13 Şubat 2019 Çarşamba 944 Okunma

İyi ki Yargı ve Bilim İnsanları var.

             Ak parti Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarından, Sayın  Hasan Murat Mercan, 2014 yılında, “Bir müjdeyi daha vereyim. Alpu civarında 1.3 milyar (ton) şu anda ispatlanmış ve yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 kalorisi olan, kömür rezervi bulunmuştur. İspatlanmış rezervdir, bu artabilir, azalmaz.” demişti.


            Bu gelişme üzerine, o günlerdeki bir yazımda, “ Sayın MERCAN’ ın, Alpu’ya kömür enerjisi santrallerinin kurulabileceğini müjdesi, aslında Eskişehir açısından, hiçte hayra alamet değildir.  Eskişehir kamuoyu, özellikle de sivil toplum örgütleri, Sayın MERCAN’ ın, müjde olarak verdiği ve Alpu’ya kurulacağı söylenen, termik santrale, tepki göstermeli ve üzerlerine düşen görevleri de yapmalıdır. Aksi halde, Afşin/Elbistan, Gökova, Yatağan, gibi termik santralarının yarattığı çevre felaketi, Eskişehir’de de yaşanacaktır. “demiştik.


           Ve nihayet!. Toplam kurulu gücü, 3x360 MWe, ısıl gücü ise 900x3 MWt olarak planlanan, Alpu Termik Enerji Santralinde, ana yakıt olarak yılda, yaklaşık 6.316.812 ton yerli kömür (linyit) tüketilecek. 1,8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1.125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor.  


           Eskişehir’de, Termik santralin kurulmaması içinde, mücadele başlatıldı. Çünkü termik santralden, çıkan gazlar, insanlar, tarım toprakları, hayvanlar, su varlıkları ve ormanlar üzerinde, kalıcı tahribat bırakıyor.  Termik santrallerden, çıkan kükürtdioksit, azotoksit ve partikül madde gibi maddeler, içerdikleri ağır metallerle insanların merkezi sinir sistemini etkiliyor, anormal doğumlara sebep oluyor ve gelişme ve öğrenme yeteneğini azaltıyor,


           Termik santrallerde, soğutma, temizleme ve buhar elde etmek için, bol miktarda su kullanılıyor. Kullanılan, bu sular daha sonra atık halinde toprağa, yer altı sularına, denize veya akarsulara boşalıyor. Böylece, su da kirlenmiş oluyor. Su, bozulmakla kalmıyor, sudaki yaşam zinciri de bozuluyor. Hatta yok oluyor.


          Uzmanlara göre de, termik santralden, Çernobil kazasının yaklaşık 2,5 katı kadar radyoaktif madde yayılmaktadır. Bu gerçeğe ve tespitlere rağmen,  Termik Santrallerde, hiçbir somut adım atılamamıştır. 


             Santral ihalesi de birkaç kere ertelendi. Sonuçta en doğru kararı, “YARGI” ve “ BİLİM İNSANLARI” verdi.


            .Termik santralle ilgili, açılan dava da sonuçlandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Dt. Ahmet ATAÇ, Eskişehir'e, yapımı planlanan, kömürlü termik santral için, verilen "Acele kamulaştırma" kararının, Tepebaşı Belediyesi tarafından, açılan dava sonucunda, itiraz yolu kapalı olmak üzere, yürütülmesinin durdurulması karını verdi.


              Öte yandan,  Alpu Termik Santrali ve bu santrale kömür sağlayacak olan rezerv alandaki yeraltı maden işletmesi ile kül düzenli depolama tesisi projesine, verilen ÇED olumlu kararının, iptali istemiyle açılan davada, bilirkişi raporu da sonuçlandı.. Uzman akademisyen tarafından, verilen raporda, “Tarımsal bütünlük bozulacak, su kaynaklarının kirlenecek, hayvanlar göç edecek” denildi.
           Düzenlenen, 35 sayfalık raporda, santralin toplam alanının 893 hektar olduğu, bu alanın yüzde 58,92’sinin Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilen Alpu Ovası sınırları içinde kaldığı, 234 hektarlık alanın da orman alanı olduğu ifade edildi.     


            Ayrıca raporda, “Taban suyu seviyesi, yüksek olan ve sulu tarımın yaygın olduğu Eskişehir’in, toplam yüzölçümünün yüzde 67,39’u tarım arazisidir ve bu alanın dörtte üçünde her yıl ekim yapılmaktadır. Alpu Termik Santrali ile tarımsal bütünlük, belli bir bölgede ciddi bir şekilde bozulacak ve su kaynaklarının daha da kirlenmesi, ciddi bir tehlike olarak ortaya çıkacaktır” denildi.    


           Ayrıca TEMA Vakfı,“Kömür Üzer” ve “Kömür Etme” adlı kampanyalar ile kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin, tarım alanlarına verdiği zarara, dikkat çekmek için, Trakya ile birlikte, Alpu ve yurt genelinde çalışmalar gerçekleştiriyor.          


            İyi ki Yargı, Bilim insanlarımız ve TEMA var.


            Alpu Termik Santrali ve Kömür İşletmesi ihalesi, bir kez daha ertelendi. Yerel seçimler nedeniyle mi ertelendi bilinmez ama ertelemeye ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 7 Şubat’ta yapılacağı açıklanan ihale, 27 Haziran 2019 tarihine ertelendi.
            Alpu Termik Santral, kabul edilirse, 100 Km yarıçapındaki alanlardaki verimli topraklar, sular, doğa  insan sağlığı, zarar görecek. Dünya’da, sadece Eskişehir’de bulunan,  lületaşı ocakları, kül depolama alanlarının altında kalarak, yok olacaktır. O nedenle de Eskişehir’ de,  santrale karşı mücadele, devam ettirilmeli, yapılacak yerel seçimlerde, seçmen de tercihini, termik santrale karşı çıkan adaylardan, yana kullanmalıdır.