29 Ekim 2020 Perşembe 1589 Okunma

KORONA’DAN ALLAH’IN TEK DİNİNE Mİ? - 1

KORONA’DAN ALLAH’IN TEK DİNİNE Mİ? - 1


İleri sürüldüğüne göre Dünya’nın yaşı 4.5 milyar yıl. Canlıların yaşamaya başlayışı da birinci boyut düzeyindekiler olan tek hücrelilerle oldu. Dinazor denilen dev yapılı varlıklarla birlikte olan İlkel İnsanımsı yaşam ise 300 bin yıl önce başladı. Evren’i araştırma özelliği olmayan, Maymun vücutlu benzeri, savaşçı ilkel nesiller (Homoerectus) 200 bin yıl sürdü ve 100 bin yıl önce de Tin-4 ncü ayette önceki ilkel insanımsıdan daha gelişmiş olduğu ifade edilen şimdiki Âdem nesli (Homosapiens) başlatıldı.


Tin-4. And olsun ki! Biz insanı en güzel biçimde yarattık.


Gerek insanımsı neslin ve gerekse Âdem neslinin boşuna yaratılmadığı Müminun-115 ve yaratılma gerekçesinin, Dünya okulunda eğitime tabi tutmak ve başarılı olanları seçmek olduğu Duhan-38-39, Casiye-22 ve Hud-119 ncu ayetlerde vurgulanmıştır. Eğitime tabi tutulanlar ve içlerinden başarılı olanları seçilecek olanlar, insan denilen vücudu, okul üniforması olarak kullanma mecburiyetinde olan öğrenci Ruh’lardır.


Miminun-115. "Bizim sizi gereksiz yere yarattığımızı ve hesap vermek üzere bize dönmeyeceğinizi de düşünüp durmuştunuz" diye hatalarını yüzlerine vuracak.


Duhhan-38-39. Biz gökler, yer ve aralarındakileri sırf oyun ve eğlence olsun diye ve boşuna yarat­madık. Biz onları gerçeği göstermek ve içtenlikle iman edip etmeyeni /hak edip etmeyeni ortaya çıkarmak için yarattık. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyor ve anlamak istemiyorlar.


Casiye-22. Şunu da iyice bilin ki Allah, gökleri ve yeri bir amaçla yarattı. Bu amaçlardan biri de, her nefsin yapacağı olumlu veya olumsuzlukların karşılığının tam olarak belirlenebilmesi ve haksızlığa uğramadan karşılığının tam olarak verilmesidir.


Hud-119. Sadece Rabbinin rahmetine maruz kalmış olanlar o tartışmalara ve gruplaşmalara yönelmezler. Esasında Biz sizleri, içinizden tekrar tek insanlık ümmeti oluşturup oluşturamayacak olanlarınızı belirlemek için yarattık


Âdem nesli diye tanımlanan insan vücutlu öğrenci Ruhlar ile 7 konuda (Tek ilah olarak Allah’ı tanıyacaklarına, Tek insan nesli olduğuna ve muhkem /değişmez ana kurallar bütünü demek olan Din’in bu kurallarına uyacağına ve dolayısıyla da Dinin tek ve gönderen makam olarak Allah kaynaklı olduğuna, Evren’le ilgili ilim yapıp yaratılanların yararına sunacaklarına, Şeytan’ı tek düşman kabul edeceklerine ve olumlu ile olumsuz nefs derslerinden başarılı olmak için çaba göstereceklerine) anlaşma yapılmıştır.  A'raf-172. Rabbin, her ne zaman Âdemoğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı /insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça, onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerine birbirlerini şahit tutarak; "Elestü birabbikum - Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorunca, "Evet, şahitlik ediyoruz, Sen bizim Rabbimizsin - kalu belâ” derler. Biz bu işlemi, son kıyamet /hesap gününde, "Biz bunu bilmiyorduk" demeyesiniz diye yapıyoruz.


Tin-7. Ey insan! Barış-güven demek olan İslam dinini tek din olarak tanıyacağına dair Allah’a söz vermiş olmana rağmen,  daha sonra onu senden uzaklaştıran /red ettiren nedir ki?


