9 Mayıs 2019 Perşembe 952 Okunma

RUHUMUZ HER AN GÖZETİMDE VE İMTİHANDA

 


Bir hücreliden başlamak üzere Dünya’da yaratılan her bir canlının vücudunu birer Ruh kullanmaktadır. Her bir Ruh, Allah’ın yaratma gücünden biri olan Ruhlar okyanusunun pozitif enerjisini arttırmak üzere Dünya okuluna gönderilen birer okyanus damlasıdır ve bir canlı varlığın vücudunu okul üniforması olarak kullanarak ancak Dünya’ya eğitime gelebilmektedir. Ruh, insan vücudunu kullanmaya başlayınca, bu ikili hal artık beşer diye tanımlanmaktadır.


İsra-93….. Ya Muhammed! Onlara; "Size ilettiğim şeyler Rabbime ait güçlerdir ve O yüceler yücesidir. Ben ise Allah'ın görevlendirdiği elçi /resul olan bir beşerden başka bir şey değilim ki" şeklinde cevap ver.


Dünya okulunda eğitime gönderilmiş olan Ruh ve vücuttan oluşmuş beşerler, ilahi görevliler tarafından sürekli izlenmektedir.


Fecr-14. Çünkü Rabbin, insanları her an gözetlemektedir /durumlarını sürekli değerlendirmekte ve karşılıklarını henüz dünyada iken başlatmaktadır.


Beşerler, ilahi görevliler tarafından izlenmekte oldukları gibi, düşünce aşamasından başlamak üzere her faaliyetler bir şekilde ve bilmediğimiz bir yere sürekli bir şekilde ayrıca kaydedilmektedir.


Hac-70. Ya Muhammed! Allah'ın gökte ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini bilmez mi­sin? Hiç kuşkusuz tüm yaptıklarınız sürekli olarak bir kitaba kaydediliyor. Ve şüphesiz bu kaydı yapmak, Allah için çok kolaydır.  


Tevbe-16. Ey iman edenler! İçinizden, doğru yolda olup bu uğurda mücadele içinde olanlarınız ile Allah’ın buyruklarını bildiren elçisinden ve mümin olanlardan başkasını kendilerine sırdaş dost /veli edinmeyenleri belirlemek için izlenmeyeceğinizi ve kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Şunu iyice bilin ki Allah, bütün yaptıklarınızdan sürekli haberdardır.


Beşerlerin sürekli olmak üzere izlenmeleri ile kayıt işlemlerinin amacı, aralarından dünya eğitiminden başarılı olabilenleri seçmek içindir. Bu seçimi yapmada özellikle şu kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:  • Allah’ın tek ilâh olduğuna iman etme ve sadece Allah’a ibad etme /kulluk etme,


Zariyat-56. Çünkü Ben İns ve Cin'leri, Allah'tan başka ilah olmadığını ve sadece Bana ibad /kulluk etmeleri gerektiğini bilmeleri /öğrenmeleri için yarattım.  • Salih ameller /Faydalı işler gerçekleştirme,


Kalem-50. Ancak Rabbin O’nu bağışladı ve yine salihlerden /iman eden ve muhkem /değişmez ana hükümlere uygun olumlu ameller /faydalı işler gerçekleştirenlerden  kıldı.     • Allah’ın bütün peygamberler ve özellikle son peygamber olan Hz. Muhammed aracılığı ile bildirdiği ve Allah’ın tek dini olan İslâm dini denilen muhkem /değişmez ana kuralları öğrenip benimseme ve bunlara göre yaşamayı başarma


Tin-7. Ey insan! Barış-güven demek olan İslam dinini tek din olarak tanıyacağına dair Allah’a söz vermiş olmana rağmen,  daha sonra onu senden uzaklaştıran /red ettiren nedir ki?


