20 Haziran 2019 Perşembe 994 Okunma

HESAP VE KARŞILIĞI DÜNYA’DA BAŞLIYOR-5

HESAP VE KARŞILIĞI DÜNYA’DA BAŞLIYOR-5


Geçen haftadan kaldığım yerden Öğrenci Ruh’un hesabı değerlendirildiğinde uyulan prensiplere devam edeyim: • Beşerden işini, sorumlu olduğu bir görevini en güzel şekilde ve hakkıyla yapması isteniyor 


Maide-63. Yahudi ve Hıristiyanların din adamları, bu ismleri /başka haram veya günah oluşturma riski taşıyan işleri ve haram yemeler konusunda insanları uyarsalardı ya? Bunlar da bu görevlerini yapmamakla, ne kadar büyük bir yanlış içinde olduklarını bir bilseler! • Kadın da çalışması ve ürettiğinden hesaba çekileceğinden, onun da çalışması isteniyor


Nisa-32. Ayrıca Allah'ın her birinize farklı özelliklerde verdiği yeteneklere ve bunlar nedeniyle elde edilenlere göz dikip durmayın. Örneğin erkeklerin kendi yeteneklerine bağlı olarak yaptıkları şeyler ve nasipleri /elde ettiklerinden bir pay, kadınların da kendi yeteneklerine bağlı olarak yaptıkları şeyler ve nasipleri /elde ettiklerinden bir pay vardır. Dolayısıyla birbirinizi kıskanıp engellemeye uğraşmayın ve Allah'tan si­ze nimetleri vermesini isteyip, bu yönde gayret edin. • Kadın da ibad etme /Allah’a kulluğunu ifade etme hakkında sorgulanacak


Nisa-124. Buna karşılık erkek olsun, kadın olsun her kim iman eder ve salih ameller gerçekleştirir ve mümin olmayı başarırsa, karşılık olarak Cennet'e girer ve kendisine en ufak bir haksızlık /zulüm de yapılmaz. • Kamu malı çalanın hesabı kolay, çünkü doğrudan cehenneme gönderiliyor


Al-i İmran-161. Dedikoduların tersine, bugüne kadar gelmiş hiçbir peygamber, emanete hıyanet etmemiş ve kamu malından çalmamıştır. Çünkü onlar, olur da emanete hıyanet edip kamu malından çalan nefsin, kıyamet günü çaldığı şeyi yüklenmiş olarak hesaba çekileceğini ve sonra haksız kazandığı her ne ise karşılığının tam olarak ödeneceğini ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağını bilirler. 162. Hiç Allah'ın hoşnutluğunu kazanan bir kimse, Allah'ın hışmına uğrayıp, Cehennem'e giren ile bir olur mu? Orası ne k­ötü bir yerdir bir bilseniz! • Başkasını kandıran, kandırdığının da vebalini alır ve hesabına yazılır


Nahl-25.  Ve bu ileri gelenler, yapılacak hesaplamada kendi günahlarının tamamı­ yanında, ayrıca bilgisizlikleri /cahillikleri yüzünden saptırdıkları kimselerin günahla­rından da bir kısmını yüklenmiş olacaklar. Ne yazık ki yüklendikleri şeyin bu kadar kötü olacağının farkında değiller! • Karşılıksız ve çabalı yardımın karşılığı 700 kata kadar bereketlendirilmek üzere hesaplanır


Bakara-261. Ey insanlar! Şunu bilin ki, servetlerinden sadece Allah’ın rızasını hedefleyerek muhtaçlara yardım edip bir ihtiyaçlarını giderenlerin /infak edenlerin örneği, her birin­den yedi başak ve her başakta 100 tane olacak şekilde çoğalan bir buğday tohumuna benzer. İşte Allah, hak edene ve puan durumuna göre uygun bulduğuna, ödülünü böyle katlayarak verir. • Haksızca öldürülenin günahları, onu öldürene yüklenmektedir


Maide-28. Andolsun, ‘Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, seni öldürmek için ben elimi sana uzatmayacağım. Ben, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım29. ‘Ve hem kendinin, hem de benim günahlarımızı /ismleri birlikte yüklenerek Cehennem'e gimeni isterim. • Hesaplamada iman etme ve Salih ameller /faydalı işler gerçekleştirme öncelikli olmaktadır


Hud-23. İman edip salih ameller gerçekleştiren ve Rab'lerine içtenlikle bağlı olanlar ise, işte onlar Cennet halkı olacaklar ve orada sürelerce kalacaklardır.       • Kısasın affı, günah siliyor ve hesaplama buna göre gerçekleştiriliyor


Şura-40. Ey insanlar! Şuna dikkat edin ki, bir kötülüğün /sıkıntı verici bir davranışın cezası benzeri bir kötülüktür /davranıştır. Ancak kim affeder ve barışmayı tercih ederse, onun ödülü Allah'a aittir. Ve Allah, sınırı aşan zalimleri kesinlikle sevmez.


