12 Haziran 2019 Çarşamba 606 Okunma

ESKİŞEHİR VE HASSAS MEKANİK

           Eskişehir’de, hassas mekanik alanında,  ciddi alt yapı,  bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü var. Bu alandaİ kamuya ait şirketler özerk yapıya kavuşturulursa, şirketlerimiz makro Projeler üretebilir, TÜLOMSAŞ, TUSAŞ, Jet bakım ve Revizyon Atölyeleri ve Şeker Makine Fabrikası da global pazarlarda söz sahibi olabilir.


            Hasasa mekanikte,  üniversitelerle de işbirliği yapılmalıdır. Gerçi ülkemiz ve  Eskişehir’de   üniversite-sektör iş birliği, son yıllarda gündemdir. Bu işbirliği Ar-Ge çalışmaları yanın da bilgi üretme, en önemlisi de uygulamalı eğitim ve nitelikli insan yetiştirme açısından da önemli bir gelişmedir.


            Ayrıca bugün ülkemiz ve Eskişehir’ deki sanayinin, daha çok kalkınması için iyi yetişmiş mühendislere, iyi eğitilmiş ve donanımlı teknisyenlere ve ara teknik eleman yetiştirme,  Sürdürebilir kalkınma için de üniversite ve sektörler arasında işbirliği şarttır, Hatta bir zorunluluk.


               Anadolu Üniversitesi’ nin, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) ve Havacılık Mükemmeliyet Merkezi Projeleri gündemdedir. Bu projeler, Eskişehir sanayinin de paralelinde giden projelerdir. 


           Eskişehir’ in, hassas mekanikte ve raylı sistemlerde söz sahibi olması, TÜLOMSAŞ,  URAYSİM ve Havacılık Mükemmeliyet Merkezlerinin, performansı  ve  bu alanda sektörler aradında oluşacak işbirliği ile eşdeğer olacaktır.


                Aslında raylı sistemlerde,  TULOMSAŞ A.Ş (ELMS)  hassas mekanikte, Eskişehir’in, yüz akı olup,  Türkiye’nin, 156 yıllık demiryolu yolculuğunda, 118 yıldır da bu sektöre  ciddi katkıda bulunurken nitelikli işgücün ve bilgi birikmine sahiptir.
              TÜLOMSAŞ, Sayın Hayri AVCI, göreve gelmesi ile birlikte,  yeniden yapılandırıldı.   TÜLOMSAŞ’ ın, rekabet gücünü artırmak için, yüksek verimlilik ve düşük maliyet sağlayan, yeni teknolojilerin ve nitelikli İş gücünü sağlandı.


            Ayrıca Ar-Ge ve hizmet içi eğitim çalışmalarına, hız kazandırıldı. Kurumda, bilgi paylaşımı, yenilik ve yaratıcılık ön planda tutuldu. Sonuçta da, Raylı sistemlerde, gerekli olan teknolojiye sahip oldu. Bu konumu ile de uluslararası alanda, aranan ve önerilen şirket oldu.
           ESOGÜ ve TÜLOMSAŞ, birlikte, AR-GE çalışmaları yürüterek demiryolu sektörünün, ihtiyaç duyduğu, ürün, sistem ve hizmetler için, yurt dışına bağımlılığı azaltmak, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı, eğitmen ve uzman personelin yetiştirilmesine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmaktır.


             Eskişehir, özellikle raylı sistemler ve havacılık alanlarında,  üst düzey ve nitelikli üretim yapan nitelikli sanayi sahibi olan bir şehir. Dolayısıyla ESO, ESOB ve üniversiteler  olarak,  Eskisşehir’in, bu öncelikleri doğrultusunda, özellikle araştırma boyutuyla işbirliği yapmaları  gerekir.
         Türkiye’de, raylı sistemleralanı,  akademik platformda, çok ihmal edilmiş bir alandı. Yıllarca, raylı sistemler denildiği zaman, sadece TCDD gündemdeydi.. Son yıllarda, hızlı tren ve şehir içi raylı sistem araçlarının gelişimiyle birlikte, bu alanın sadece devlet demiryollarına bırakılmayacak kadar önemli, bir alan olduğunu ortaya çıkarıldı.


        Hassas Mekanik alanında,  ESO, OSB  TÜLOMSAŞ, Şeker makine özelliklede TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) ile ciddi bir iş birliği yapılmalıdır. Çünkü Bu kuruluşlarımız sayesinde,  Eskişehir hassas mekanikte, söz sahibi bir kent olacaktır.


             Bugün Eskişehir’ de, hava araçlarının polinal ve kompozit malzemelerinin yanmazlık testleri yapılıyor. Aynı zamanda akreditasyon alınma süreci de bir yandan devam ediyor. Aynı şekilde bu işbirliğinin, öncelikli hedefi olarak da nitelikli ürünler üretmek, testler yapmak ve tabi ki nitelikli insan yetiştirmek olacaktır.
            Eskişehir’ de, üniversite-sanayi iş birliği, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca Eskişehi’deki firmalar,  AR-GE, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlarken, uygulamalı eğitime de ciddi katkıd bulunacaktır.


               Hassas Mekanikte söz sahiibi şirketlerimiz, belli bir plan ve program dahilinde, "İŞGÜCÜ-EMEK VERİMLİLİĞİ", daha da ileri boyutlara taşınmışlar, "SERMAYE " ve "ENERJİ" verimliliği gibi alanlarda da ciddi mesafeler almışlardır Bu gelişmler şirketlerimizi ulusal ve global pazarlarda. söz sahibi yapacaktır.


                 ESO Stratejik planında, Eskişehir sanayindeki toplam Ar-Ge Personelinin, en az 1.500 kişiye ulaşması hedeflenmiştir. Yine 2023 hedefleri doğrultusunda, Eskişehir’deki havacılık sanayi firmalarının yıllık ihracatının, 1 milyar dolara, raylı sistemler sanayi ihracatının ilk etapta 100 milyon dolara ve ilerleyen yıllarda artan ihracat ve iş hacmine bağlı olarak yıllık 500 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.