9 Aralık 2019 Pazartesi 267 Okunma

Aile İşinde Neredeyiz?

 


 


 


 


İnsan dünyayı karşılaştırmalarla tanır. Yaşamda durduğu yerin farkına da bu karşılaştırmalar sayesinde varır


 


 


 


Ekonomik gelişimin neresinde olduğumuz da benzer biçimde saptanır. Başka, il, bölge ve ülkelere bakarak gelişmişlik düzeyi belirlemesi yapılır.


 


 


 


Kurumsallaşma


 


Ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olan şirketlerin duruşu ise kurumsallaşma ile ölçülür. Kurumsallaşmış şirket yapıları, ele alınan bölge için önemli göstergelerden birisidir.


 


 


 


Şirketlerin kurum haline gelip gelemedikleri hakkında yorum yaparken öncelikle şirket yaşı ele alınır. Aile şirketi niteliğinden sıyrılıp kurum haline dönüşüp dönüşmedikleri de ciddi bir ipucudur.


 


 


 


Eskişehir


 


Eskişehir sanayi ve ticaretinin belirgin özelliklerinden birisi, aile şirketlerinin yaygın olmaya devam etmesidir. Diğer yandan yerel şirketler, iki nesillik bir ömrün ötesine henüz ulaşamamışlardır.


 


 


 


Eskişehir’deki aile şirketleri yapısının incelenmesinin daha somut veriler sağlayacağını düşünmekle birlikte bazı gözlemlerimi sıralamak isterim.


 


 


 


Bu tür şirketlerde ailenin yaşam vizyonu ile şirketin yaşam vizyonu, genelde çakışıktır. Politikalar, ailede ve işte paralel olarak yürütülür.


 


 


 


Bu çakışık politika yaklaşımı, şirket yönetimlerinin de aile üyeleri tarafından paylaşılmasına neden olur. Aile bireyleri, çoğu zaman yöneticilik ve kalifiye işçilik fonksiyonlarını birlikte yürütürler. Eğer sınai bir iş yapılıyorsa, teknik birikimi olmayan aile bireylerinin muhasebe gibi işlerde yer alması sağlanır.


 


 


 


Aile şirketi yapılarında yeni, genç nesle çok fazla seçme şansı bırakılmadığı izlenimindeyim. Adeta gençler, bazı örneklerde isteksizce de olsa ‘ailevi yükümlülük nedeniyle’ aile işini sürdürme sürecine giriyorlar.


 


 


 


Değişim


 


Yerel şirketlerimiz bilişim teknolojilerine çalıştıkları büyük ulusal şirketler veya dış ticaret bağlantılarının zorlamaları karşısında geçtiler. Özetle; yerel şirketlerimizin bilişim ve iletişim teknolojilerine yakınlaşmalarında dış dinamik etkili oldu.


 


 


 


Aile şirketlerinden kurumsal nitelik kazanmış şirketlere doğru dönüşümde de dış dinamik etkili olmaya devam ediyor. Yabancı dil, tanıtım ve pazarlama gibi bilgiler, geleneksel şirket yapılarını zorlamaya başladı. Bu nedenle şirket yapıları dönüşürken yönetim yapılanmalarında da gözle görünür değişiklikleri fark edeceğimiz bir sürece girdik.


 


 


 


Örneğin (şu sıralar oldukça sıkıntılı da olsa) dış dünya ile ilişkilerimiz ne yönde gelişirse gelişsin, bu değişim süreci, şirket yapılarında farklılaşma yaratmaya devam edecek. Yeni dönemde şirketlerimiz, ya yenilenecek ya da durdukları pozisyonları kaybedecekler. Üçüncü bir seçenek yok gibi…