Maide-45. Örneğin Tevrat'ta Yahudilere; "cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanana yara" şeklinde, kısası /aynısı ile karşılık vermeyi buyurduk. Kim kısas hakkından vazgeçerse, nahları için bir nevi kefaret ödemiş gibi olur. • Kız çocuğunu haklarından engellemek de bir nevi öldürmektir ve olumsuz hesaba etkisi çoktur


Tekviyr-8. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunu gömmüş olanlara /hor görenlere, ezenlere, cahil bırakanlara, 9. “Hangi suçu nedeniyle öldürüldü /cahil bırakıldı, yaşamı zorlaştırıldı, hor görüldü, ezildi?” diye sorulduğunda. 10. İnsanların dünya yaşamlarının kaydedilmiş olduğu diğer sayfalar açıldığında. • Kibirlenmek, Allah'a şirk koşmaktır ve bu beşerin kalbi mühürlenir, yani anlama ve muhakeme yeteneği köreltilir


Mümin-35. İşte böylesine, Allah'ın ayetlerine karşı hiçbir delilleri olmadan tartışan ve şüphe içinde olanlar, hem Allah katında ve hem de iman etmiş olanların katında büyük bir öfkenin oluşmasına yol açarlar. Allah her kibirli zorbanın kalbini doğruyu bulmamak üzere işte böyle mühürler.                                                    


Nahl-4. Allah, insanı küçücük bir damladan yarattı, fakat insan büyüyüp gelişince, bir de bakmışsın ki her şeyi kendi becerisine mal edip açıkça Allah'ı devre dışı bırakıverir /kendisi yaratmış gibi Allah’a apaçık rakip oluverir. • Din kuralı tek kaynağı Kur’an’dır. Kur'an dışı dini kural kabul etmek, Allah'a iftira etmek demektir


En'am-138. Bu insanlar, bazı hayvanları şirk koştuklarının adına ke­serler ve Allah böyle istiyor diye Allah'a iftira da ederler. Allah adına yapmakta oldukları bu iftira­ları /haramlaştırmaları yüzünden, Allah onları mutlaka cezalandıracaktır. • Kur'an'ın anlaşılmasını engelleyen, ağır bir suç işlemekte ve Cehennem'i hak etmektedir


Enfal-36. Ayrıca bunlar, insanların Allah'ın bildirdiği buyrukla­rını anlayıp uygulamalarını engellemek için, servetlerinin bir kısmını bu yolda harcıyorlar ve harca­maya da devam edecekler. Fakat bu çabaları bir sonuç vermeyecek ve hem çok üzüntü çekecekler, hem de sonunda yenileceklerdir. Ve şüphesiz kıyamet günü de Cehenneme tıkılacaklardır. • İman etmelerinde beşerleri zorlamak, hesabı çok olumsuz etkilemektedir  


Yunus-99. Ya Muhammed! Eğer Rabbin isteseydi, yeryüzünde yaşayan insanların tümü inanırdı. Dolayısıyla insanları, iman etsinler diye ikrah edecek şekilde sakın zorlama.


Beş haftadır Dünya Okulunda Öğrenci Ruh olarak biz beşerlerin yaşamlarımızın sürekli izlem altındadır ve her anımız hesaplanmaktadır. Puan durumumuz da hem dünya yaşamımızın akışını, hem de ahret durumumuzu etkilemektedir. Dolayısıyla bu konuda doğru yolda olmamız için din denilen ve son olarak Kur’an ile bildirilen muhkem /değişmez ana kuralları doğrudan Kur’an’dan anlamamız ve öğrenip bu kurallara göre yaşamamız oldukça önemli ve şart olmaktadır.


Haftaya başka bir konuda inşallah birlikte olmak ümidi ile.


NOT: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”