Yasin-60. Ve Allah onlara; "Ey Âdem’in çocukları! Şeytan’ın sizin apaçık düşmanınız olduğu konusunda sizi uyarmış ve ona uymayacağınıza /tapmayacağınıza /kulu olmayacağınıza dair sizinle anlaşma da yapmamış mıydım?",


Taha-115. And olsun ki Biz Adem'i ilk yarattığımızda, şeytanın kendisine düşman olduğunu bildirip tembih etmiş ve uyarılarımıza uyacağına dair de söz /ahit almıştık. Ama Âdem, Allah'a vermiş olduğu bu sözünü sonra unuttu ve şeytanın kandırmasına karşı koyma dirayetini gösteremeyip ona uydu.


İniş sırasına göre ilk sure olan ‘Alak suresinin 1 nci ayetinde geçen “Oku” ifadesinin Evren kitabı, dolayısıyla da Evren’i araştırma ile ilgili olduğu, 87 nci iniş sırasında olan Bakara suresinin Bakara-31 nci ayetinde belirtilmiştir.


'Alak-1. Oku, her şeyi yaratan /halk eden Rab’bin adıyla. 2. Ki O Rab, insanı yapışıp asılı duran bir parçadan var etti /yarattı. 3. Oku ve bil ki O Rabbin en büyük ikram sahibi /cömert olandır. 4. Ki O (Rabbin), kalemin yazdıklarıyla öğretendir. 5. İnsana bilmediklerini öğretendir O.


Bakara-31. Sonra canlı-cansız Evren'deki tüm yaratmış olduklarının isimlerini /bilgilerini Âdem’e öğretti /belleğine yükledi. Sonra Adem'e öğrettiklerini göstererek Meleklere: "Kendinizi daha üstün gördüğünüze göre, size gösterdiğim tüm şu varlıkların isimlerini Bana söyleyin bakalım" diyerek onları sorgulayınca;


Bu ayette Âdem’in Evren bilgileri ile donatılmış olduğu ve bu özelliği ile Meleklerden farklı olduğu belirtilmektedir. Demek ki, daha doğmadan önce Âdem’in Ruh kısmının hafızasında, kitap şeklinde Evren bilgileri bulunmaktadır. Çünkü Allah’ın farkındalığına ancak ilim sahiplerinin özellikle varacaklarına vurgu yapılmıştır.


Nisa-162. Ancak aralarından derin ilim sahibi olup gerçek müminliğe ulaşmış olanlar, hem Sana indirilene /Kur'an'a ve hem de Senden önce indirilenlere inanırlar.


Al-i İmran-18. Ey insanlar! Şunu da iyice bilin ki Allah eserleriyle, Melekler ve adalet ile doğruluktan ayrılmayan ilim sahipleri de elde ettikleri bilgilerle O'ndan başka ilah olmadığına şahitlik eder /ispatlar ve tasdik ederler. Çünkü her şeyden üstün ve her şeye hâkim olan O'ndan başka ilah yoktur.


Fussilet-53-54 ncü ayetlerde belirtilmiş olduğu gibi, Evren’i araştırdıkça Allah’ın farkındalığı artacaktır:


Fussilet-53. Kur'an'ın gerçek olduğunu ve varlığımızın belirti ve belgelerini, hem kendi nefslerinin /vücutlarının mükemmelliğini anlayınca, hem de uzayı /evreni çözdüklerinde insanlara zaten göstereceğiz. Böylece Rabbin her şeyi kuşatmış olduğunu ve her şeyde bulunduğunu görmeleri /öğrenmeleri, onların iman etmeleri için yeterli değil mi? 54. Aslında insanlar Rab'lerini bulacakları konusunda bir şüphe içindedirler. Hâlbuki Allah, her şeyi bilgisi ve yönetimiyle kuşatmıştır ve dikkat eder, ilim yapıp araştırırsanız O'nun varlığını mutlaka fark edersiniz.Anlayarak okuyup öğrenmemiz istenen ikinci kitabın bizzat Allah tarafından öğretilip Dünya’ya eğitime gönderilecek bütün öğrenci Ruh’ların hafızasına yüklenerek gönderilmiş ve gönderilmekte olduğu Rahman-1-2-3 ncü ayetlerde açıklanmıştır.


Rahman-1. Rahman olan /sevgisi ve merhameti ile her şeyi yaratan Allah, 2. Önce Kur'an'ı öğretti, 3. Sonra insanı yarattı ve 4. Bu yarattığına anlama, düşünme ve elde ettiği bilgileri nasıl ifa­de edeceğini, konuşma ve yazma kabiliyetlerini nasıl kullanacağını öğretti.


Kaldığım yerden haftaya inşallah devam etmek üzere.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”