8 Kasım 2012 Perşembe 5983 Okunma

ESOGÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım, toplumumuzun temel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, önemli ihracat ürünü yetiştiren ve ülkeye döviz getiren, milli ekonomimizin temel sektörlerinin, en başında tarım gelmektedir. O nedenle de Ziraat Fakülteleri, Türk tarımı açısından önemli kuruluşlardır.
Ayrıca Atatürk, "Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatla kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edeceği bir ziraat rejimi kurmak lazımdır." demiştir.
Türkiye, tarımda çok ileri gitmiş bir ülke değildir. Ancak, gerek coğrafi konumu, gerek iklimi ve gerekse de gayretli, çalışkan, zorluklardan yılmayan insanı ile çok yüksek potansiyele sahip büyük bir ülkedir. Bu potansiyeli, değerlendirmek zorundayız. Bu da iyi yetişmiş ziraat personeli ile mümkündür.
Elbette nitelik ziraat personeli de ziraat fakültelerinde, işinin erbabı yönetici ve öğretim üyeleri ile mümkündür. Aslında işinin erbabı insanlar, sorunu belirler, ihtiyacı tespit eder ve gerekli müdahaleyi yapıp, sorunu çözer. Bu insanlarımızla tanışırsanız, işin ehli kavramının, ne demek olduğu, çok daha net anlaşılır.
İşinin ehli olmak, sadece deneyim ve bilgi sahibi olmak demek değildir. İşinin ehli her şeyi bilen, kendisi çözen, kişi hiç değildir. Tam tersine, bildiğini, çok iyi bilen, iyi gözlem yapan, her zaman güven ve ihtiyaç duyulan, kişidir. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN, bu insanlarımızdan birdir.
Ayrıca ESOGÜ Ziraat Fakültesi ülke ve Eskişehir tarımı için önemli öğretim kurumlarımızdan biridir. Dekan, Prof. Dr. Hasan Tosun, rehberliğinde iki yıldır önemli etkinliklere vesile olurken, fakülte bünyesindeki reorganizasyon çalışmalarıyla da övgü alıyor.
Sayın Prof. Dr TOSUN’ u, Eylül ayı içinde ziyaret ettik. Hummalı bir çalışma içinde bulduk. Özellikle de kendi odasını, dershane yaparak, 6 metrekare odaya taşınması herkese örnek teşkil edecek niteliktedir.
Sayın Prof. Dr TOSUN’ a göre, son yıllarda birçok hastalıkların ülkemizde de oldukça artması, gıda güvenliği, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi konuların sonuçta tarımın ve tarıma dayalı sanayinin önemini daha da arttırmıştır. O nedenle de Ziraat Fakültelerine, önemli görevler düşmektedir.. Kısaca, iyi tarım ve sağlıklı gıda ürünleri ile beslenme birçok hastalığın da önünü kesecektir.
Ülkemizde, Ziraat Fakülteleri, uygulamalı eğitim-öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu özelliği nedeniyle giderek artan sayıda öğrenci alma ve yetiştirme şansı yoktur. Sayın Prof. Dr. TOSUN, bunun bilincindedir. Mevcut alt yapısına göre 20-25 öğrenci kapasiteli lisans programlarına, yeteri kadar öğrenci alınmaktadır.
Eylül Ayı içindeki ziyaretimde, Fakültenin AR-GE çalışması yaptığı laboratuarları da görme fırsatı bulduk. Bu alanda, ciddi imkânlar sağlanmış. Ancak yeterli değildi. Ülkemiz Ziraat Fakültelerine, AR-GE çalışmaları için, daha çok imkan tanımalıdır.
Nitekim ABD, Japonya, , Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) % 2-3’ünü Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ayırırken, ülkemiz sadece ve sadece % 0.3’ünü ayırmaktadır. Tarım sektöründe, AR-GE yok denecek kadar azdır
Sayın Prof. Dr. Hasan Tosun döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi iki önemli kongreye ev sahipliği yaptı. İlki, 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın, 27-30 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlendi. Çok başarılı sunumlar yapıldı.
Bu yılda,10 Eki 2012 başlayan, üç gün süren Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu' ESOGÜ Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tosun, 60 kadar bildirinin sunulduğunu açıkladı. Sempozyumda, baraj güvenliğinin temel konularının tartışıldı.
Şu bir gerçek ki Sayın Prof. Dr Hasan Tosun Döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi ciddi atılımlar yaptı. Öğretim üyeleri, binaları, dershaneleri, laboratuarları, ders araç ve gereçleri, araştırma-uygulama çiftlikleri vb. nitelikli bir eğitim-öğretim için gerekli olanaklar sağlandı. Ancak her sohbetimizde, fakültenin, daha çok imkân ve olanaklara sahip olması gerektiğini, bu alanda ciddi katkıda bulunan KIRAÇ ailesine, çok şey borçlu olduklarını sürekli vurguladı.
Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN’ u kutluyoruz.