11.03.2018 12:02:37 2950 Okunma

EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR

                            
             ESO Başkan Adayı, Sayın Celalettin KEŞİKBAŞ, basın mensuplarıyla, bir araya geldi. Seçim çalışmaları, konusunda değerlendirmelerde bulundu ve Eskişehir sanayisi ile ilgili, hedeflerini, projelerini ve düşlerini paylaştı.
           Konuşmasının başında, “Biz siyaseten, burada değiliz. Bir amacımız, hedefimiz var. Eskişehir sanayisini büyütmek, kentin gelir ve refah seviyesini arttırmak istiyoruz. Bunun, sanayi ile olacağına inanıyoruz.” Sözleri, herkes, örnek teşkil edecek niteliktedir. Çünkü ESO başarılı olmak istiyorsa, siyaset üstü hareket etmek, tüm kesimler de eşit mesafede durmak ve davranmak,  en önemlisi de işbirliği içinde çalışmak zorundadır.
             Sayın KESİKBAŞ ve ekibi, Eskişehir sanayisini büyütmek, kentin gelir ve refah seviyesini arttırmak istiyorlar. Bunun  da sanayi ile olacağına inanıyorlar.. İhracatla büyüyen bir sanayi hedefliyorlar.  Bilgi, tecrübe ve deneyimlerini de  Eskişehir ile paylaşmak isterken, bütün fikirlerini de  Eskişehir sanayisi, üzerine kurguluyorlar.
             Bir hayal kurduklarını, hayali de gerçekleştirmenin de   ellerinde olduğunu,. Bu güce  de sahip olduklarını,  söyledikte sonra, “Hasanbey Lojistik Köyü’nün, tren yolu ile OSB’ye bağlandığını, hayal edin. Buranın Gemlik, Gebze, Karasu limanlarına bağlantısının yapıldığını hayal edin. Eskişehir’den, geçen trenlerin üzerinden, konteynır yüklü katarların geçtiğini hayal edin. Kuzey ve Güney çevreyollarının, yapıldığını ve buradan Eskişehir sanayisinin karayolu ile Avrupa’ya, bağlandığını hayal edin” dedi.
                Sayın KESİKBAŞ, “ Eskişehir’de, atıl duran bir havalimanımız var. Bu havalimanının kargo taşımacılığının, üssü olduğunu hayal edin. Bunların hepsinin kesişim kümesinde bir serbest bölge hayal edin ve bu neden Muttalip olmasın.. Yerli Otomobil fabrikasının, burada olduğunu düşünün. Bunların hepsi Hasanbey Lojistik köyünün orada yapılabilir. Hava yolu, tren yolu, kara yolu hepsi var. Eksin olan sadece vizyon. Biz bu vizyonu tamamlayacağımıza inanıyoruz” sözleri ile de kentin gündemine gelen, bu düşleri, bir kez daha kararlıklı gündeme getirmesi, gerçekleştireceklerinin de bir göstergesidir
               Ayrıca bu hedeflerin, düşünülmesi bile başarılı olacaklarının, ayak sesleridir. Nitekim Dalai Lama, " Güzel bir bahçe düşlemeden, bahçe sahibi olunmaz." demiştir.  Çünkü projeler, geleceği düşlemektir. İcraatları, hayata geçirmenin de ilk adımıdır.      
           Öte yandan Sayın KESİKBAŞ, ilk önceliklerinin, “EĞİTİM”  olduğunu vurgulaması, başarılı olacaklarının da bir teminatıdır. Nitekim ATATÜRK, “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür,  bağımsız,  şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” demiştir.
             Sayın KESİKBAŞ ve ekibinin, sanayimizdeki hedeflere, ulusal ve global perspektiften bakıyor.  Ar-Ge çalışmalarını da sanayimizin, can damarı olarak görüyorlar. Bu alanda üniversitelerle işbirliği yapacaklarını da sıkça vurguluyorlar.. Ar-Ge çalışmaları, pahalı olduğundan, bu problemi de “ÇATI” , “SEKTÖREL” şirketleri ile çözeceklerini belirtiyorlar.
              Eskişehir,  sanayisinin, ivedilikle  bir " MASTIR PLAN" a, ihtiyacı vardır.  Sanayi  alanında yapılacak mastır plan, hem bölge ve bölge dışından gelecek yatırımcılara, rehber olacak, hem de Eskişehir’ de, sanayi alanındaki ilgili çalışmaları ve girişimleri de doğru yönlendirilecektir.    Sayın KESİKBAŞ ve ekibini, ilçeleri de kapsayan, sanayimizle ilgili bir MASTIR PLAN”ı,  yapmakta da karalı gördük.
             Sayın KESİKBAŞ, Eskişehir’ i, teknoloji ithal eden değil, ihraç eden bir kent olarak düşünüyor. Çünkü 21.yüzyılda, bilimin doğrudan bir üretici güç haline dönüştüğü, sanayinin teknoloji içeriğinin arttığı bir gerçektir. Eskişehir’in, bu gelişmelere ayak uydurması ve global pazarlarda rekabet edebilmesi, bünyesindeki kullandığı ve ürettiği teknoloji ile de orantılı olacaktır.  Sayın KESİKBAŞ ve ekibi, teknolojiye sahip olmak için  AR-GE çalışmalarına, ivme kazandırılacak, teknoloji üretim ve transferini de kurumlaştıracaktır.
           Sayın KESİKBAŞ’ ın, ezber bozan açıklamalarını, değerlendirdiğimizde, işinin ehli bir sanayici olarak gördük. Alanın da yeterli bilgi, tecrübe ve deneyime de sahiptir. O nedenle de Eskişehir ve ESO’ yu, her alanda, en iyi şekilde temsil edecek, yıllardır Eskişehir gündeminde olan, ancak bir türlü çözülemeyen sorunları da çözmede kararlı gördük.
            Sayın KESİKBAŞ’ ın, bugüne kadarki icraatı değerlendirildiğin de kaynak yaratır, ya da var olan kaynakları, en iyi şekilde değerlendirir, insanları, takım haline getirir, doğru insanları, doğru yerlere yerleştirir ve onların ihtiyaçlarını karşılar, doğru teknolojileri de alır
        Ayrıca karizmatik yapısı yanında, kendine, güvenen ve başkalarına, güven verebilen, olgun kişilikli, ilişkilerinde, samimi ve empati yapabilen, geleceği görebilen, faktörler ne kadar değişse de değişen koşullara uyabilen ve insanlarla da olumlu ilişki kuran, bir yapıya da sahiptir. İçinde bulunduğu koşulları çok iyi değerlendiriyor. Olup bitenleri de çok iyi görüyor.
          Sayın KESİKBAŞ’ ın, yönetimindeki ESO, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları, bölgenin sanayicileri, özellikle de Eskişehir’ deki, kurum/kuruluşlarla, takım ruhu içinde çalışacak,  Eskişehir, yalnız sanayide değil, her alanda, ulusal ve küresel alanlarda, söz sahibi olacaktır.
         Sayın KESİKBAŞ ve ekibini kutluyoruz.