16 Temmuz 2018 Pazartesi, 03:56

 NE İSTİYORSAN AÇ SÖYLE

TEPEBABAŞI KAVŞAĞI NEDEN KAPATILDI?

343

Gazetemizi arayan okurumuz çevreyolunda yapılan yeni bir uygulama için flikâyetini dile getirdi.
Tepebaflı kavfla€ında, Batıkent’e dönüfllerin kapatıldı€ını söyleyen okurumuz, bu kapatma ifllemine anlam veremedi€ini söyledi.
Daha önce sola dönüfl tabelası konularak dönüfl yasa€ı getirilen bölgenin tamamen kapatıldı€ına dikkat çeken okurumuz; "Orada bir hastane var. Çok yo€un flekilde kullanılan bir bölge! Daha önce de bir düzenleme ile Batıkent tarafına girifl için yeni yol güzergâhı yapılmıfltı. fiimdi o güzergâhı gösteren tabelalarda kaldırılmıfl. Batıkent’e dönüfl tamamen kapatılmıfl. Batıkent’e girebilmek için Sö€ütönü ayrımına kadar gitmek ve yeniden Ankara yoluna dönmek gerekiyor. Yolumuz hayli uzadı. Yapılan yol kapatma uygulaması umarız yeniden gözden geçirilir" dedi.

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar