8 Ağustos 2019 Perşembe 598 Okunma

ÜST KİMLİĞİM İNSAN, DİNİM İSLÂM

 


A’raf-172 nci ayette belirtilmiş olduğu gibi Dünya Öğrencisi olacak Ruh’a Dünya Okulu Üniforması olarak insan denilen vücut verilmeden önce 7 konuda anlaşma yapılıp, Dünya yaşamı sırasında uyacağına yönelik sadakat sözü alınıyor.


A’raf-172. Rabbin, her ne zaman Âdemoğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı /insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça, onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerine birbirlerini şahit tutarak; "Elestü birabbikum - Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorunca, "Evet, şahitlik ediyoruz, Sen bizim Rabbimizsin - kalu belâ” derler. Biz bu işlemi, son kıyamet /hesap gününde, "Biz bunu bilmiyorduk" demeyesiniz diye yapıyoruz.


Allah’ın tekliğini kabul edeceğimize, Evren’i araştırmak üzere ilim yapacağımıza, Kur’an’daki muhkem /değişmez kuralları kabul edip, bunlara göre yaşayacağımıza, bütün insanları tek nesil kabul edeceğimize, Allah’ın tek dini olan İslâm’da olacağımıza, Şeytanı düşman belleyeceğimize ve Nefs derslerinden başarılı olma gayretinde olacağımıza söz veriyoruz.


Tek insan nesli olduğumuza ilişkin Enbiya-92 ve 93 ncü ayetlerde vurgu yapılmış ve ilk yaratılan toplumun da tek bir ümmet, yani insan nesli olduğuna ayrıca Yunus-19 ncu ayette değinilmiştir.


Enbiya-92. Ey insanlar! Gerçekte hepiniz tek bir ümmet /insan neslisiniz. Ben de hepinizin tek ibad /kulluk edeceği, yani bildirdiğim muhkem /değişmez amaç hükümlerle kulluğunuzu ifade edeceğiniz Rabbinizim. 93. Fakat toplumlar onlara bildirdiklerimizi yorumlamada ve uygulamada ayrılığa düştüler ve bölündüler, hizipler ve gruplar oluşturdular. Hâlbuki hepsi yine tek bir toplum olarak huzurumuzda toplanacaklar.


Yunus-19. Şunu iyice bilin ki, insanlar ilk yaratıldıkları zaman, tek bir ümmet idiler ve hepsi de öncelikle bu konularda tek bir dine bağlıydı ve tek bir Allah'a ibad ediyorlardı. Sonradan anlaşmazlığa düştüler, inanan ve inkâr edenler olarak ayrıldılar.…


Kaldı ki A’raf-172 nci ayette belirtilmiş olduğu gibi, 7 konuda Dünya yaşamında sadakat gösterme anlaşması, cinsiyet belirtmeksizin her cins Dünya okulu üniforması olan insan denilen vücudu kullanacak olan Öğrenci Ruh ile yapılmıştır. Yine gerek cinsiyet ayırımlı, gerekse farklı yetenekli insanlar ve farklı toplulukların yaratılmasının anlaşma sınavı olduğu Hucurat-13 ncu ayette açıkça belirtilmiştir.


Hucurat-13. Ey insanlar! Biz sizi erkek ile dişiden yarattık. Ve anlaşasınız, barış içinde yaşamayı öğrenesiniz diye /sizi sınamak amacıyla, çeşitli soylara ve kabilelere /toplumlara ayırdık. Allah’a göre en seçkininiz, O’na karşı takvası en fazla olanınızdır…..


Rum-32, En’am-165, Zuhruf-32 ve İsra-21 nci ayetlerde, insanların Allah’ın bu farklı yaratışı dışında, kendilerinin de din veya görüş farklılıkları temelli ötekileştirici, hatta birbirine düşman ve kavgalı gruplar oluşturmaları ve bunun da çok yanlış olduğu açıklanmıştır.


Rum-32. Sizden öncekilerden Allah’ın dinini kabul etmiş olanlar, ihtilafa düştükleri dinî konulara dayanarak farklı dinî gruplar /hizip /mezhep grupları oluşturdular. İşi de öyle bir hale vardırdılar ki, her bir grup sadece kendi görüşü ile sanki din onlarınmış gibi tavırlar takınmaya yöneldiler. Birbirlerini ötekileştirdiler, düşmanlaştılar.


En’am-165. "Allah sizi yeryüzüne halifeleri /Melek görevlileri olasınız diye gönderdi ve verdiği imkânlarla yaptıklarınızın karşılığını vermek ve birbirinizle de sizi sınamak üzere, kiminizi kiminize derecelerle üstün ve farklı kıldı…..


Zuhruf-32. Rabbinin kime elçilik görevini verip vermeyeceğine, onlar mı karar veriyorlar? Dünyada insanların ihtiyaçlarının kime ve nasıl paylaşılacağını Biz yapmaktayız. Aralarındaki işleri rahatça yapabilsinler diye de, yeteneklerini ve imkânlarını birbirlerinden derece derece farklı kıldık….


İsra-21. Baksanıza! Biz dünyada, insanları yetenekleri ve sorumlulukları bakımından nasıl birbirinden farklı ve bazılarını da birer sınav olsun diye diğerlerinden üstün kıldık….


En’am-159 ncu ayette ise insanların özellikle din temelli farklı görüşler temelinde gruplaşmalarının çok yanlış olacağı ve Hz. Muhammed’in böylesi gruplaşmalar /mezhepleşmeler yapanlardan uzak durması ikazı da yapılmıştır.


En’am-159. Özellikle de dinlerini parçalara, fırkalara /hiziplere /mezheplere ayıran, grup grup olanlara uyma ve onlardan uzak dur. Artık onların işi Allah'a kalmıştır.


Yeryüzünde olanların hepsini Allah, insan /beşer için yaratmıştır. Casiye-13 ncü ayette belirtildiği gibi, denizleri, karaları, dağları, ovaları, ormanları, madenleri, hayvanları ve her şeyi cinsiyet ayırımı yapmaksızın bütün insanların /beşerlerin faydalanması için yaratmıştır.


Casiye-13. Allah göklerde ne varsa, yerde ne varsa tümünü, kendinden bir iyilik olarak, sizin yararlanmanıza elverişli bir durumda yaratmıştır.


Yine 1400 yıl önce ilk defa Kur’an’da Nisa ve Hac surelerine “Ey insanlar” diye insana hitap ile başlanmış ve cinsiyet ayırımı yapılmaması DEVRİMİ gerçekleştirilmiştir.


Hac-1. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi kişiler olun. Çünkü kıyamet gününde oluşacak sarsıntı /değişim /her şeyin altüst oluşu muazzam bir şeydir.


İşte bu nedenle, ben de diyorum ki, ÜST KİMLİK OLARAK İNSANIM ve bunun dışında başka bir üst kimlik kullanmıyorum.


İnsan üst kimlikten sonra kullandığım kimlik ise Allah’ın zaman zaman peygamberler aracılığı ile ve Öğrenci Ruh’ların Dünya eğitimleri sırasında ve Mümin veya İnsan-ı Kâmil’lik aşamasına ulaşmalarını sağlayacak muhkem /değişmez ana kurallar bütünü olarak gönderdiği Allah’ın tek dini İSLÂM DİNİNDENİM. Çünkü Allah, farklı zamanlarda ve farklı peygamberlerle de olsa, daima benzer yaşam kuralları göndermiş ve din denilen bu kuralların artık Kur’an ile tamamlandığını ve daima İslâm dini olmak üzere isim vermiş olduğunu Al-i İmran-19, ve Maide-3 ncü ayetlerde açıkça vurgulamıştır.


Al-i İmran-19. Gerçek şu ki, Allah'ın kabul edip tüm peygamberler aracılığı ile gönderdiği tek din, şirk koşmadan tek ilah olarak Allah’a teslim olmak temelli din olan İslam'dır.


Maide-3….Çünkü Ben bugün dininize son şeklini verdim, böylece din ile ilgili nimetimi artık sonlandırdım ve şimdiye kadar sizin için din olarak göndermiş olduğum İslam'ı tamamlayıp onayladım.


Bu ortak 2 birleştirici noktada buluşmak ve düşman gruplaşmalardan uzak durmak umudu ile kalın sağlıcakla.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”