17 Aralık 2013 Salı 3487 Okunma

DOST OLMAK VE KALABİLMEK

Eskişehir’ de, görev yapan onlarca bürokrat tanıdık ama dost olabildiğimiz ve kalabildiğimiz bürokratlarla da nice güzelleri paylaştık. Nice değerin ve derinliğin farkına beraber vardık. Kısa ömrümüzün, en güzel, en saf yıllarında; insan olmanın güzelliklerine tanık olduk.
Ayrıca dost olabildiğimiz ve kalabildiğimiz bürokratlar, zamanla kimi, Anadolu’ya dağıldı veya dünyaya açıldı. Kimi de, ani ve acı bir sürprizle, ahiret yolculuğuna erken çıkarak hepimizi şaşırttı. Dünya, telaşı-kargaşası derken, koşuşturmaya daldık. Birbirimizden, haber bile alamaz olduk. "Kimimiz doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, ahirette, kimimiz de dünyada olsak da yine birbirimizle beraberiz." dedik, hiç unutmadık.
Geçen hafta Perşembe günü, Osmangazi Üniversitesi Senatosu, Koç Holdingin eski CEO’su 86 yaşındaki Can Kıraç’a ’‘Fahri Ziraat Doktoru’ unvanının verildiği tören katılmak üzere gelen, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN’ la bu duyguları, bir kez daha yaşadık.
Tören sonrası, akşam verilen kokteyl ve yemekte, Sayın Prof. Dr. TOSUN’ la, birlikte olduk. Dekan olduğu yıllardaki çalışmalarını, bir kez daha karşılıklı olarak anımsadık. Ziraat Fakültesi’ nde görevli olduğu yıllarda, pek çok olaya ve gelişmeye birlikte tanık olmuştuk. ESOGÜ, Ziraat Fakültesi ile ilgili her etkinlikte de bu anıları, hep hatırlıyoruz.
Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN, dekan olduğu dönemde, önemli etkinliklere vesile olurken, fakülte bünyesindeki reorganizasyon çalışmalarıyla da övgü aldı. Fakülteye, her ziyaretimizde, hummalı bir çalışma içinde bulduk. Özellikle de kendi odasını, dershane yaparak, 6 metrekare odaya taşınması, herkese örnek teşkil edecek nitelikteydi.
Sayın Prof. Dr. TOSUN, çalışanlara, kalite bilinci aşıladı. ESOGÜ ve Ziraat Fakültesi’ ne, ulusal ve uluslararası alanda, prestij sağladı. Etkinlik ve faaliyetlerinde, rakiplerden farkı bir görüntü sergiledi. Onun döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi’ de, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıldı. Kurum, yeniden yapılandırıldı.. Özellikle de fakültede, KONOW-HOW" paylaşımı, istenen seviye ve standartlara ulaştı.
Sayın Prof. Dr Hasan TOSUN, döneminde, Ziraat Fakültesi’ nde, bireysellik yerini, "TAKIM RUHU" hakim oldu. Rekabet, yerini iş ve güç birliğine bıraktı. Bilgi ve kaynakların paylaşımı, en üst düzeyde oldu. Paylaşılan bir sorumluluk vardı. Koordinasyon arttı. Bölümler arası bütünleşme oluştu. İcraata, "TOPLUM KATILIMI" ve ORTAK PAYDA hakim oldu. Yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtımında, kolaylık sağlandı.
Türk tarımının duayeni, Rahmetli Ali Numan KIRAÇ ve Türk tarımı ile ilgili literatürü, onun sayesinde tanıdık. Özellikle de İlimizde 27-30 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1.Ali Numan Kıraç Kongresi ve Tarım Fuarında, Türk tarımı hakkında çok şey öğendik. Kongreye katılan akademisyenlerle de tanıştık.
10 Ekim 2012 başlayan, üç gün süren, Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu’ ESOGÜ Kongre merkezinde gerçekleştirilmişti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN’ du. 60 kadar bildirinin sunulduğunu açıklandı. Sempozyumda, baraj güvenliğinin temel konularının tartışıldı.
Şu bir gerçek ki Sayın Prof. Dr Hasan TOSUN döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi ciddi atılımlar yaptı. Öğretim üyeleri, binaları, dershaneleri, laboratuarları, ders araç ve gereçleri, araştırma-uygulama çiftlikleri vb. nitelikli bir eğitim-öğretim için gerekli olanaklar sağlandı. Ancak her sohbetimizde, fakültenin, daha çok imkân ve olanaklara sahip olması gerektiğini, bu alanda ciddi katkıda bulunan KIRAÇ ailesine, çok şey borçlu olduklarını sürekli vurguladı.
Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi, çağdaş bir şirket modeline göre tasarlanan, Market Model üniversite modelinin benimsedi. Ayrıca "Üniversite- toplum" ve "öğrenci- üniversite" ilişkisi, arzu edilen boyutlara ulaştı. Sonuçta da ESOGÜ Ziraat Fakültesi, bilgi öğreten değil, bilgi ve teknoloji üreten, üretken bir fakülte oldu. en önemlisi de ülke sorunlarının çözümüne, katkıda bulunan fakülte haline geldi.
Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN’ döneminde, Ziraat Fakültesi, "EĞİTİM", "AR-GE" ve "UYGULAMA" alanlarında, örnek olacak çalışmalar yaparken, diğer tarafından da, Türk tarımının duayenlerinden Rahmetli, "ALİ NUMAN KIRAÇ" adına kongre, Eskişehir’ in, duayen örnek çiftçisi, Rahmetli Tekin ÇOLPAN’ adına da panel düzenleyerek, Türk tarımının geçmişine ve duayenlerine de sahip çıktı.
Şu bir gerçek ki insanlar, zor anlarında, yanı başında dostlarını görmek, derdini açmak ve paylaşmayı arzu eder. Psikolojik sıkıntılar peş peşe oluşarak, işin içinden çıkılmaz bir hâl oluşabilir. İşte o anlarda insanın, en büyük ihtiyacı dosttur. Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN, o dostlarımızdan biridir. Ne mutlu! Gerçek dostluğun tadına erenlere; yine ne mutlu! Dost olabilmeyi ve dost kalabilmeyi de başaranlara…