21 Mayıs 2019 Salı 585 Okunma

ESO İŞTİŞARE KURULU

        ESO Başkanı, Sayın Celalettin KESİKBAŞ ve ekibi, göreve geldikleri gündem itibaren, her işletmeye, kurum/kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, belediyeler, örnek teşkil edecek, icraatları ile dikkat çekiyorlar.


         Nitekim Sayın KESİKBAŞ ve ekibi, her kesimin, örnek alabileceği, “ESO Yüksek İstişare Kurulu” oluşturdular.. Bu kurulla, şehrin sanayisi, ortak akılla ve vizyoner anlayışla, geleceğe taşırnırken, Eskişehir, iş dünyasının, üreten güçlerini, aynı platformda buluşturcak ve ESO bünyesinde de “takım ruhu” ve “ortak aklı”  kavramları hâkim kılacaktır.


         ESO Başkanı Sayın Celalettin KESİKBAŞ, “Her zaman söylediğim giibi, birinci önceliğimiz hep Eskişehir ve sanayisi oldu. Ortak akılla gerçekleştireceğimiz, makro projelerimiz için, adımlar atmaya devam ediyoruz. Sanayimizin önemli üreticilerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz, Yüksek İstişare Kurulu’muz da hedeflerimize, çok daha güçlü ve kararlıkla ilerlememize ışık tutacak” dedi. 
        Eskişehir Sanayi Odası, yönetim kuruluyla, meclisiyle, komiteleri ve konseyleriyle ve işletmeleri, özelliklede Yüksek İstişare Kurulu ile birlikte, yüksek katma değer üreten, bir sanayiyi hayta geçireceklerdir.


           Bu hususta da ESO Başkanı Sayın KESİKBAŞ,  “Ekonomimizin zor bir sınav geçirdiği şu günlerde, birlik ve beraberliğe, her şeyden çok ihtiyacımız var. Moral bozmadan, ihracatı artırmak, şehrimiz sanayisini, ileri taşımak için, çözümler arıyoruz. Bu kapsamda Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan ESO Yüksek İstişare Kurulumuzun, kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için, şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
            ESO Yüksek İstişare Kurulu,  işletmelerimizde, işinin ehli,18 kişiden oluşuyor. Kuruluda,  Eskişehir sanayisi için,  önemli olan görüş ve önerileri değerlendirilecek, çözüm önerileri yanında, somut projeler de üretilecektir.


,           ESO Yüksek İstişare Kurulu’ nun,, 18 kişiden oluşturulmasında,  Atatürk’ ün, Samsun’ a,  18 kişi ile birlikte gelmesi, örnek alındı mı bilinmez ama Atatürk’ le gelen 18 kişinin  girişimi,  ülkemizin kurtarılmasına ciddi katkıda bulundu .İnşallah!  ESO Yüksek İstişare Kurulu da sanayimizi, ulusal global pazarlarda söz sahibi yapar.


            ESO Yüksek İstişare Kurulu,  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Sayın Burhan ÖZFATURA döneminde, Belediyeyi, her ziyarette dikkat çeken ve başarılı çalışmaları ile de beğeni alan, “ DANIŞMA KURULU “ nu hatırlattı.


           Danışma Kurulu, İzmir’deki Üniversite rektörleri, Bilim adamları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları, Teknik Meslek Odası başkanları, sanayiciler, tüccarlar, İzmir’in önde gelen şahıslarında oluşurdu. 
             Çalışmaları ve aldığı kararlar ve İzmir’le ilgili tespitleri, değerlendirildiğinde, ne kadar isabetli bir kuruluş olduğu da hemen göze çarpardı.  Ayrıca Danuışma Kurulu’ nun, almış  olduğu tüm kararlar, hayata geçirme zorunluluğu olmadığı halde, İzmir’deki kuurm/kuruluşlar ve  belediyeler tarafındab dikkate alınarak, hayata geçirilmiştir.


            ESO Yüksek İstişare Kurulu’ nun, düşünülmesi ve  hayata geçirilmesi bile bir başarıdır. Çünkü istişarenin, toplumlarda ve İslam’da da çok önemli bir yeri vardır. Yapılacak herhangi bir işte hakikati bulmak, gerçeğe varmak için,  ehil kimselerle, istişare etmekten daha menfaatli bir şey yoktur.


           Çünkü ESO Yüksek İstişare Kurulu’ nunda, bulunan, işnin ehli insanlar, tecrübe ve sağduyu ile vardıkları sonuçlar, hem aklın, hem mantığın, hem de ilmin kabulleneceği ölçüde olur. Kurulundan, istişare neticesinde çıkan, fikre tereddüt etmeksizin,  ESO camiası rahatlıkla  uyacaktır.


              Ayrıca ESO Yüksek İstişare Kurulu, eskişehir vve sanayimiz açısından önemli bir kuruluştur. Çünkü İşin çözümünde birçok fikir bir araya gelirse, daha doğru, mükemmel çözüm elde edilmiş olur. Atalarımız, “Başbaşa vermeyince, taş yerinden kalkmaz” derler. Bu nedenle işyerlerinde, her türlü konu ve problemlerde, fikir alma, danışma, bilgilendirme şeklinde yapıldığı takdirde, başarı her zaman yüksek olur.    


          Nitekim düşünür Konfüçyüs, “Bir sorunu çözmek için, en güzel yol, başkalarının da fikrini almaktır” demektedir.


           Eskişehir’de, her alandaki farklılıkları, bir zenginlik, bir lütuf kabul ederek, aynı yüce idealler etrafında,, kenetlenerek, fikir, düşünce ve önerileri dikkate alınmalıdır. Çünkü çağımızda, her alanda, başarılı olmak için, geniş bilgi, yetenek, deneyim ve perspektife, sahip kişi/kişilerin ve kurum /kuruluşların, birlikte çalışmaları bir zorunluluktur.


              Ayrıca Eskişehir’ de, her alanda yapılacak icraatlarda, işin ehli olan kişilerle, “Beyin Fırtınası”  “Ortak Akıl”  ve  “ Ortak payda ” ve “Toplum katılımı”olarak adlandırılan, kavramlar, ekseninde, ilgili kesimlerle, mutabakat; kurum/kuruluşlarla ve kişi/kişilerle de işbirliği ve uyum içinde yapılırsa, her alandan,  mutlaka başarılı olunulacaktır.