamaları maksadıyla, uyum programları düzenlenmektedir.


             Yurtlar, otel standardında, ahşap mobilyalı, karyola sisteminde, 1, 2, 3 ve 4 kişilik odalar içerisinde, banyo, tuvalet, TV, buzdolabı, telefon bulunan yurtlar, hizmete sunulmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin de ihtiyaçlarını, rahatlıkla karşılayabilecekleri ortamlar sağlanması için, ciddi çaba var.
                Elbette yurtlardaki bu ortamın sağlanmasında, Kredi Yurtlar Kurumu, İl Müdürü, Sayın Eyüp ERKURT’ un, büyük payı vardır.. Kendisini, fırsat buldukça ziyaret eder,  özellikle de gençlerimizin, barınma sorunları üzerinde, görüşlerini alırız.


               Sayın ERKURT, işinin ehli, bir yöneticimizdir. Kaynak yaratır, ya da var olan kaynakları, en iyi şekilde değerlendirir, Bilgi, deneyim, önsezi, yetki ve sorumluluk trafiğini doğru yönlendirme ve denetleme, ekibini eğitebilme gibi, meziyetlere de sahiptir.     


                O’na göre, verimlilik, düşünce ve güven, etkili bir biçimde koordine edildiği takdirde, her alanda başarılı olmak için de hiçbir neden yoktur. Yönetici olarak, koşulları çok iyi değerlendirir. Yurtlarda, kaliteyi, öğrencilerin ve yakınlarının, yurtlardan memnuniyeti ile eşdeğer tutar.


                Dikkat ettik. İcraatında, eşitlik, ön planda, örf, adet, gelenek, görenekleri özelikle de öğrencilerle ilişkilerinde, manevi değerleri, sevgi, saygı gibi, unsurları, ön planda tutuyor. Onların, her türlü sorunu ile da yakından ilgileniyor.


             Yurtlarda, yenilikçi, modern, çevreci, özgürlükçü, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, tarihi ve kültürel değerlere bağlı, insana, doğaya saygılı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı mevcuttur.  Özellikle de yurt bahçelerinde, sürdürülebilir peyzaj anlayışına uygun olarak gerçekleştirilen, tasarım ve uygulama çalışmaları yanında, Eskişehir kırsalındaki bitki örtüsünün, yurt bahçelerine taşınarak, sergilenmesi, örnek teşkil edecek niteliktedir.


                Sayın ERKURT,  yurtların daha iyi imkânlara sahip olması için, sürekli proje üretiyor.  Projeleri, hayata geçirebilmek, yurtlarda kalan öğrencilerin, daha iyi imkanlara kavuşması için de il müdürü olarak, ciddi gayret gösteriyor.


               Eskişehir olarak, başarılı bürokratlara, özellikle çocuk ve gençlerimize, sahip çıkan, yöneticilere, sahip çıkmak, herkesin, özellikle de siyasi iktidarların, görevi olmalıdır. Çünkü  iktidarların ve kurum/kuruluşların, başarısı, bürokratların, başarılı çalışmaları ile  eşdeğerdir.


                Sayın Eyüp ERKURT ve ekibini, kutluyoruz…


 

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar