18 Haziran 2018 Pazartesi, 08:56

 7--İbrahim ŞAVK (CUMADAN CUMAYA)

Ramazan tevbe ayıdır

475

Cenab-ı Hak (C.C.) Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresi 17-18. Ayet-i celilesinde şöyle buyuruyor: “Allah’n kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah (C.C.) bunların tevbesini kabul eder. Allah (c.c.) her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. (A:17)
“Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca (ben şimdi tevbe ettim) diyenleri ile kafik olarak ölenler için -kabul edilecek- tevbe yoktur. onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. (A: 18 Sh.: 79)
Günahın ilenmesinden sonra, tevbe etmek için bir zaman dilimi vardır: bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor: (İnsanın) sağındaki (iyilikleri yazan) Melek, (kötülükleri yazan) solumuzdaki meleğin amiridir. Bu bakımdan kul bir hasene (sevap) isşlediği zaman onu, on misli yazar. Kul, bir kötülük işlediği zaman soldaki melek bunu yazmak ister. Sağdaki meler “dur” der. (yazma der) O da altı saat bekler. Eğer kul yaptığı kötülükten dolayı allah’dan afv ve mağfiret diler, tevbe ederse üzerine bir şey yazmaz. Tevbe etmezse üzerine bir şey yazmak. Tevbe etmezse o zaman ona bir günah yazar.” (Beyhaki; Ebi Ümame (ra) Muhtarul e hadis no: 703 Sh: 89)
Her insanda hayatını, amelini yazan iki melek vardır. Bunlara yazıcı melekler denir. Kur’an-ı Kerim bu hususu öyle beyan ediyor: “Üzerinizde değerli yazıcılar vardır. Sizi koruyan bu meleklere “kiramen katibin (dağerli yazıcılar) denir. İşlediklerini bilirler.” (İnfitar suresi A: 10-11-12, Sh: 586)
Görülüyor ki, melekler insanların sicilini tutuyorlar., ahirette hesap günü itiraza mahal olmayacak. Herkes yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.
Veliler kervanıının başını çekenlerden Cüneyd-i Bağdadi, tevbenin üç derecesi vardır, der: Birinci, işlediklerine pişmaanlık duyup, bir daha yapmamak,, ikincisi, Allah’ın yasakladığı şeyleri, işlediği hale hale bir daha dönmemek. Üçüncüsü, haksız olan işleri şahsından uzaklaştırmak. (kötülerse, kötülüklere bir daha bulaşmamak.)
Nasıl tevbe edilir: Kıldığı namazdan sonra veya yatmadan evvel, sahur vakti ve her zaman: Kul ellerini açarak: Ya Rabbi! beni insan yarattın, ben sana karşı gerçek bir kul olamadım. Bilerek-bilmeyerek bir çok günah işledim, pişmanım, affına, mağfiretine bağışlamana muhtacım. İşlediğim günahlara pişmanım, bir daha o günahkar hayatıma dönmek istemiyorum. Bana; kulluğuna, rızana giden yolu nasip eyle. Ne olur Allah’ım affeyle... Ramazan ayı bağışlanma ayı olduğunu öğrendim lütfen beni anamı-babamı bütün müminleri AFFEYLE YA RABBİ...

TEVBELERİ KABUL
EDİLMEYENLER:

1- Tevbesini son nefese bırakıp tevbe edemeyenler.
Son nefeste kişiye gideceği yeri gösterilmeye başladığnda, Ya Rabbi inandım.. Tevbe ediyorum demesiyle imanı ve tevbesi-geciktiği için- kabul olmak. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:
“(İnsan, son nefeste) azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süre gelen adedi budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır.” (Gafir (mümin) suresi, ayet: 85, sh: 475)

2- İşlediği günahları övünerek anlatanlar.
Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: “Ümmetimden (tevbe edenleri) Hz. Allah (c.c.) affetmiştir. Bunlardan öyleleri vardır ki, geceleyin bir günahı işler. Sonra da bunu övünerek (öğle bir gece hayatı yaşadım ki diye) anlatır. Böyleleri ilahi aftan müstesnadır. Halbuki, Rabbi onun günahını ört bas ederek gecelemiştir. (Buhari, Tecrit, c: 12 sh: 157)

3- Büyük kıyamet alameti olarak güneşin batıdan doğduğunu görüp inananların tevbe edenlerin, çünkü iman ve tevbe şahide değil gaibe olacaktırr

4- Kul hakkı yiyenlerin helalleşmedikçe ilahi azaptan kurtulamayacakları bir gerçektir. Cenabı Hak kendi hukukunu bağışlar. Ancak kul hakkına karışmaz.

5- İman esaslarını dili ile söyleyip kalbiyle tasdik etmeyenlerin Hz. Allah’ın (c.c.) Hz. Muhammed Rasulüllah’a kesin bildirdiği (helali helal, haramı haram olarak kabul etmeyenlerin, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmayanların tevbesi ve yaptıkları hayır-hasenat, tarafı ilahiden asla kabul edilmezler...
Mübarek Ramazan ayında Cenab-ı Hakk cümlemizin tevbelerini kabul, amellerimizi makbul eylesin. (Amin)

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar