18 Haziran 2018 Pazartesi, 01:21

 9.Prof.Dr.Gazi ÖZDEMİR - bilgi@novak.org.tr

YAŞAYAN TEK MESİH, MEHDİ VE MÜRŞİD KUR’AN’DIR

619

 


Şuara-196 ncı ayette, son Peygamber olan Hz. Muhammed’e hitaben, tebliğ etmesi için indirilen Kur’an’daki bilgilerin, daha önce görevlendirilmiş olan Peygamberlerin kitaplarında da olduğuna değinilmiştir (Şuara-196. Gerçek şu ki, bu bilgiler Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi kendi ana dilleriyle indirmiştik). Ayetten de anlaşılacağı üzere, bütün Peygamberlere, hem kendileri, hem de bütün insanlar anlasınlar diye, vahiy kitapları ana dilleri ile indirilmiştir.


Her Peygamber, tebliğ ettiği Allah’ın tek dini olan İslâm’ın Din denilen “Değişmez Araç Kurallar”ın canlı uygulayıcısı olmak üzere de görevlendirilmiştir. Örneğin Duhhan-11 nci ayette örnek olma uyarısı Hz. Muhammed’e, Saffat-108 nci ayette de Hz. İbrahim’e yapılmıştır (Duha-11. Ve Rabbinin verdiği nimeti /peygamberlik görevin gereği Kur’an’ı sözle ilet /tebliğ et ve bildirilenlere uygun davranışlarınla da Kur'an'ın doğruluğunu göster /örnek ol! Saffat-108. Allah'a verdiği sözde durmasını ve çok sevdiği oğlundan ayrılmayı gerçekleştirmesiyle Biz, gelecek kuşaklar için İbrahim'i bir örnek kıldık).  Mevlana da bu görevlendirilmeye Mesnevi-1 nci cilteki 1534 ncü şu sözü ile dikkat çekmiştir “Kur’an, peygamberlerin halleridir, onları öğrenmek istiyorsan Kur’an’a sor”.


Allah’ın rahmeti demek, iyi niyet temelinde çaba içinde olmaya karşılık Allah’ın insana yardımı ve destek olması demektir. Peygamber gönderilmesini de Allah’ın “Rahmet” olarak değerlendirdiğine Enbiya-107 ve Meryem-21 nci ayetlerde dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla sadece şu veya bu Peygamber değil, BÜTÜN PEYGAMBERLER ALLAH’IN BİRER RAHMETİ olarak gönderilmişlerdir (Enbiya-107. Ya Muhammed! İşte Biz Seni de tüm âlemlere, doğruya yönelmeleri /değişmez ana hükümlere uygun yaşamda olmayı başarabilmeleri için rahmetimiz sonucu gönderdik. Meryem-21. Melek de, Meryem’e dönerek, "Evet! Sen doğru söylüyorsun. Ama Senin Rabbin, 'O iş bana kolaydır. Doğacak çocuk, insanlar için gücümüzü gösteren bir işaret ve kendimizden bir rahmet olsun diyedir ve ka­rarlaştırılmış bir iştir’ bilgisini sana bildirmemi söyledi” diyerek açıklamada bulundu).


 Daha önce de belirttiğim gibi bütün Peygamberler aynı Ruh ailesindendirler, aynı zürriyettendirler ve birbirlerinden ayrıcalıklı değildirler. Ayrıcalıkları, sadece görev amaçlarının ayrıntıları yönündendir. İşte onlara verilen ve Dünya’da kullanılan isimleri, sadece görevlendirilmiş oldukları toplumları ve kendilerini belirlemek için olmaktadır. Hepsi kendisine vahyedilen din kurallarını tebliğ eden ve bu kurallar nedeniyle de birer yol  gösterici, aydınlatıcı ve olumsuzluklardan arındırılmış kişiler olmaktadırlar. Bu ortak görevlerini tanımlamak amacıyla da Peygamberlere Kur’an’da “Mesih, Mehdi, Hüden” kelimeleri ve aynı anlamdaki “Mürşid” kelimesi, bütün Peygamberler için kullanılmış ortak kelimeler olmaktadır. Örneğin Bakara-38 nci ayette Peygamberler için “Hüden –Yol gösterici”, yani “Mehdi”, Al-i İmran-45-46 da ise hem “Mesih”, hem de “Mehdi” kelimelerinin kullanılmış olduğunu görmekteyiz (Bakara-38. Hepinizin alt Cennet'ten çıkarılıp Dünya'ya gönderilmenizi söyledik ama, zaman zaman Benim buyruklarımı size anlatan yol gösterici /hüden /mehdi elçiler gelecektir. Göndereceğim bu yol göstericilere uyanlar ve bildirdiklerimi kabul edenler için bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Al-i İmran-45. İlk uyarıdan bir süre sonra Melekler Meryem'e yine; "Ya Meryem, Allah Seni verilmiş bir kararın /kelimenin haberi ile de müjdeliyor. O’nun “ol” kelimesi ile olacak elçinin adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir (olumsuzluklardan temizlenmiş /Mesh edilip yüceltilmiş). O, Dünyada da Ahrette de yüz akı olup, itibarlılardan ve Allah’a yakınlaşmış olanlardan da olacaktır”. 46. Ve O, "İnsanları doğru yola yönelsinler diye uyarıcı /yol gösterici /mehdi özellikler taşıyacak ve salihlerden olacak" diyerek bir oğlu olacağını müjdelemişlerdi).


Peygamberler, özel yetenekler yanında olumsuzluklardan da arınmış olarak yaratılmaları ile Mesih, onlara vahyedilen ve tebliğ ettikleri dinin değişmez amaç kuralları yolu ile insanları aydınlatmaları ve yol göstermeleri ile de nasıl Mehdi ve Mürşid iseler, kendilerine indirilmiş olan kitaplar da birer Mesih, Mehdi ve Mürşiddirler demektir. Ahzab-40 ncı ayette Hz. Muhammed’in son Peygamber olduğu, Maide-3 ncü ayette de din denilen değişmez amaç kuralların Kur’an ile tamamlanmış olup, böylece Dinin tamamlandığı ve isminin de İslâm olduğu açıklanmıştır (Ahzab-40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin öz babası değildir. O, Allah'ın elçisidir /resulüdür ve nebi olanların sonuncusudur ve şunu iyice bilin ki Allah, her şeyi de en iyi bilendir. Maide-3. Çünkü Ben bugün dininize son şeklini verdim, böylece din ile ilgili nimetimi artık sonlandırdım ve sizin için din olarak İslamtamamlayıp onayladım).


 Dolayısıyla da canlı Mesih’lik, Mehdi’lik ve Mürşid’lik Hz. Muhammed ile son bulmuş, tartışılma özellikli değişmez amaç kuralları ile Evrensel ve zaman üstü olan Kur’an ise Mesih, Mehdi ve Müşid olarak devam etmektedir.


Fatır-32 nci ayette, Kur’an’ı anlatan ve sohbetini yapanlar “Kur’an Mirasçısı” olarak tanımlanmaktadırlar (Fatır-32. Ya Muhammed! Senden sonra da Kur'an'ı, kullarımızdan seçtiğimiz bazı kimselere miras bırakmışızdır. Fakat Kur’an’daki buyruklarımızı bilmelerine rağmen, kimi yanlış yola sapıp kendi nefslerine zulmedecekler, kimi orta yolu tutacak, kimi de Allah'ın izniyle en iyisini yapmada örnek olacaklardır. İşte Allah’ın en büyük lütfü bunlara olacaktır).


Dolayısıyla, insani olarak hiçkimse ne Mesih, ne Mehdi ve ne de Mürşid değil, hiç kimse böyle dini bir lakaplıyı beklemesin. Kim olursa olsun, bir kimse kendini bu kelimelerle tanımlayamaz. Bu kişi ancak Mürşid’in, Mehdi’nin ve Mesih’in, yani Kur’an’ın mirasçısıdır. Kur’an’ı meslek edinmeksizin kendisinin ayrı bir mesleği olacak, sadece Allah’ın rızasını gözetecek, ücret almadan ve Kur’an’daki gerçekleri gizlemeden, değiştirmeden olduğu gibi toplumun ana dili ile sunma sorumluluğunda olacaktır.


NOT-1: Ayrıntılı bilgiyi NÖVAK Vakfının "SON DAVET KUR'AN (Kısa tefsirli tercümesi)", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL" ve "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" kitaplarında  bulabilirsiniz.


NOT-2: 31 MAYIS 2017 Çarşamba günü saat 17.30-19.00 da ise Özdilek Sanat Merkezinde Halka açık "KUR'AN SOHBETLERİ"ne inşallah devam edeceğim.


NOT-3: 19 Mayıs 2017 Cuma akşamı saat 22.45’te Cem TV’de “KUR’AN’A GÖRE KUR’AN” konusunu konuşmaya devam edeceğim.

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar