13 Haziran 2019 Perşembe 1895 Okunma

NASREDDİN HOCA BİR DÜŞÜNÜRDÜR

              Sivrihisar’ da,  28-29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek, Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde,. konserler, uluslararası halk dansları gösterileri, atletizm yarışmaları, gösteriler, sergiler, çocuk oyunları, Sivrihisar'a özgü yöresel ve organik ürünler, hediyelik eşya stantları yer alacaktır.


             Elbette Nasretin Hoca İle ilgili, böyle bir peoğramın düzenlenmesi memnuniyet vericiidir. Ancak, Nasreddin Hoca  bir düşünür, gözlemci ve halk filozofudur. O nedenle de Nasreddin Hoca ile ilgili etkinliklerde, onun fikir ve düşüncelerini, kamuoyuna aktaracak panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler de yapılmalıdır.


           Ayrıca  Nasreddin Hoca Eskişehir ve Sivrihisar’ daki hatta ülkemiizdeki  okullarda, daha bilinçli bir şekilde tanıtılması için, örgün eğitim kurum/kuruluşlarının, her kademesinde,  öğrencilerin seviyelerine uygun üniteler hazırlanarak, tanıtılmalıdır.


            Çünkü Nasredddin Hoca ve Yunus Emre gibi, mümtaz şahsiyetler, çocuk ve gençlerimiz için, somut birer örnektir. Bu düşünürlerimizin sahip olduğu doğruluk, dürüstlük, cesaret, fedakârlık, yardımseverlik, sorumluluk, vefa, sabır, azim, hak ve hukuk, vatan sevgisi, gibi çeşitli vasıfları, insanımız, özelliklede çocuk ve gençlerimizin kişiliklerinin gelişmesinde önemli faktörlerdir. 


               Ayrıca ergenlik döneminde, gençlerin kendilerine takdim edilen veya yakın hissettikleri kişileri ve popüler modelleri örnek aldıkları bilinmektedir. Ülkemizde, Nasreddin Hoca, Yunusemre, Mevlana gibi çocuk ve gençlerimizin, örnek alabilecekleri ve onlara örnek olarak sunabileceğimiz, pek çok mümtaz şahsiyetler vardır


                 Öte yandan Nasreddin Hoca’ya, ait piyasada çok sayıda eser mevcuttur. Ancak tamamına yakını kulaktan dolma bilgiler ve fıkralarla doludur. Pek çok fıkranın, Nasreddin Hoca’ya, ait olmadığı da ortadadır.  Bazen  de Nasreddin Hoca etkinliklerinde, fıkra yarışmaları düzenlenerek, tarihsel süreç içindeki hatalar devam ettiriliyor.


                Nasreddin Hoca, yalnız ülkemizin değil,   dünyadaki hemen, tüm ülkelerin, tanıdığı ve tanımak istediği, bir düşünürdür. Onun için de Eskişehir ve Sivrihisar’ da, yapılacak olan, Nasreddin Hoca etkinliklerine, ulusal ve uluslararası perspektiften bakılmalı ve şenlik programları da buna göre şekillendirilmelidir.


                 Nasreddin Hoca, zeki ve nüktedan biridir.  Esprili ve nükteli konuşmanın, insanın sevgi ve saygısını artıracağına inanır. Onun fıkralarının temel özelliği zekâ ve nüktedir Derin bir hoşgörüye sahiptir Ezilenin ve zulüm görenin yanındadır. Görünüşe değil, insanın iç dünyasının zenginliğine önem verir.


              Nasreddin Hoca ile ilgili araştırma yapan, Japon Halk Bilimcisi, MİTSUKO KOJİMA ile Nasreddin Hoca İle ilgili sempozyumda tanışmıştım. Üç yıl, Türkçe öğrendi. Daha sonrada, Nasreddin Hoca’ yı, her yönü ile ele alıp, doğru bilgileri ulaştı. Hatta hangi fıkraların, Nasreddin Hoca’ya, ait olup olmadığını bilecek kadar da onu tanıdı.


            Japon Halk Bilimcisi MİTSUKO KOJİMA’ ya göre, Nasreddin Hoca, bir "DÜŞÜNÜR", "HALK FİLOZOFU", "SOSYOLOĞ" , "MÜDERRİS" ,“TASAVVUFÇU" , “PİSİKOLOG”VE “ HUKUKCU’ dur.


             Sayın KOJİMA,  elde ettiği bilgilerle, Japonya’da, Nasreddin Hoca günleri düzenledi. Gelen davetleri karşılamakta da büyük güçlük çekti. Nasreddin Hoca’yı, Japon halkına sevdirdi. nitekim Tokyo Metropolitan Müzesi’nde, 2003 Türkiye Yılı nedeniyle, açılan, `Türkiye`de, Üç Büyük Medeniyet" sergisi çerçevesinde, düzenlenen, Nasreddin Hoca" konulu konferans, büyük ilgi görmüştü.


              Ayrıca MİTSUKO KOJİMA’ nın, Türk kültürü hakkında verdiği konferans, müze ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği etkinliklerin, başında geldi. 


         Üniversitelerimiz, özellikle de Anadolu ve ESOGÜ üniversiteleri, ve Türk halk bilimcileri de Japon Halk Bilimcisi, MİTSİKO KOJİMA gibi, Nasreddin Hoca ile ilgili olarak, arzu edilen boyutta araştırma yapmalı, her yönü ile tanınmasını sağlamalıdır
                Nasreddin Hoca, yalnız ülkemizin değil, Türk dünyasının, dünyadaki hemen, tüm ülkelerin, tanıdığı ve tanımak istediği, bir düşünürdür. O nedenle de Eskişehir ve Sivrihisar’ da, yapılacak olan, Nasreddin Hoca etkinliklerine,  uluslararası perspektiften bakılmalı ve şenlik programları da  panel, konferaans ve sempozyum gibi etkinliklere de yer verilmelidir                   


              Nasreddin Hoca’ nın, doğum ve ölüm yerinin, Sivrihisar olduğu, belgelerle kesinleşti Ancak  Nasreddin Hoca, Yunus Emre ve Mevlana gibi, düşünürlerimiz,  her yere giderler, her yere yerleşirler ve her yerde yaşama imkânı bulurlar. Bu gelişmeler, Nasreddin Hoca ve Yunus Emre’ nin, ne kadar müstesna insanlar olduğunun da tescilidir..


            Nasreddin Hoca’ nın, Sivrihisar’ da doğduğu ve öldüğü tespit edildir. Ancak  Nasreddin Hoca, evrensel değerdir. Ayrıca Nasreddin Hoca, Mevlana, Yunus Emre gibi, insanlarımız, Anadolu'yu Anadolu yapan değerlerdir. 21. yüzyıl şartlarında, yeniden keşfetmemiz lazımdır..Çünkü geçmişinizi bilmeden, geçmişinizi derinlemesine anlamadan, anlamlandırmadan, sağlam ve evrensel bir gelecek, kurmak mümkün değildir..