Kehf-7. Sakın boş yere üzülme. Çünkü Biz, insanlardan kimlerin iman edip muhkem /değişmez kesin ana hükümlerimize uygun olumlu ameller gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için, dünyayı aldatıcı bir cazibe /ziynet merkezi yapmışızdır.  • Bütün beşerleri tek insan nesli olarak görme aşamasına ulaşma


Hud-119…. Esasında Biz sizleri, içinizden tekrar tek insanlık ümmeti oluşturup oluşturamayacak olanlarınızı belirlemek için yarattık.  • Evren’i araştırmak üzere ilim yapması ve bulduklarını dünya ve canlıların faydasına sunma


Nisa-162. Ancak aralarından derin ilim sahibi olup gerçek imana ulaşmış olanlar, hem Sana indirilene /Kur'an'a ve hem de Senden önce indirilenlere inanırlar. Salâtı /sosyal yardımlaşma toplantı ve faaliyetlerini yerine getirirler ve servetlerinden zekât verirler /devlete vergi olarak bir pay verirler ve yardım olarak da toplumu yararlandırırlar. Ayrıca Allah'a ve Ahret gününe de iman ederler.  İşte bunlara karşılık olarak hayal bile edemeyecekleri bir ödül vereceğiz.  • Dünya eğitiminin dersleri olan olumlu nefsleri orta düzeyde kullanma, olumsuzları ise öldürme


Kaf-19. Nihayet kişi, ölüm öncesi şaşkın /bilinç bulanıklığı haline geldiğinde, tüm amellerini gerçekleştirmesini kararlaştırmış olan nefslerinin ne durumda olduğunu düşünmeye başlayacak ve daha da önemlisi bu konuda hesap vereceğini hatırlayacaktır.


İzlenme ve kayıtlayıp değerlendirme sürekli olduğuna göre, sınavlarla başarılı olanın seçilmesi için uygulanmakta olan sınavlar da sürekli özelliktedir demektir.


İsra-13. Biz her insanın kaderini kendi özgür seçimine ve kararına bırakmışız­ /onu uçuracak /tekâmülünü sağlayacak olan kuşu boynuna bağlamışız. Ancak dünyada işlediği her şeyi de bir kitapta kayda alıyoruz. Kıyamet gününde, bu kaydı çıkarıp ona göstereceğiz. Ve ona;  14. "Oku kitabını /kayıt bandını! İşte dünyada nefslerinin yaptıkları, haydi bakalım, hesap ­görücü olmak üzere kendi hesabını kendin gör" diyeceğiz.


       İmtihan, bazen nimetle, bazen de sıkıntılarla yapılmakta olduğuna Araf-168. ayette, sınavın da yılda 1-2 defa ciddî yapıldığına ise Tevbe-126. ayette değinilmiştir.


A’raf-168. Yaptıkları olumsuzluklara karşılık olarak örneğin Biz, Yahudileri yeryüzünde birçok gruplara böldük. Ve bu grupların bir kısmı barışsever, salih ameller gerçekleştiren, diğer bir kısmı ise, bozguncu ve belalı gruptur. İşte bu grubu, belki doğru yola dönerler diye, nimetler ve sıkıntılarla imtihanlardan geçirdik.


Tevbe-126. Nasıl da her sene, sınav olmak üzere bir veya iki defa ciddi belalarla kaşılaştıklarıgörmüyorlar mı? Buna rağmen de ne tevbe ediyorlar, ne de tek Allah’ı anmaya dönüyorlar.


Yapılan sınavlarda bazen beşerler birbirlerinin sınavlarında görevli olmak üzere gönderilmektedir.


Furkan20. Ey insanlar! Size gönderdiğimiz elçimizden önceki resuller de sizler gibi yemek yerler, sokaklarda dolaşırlardı. Gerçekte Biz sizi, birbiriniz için bir sınav aracı yaptık ki doğru ve yanlış yola hanginizin sapmış olduğunuzu belirleyelim. Ve şüpheniz olmasın ki Rabbin, her şeyi en iyi görendir.


Haftaya tekrar olmak ümidiyle.


NOT: 1) Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM” ve “KUR’AN VE SON İSLAM”.


2) Ramazan ayı süresince hergün saat 18.15-19.00 arasında “Kur’an’a göre sohbet” programı ile BİBER FM Radyosunda olacağım.