10 Temmuz 2019 Çarşamba 1817 Okunma

BOP VE FEDERAL YAPI

Emperyalist ülkeler, Suriye’de, önceden belirlenen, iki hedefe ulaşılmış bulunuluyor, Hedeften ilki, Suriye’nin parçalanması, ikincisi ise zenginliklerinin sömürgeci, güçler tarafından paylaşılmasıydı.  Irak’ın, ardından, Suriye’nin de parçalanması, İsrail’in güvenliği açısından  önemli bir adım daha gerçekleştirilmiş oluyor.


           Nitekim Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayıın  Abdulkadir Selvi “ABD Dışişler Bakanı John Keryy'nin B Planı'na dikkat çekerek, "Ayrıca bu plan hem yeni değil, hem de ABD'nin B planı değil. ABD-Rus ortak patenti taşıyabilir ama plan İsrail projesi" ifadelerini kullandı.


            Suriyeli Kürtlerin, PYD partisi ise, federasyon fikrine, en sıcak bakan tarafır. Nitekim . PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Reuters'a "Adına ne dediğiniz önemli değil. Tekrar tekrar söyledik, biz adem-i merkeziyetçi bir Suriye istiyoruz. Buna yönetimler, ya da federalizm deyin, hepsi mümkün" dedi.


              Ayrıca Suriye’ nin etnik yapısı, Nüfusun %75-76’sını Araplar, %15-17’sini Türkler, %4-5’ini Kürdler, %2-3’ünü Ermeniler, %2’sini de Çerkesler ve diğerleri oluşmasına rağmen, nüfusun %4-5’ini teşkil eden Kürdler’  in, ABD tarından desteklenmesi, PYD’ yi silahla doantması,  ülkemizi açısından, hiçte hayra alamet değildir.


            Çünkü ABD,  Irak’ ta, oluşturduğu gibi, Suriye’ de de bir kürt bölgesi oluşturmak, daha sonra da aynı senatryoyu, Türkiye’ de, hayata geçirmek istiyor. Ayrıca ülkemize getirillen, 3 milyon 570 bin 352 suriyeli de bu senaryonun da  bir parçasıdır.


          Irak ve suriye’de, kürt bölgesi oluşturulması, aslında bir stratejidir. Bu strateji aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu stratejinin, gerçekleşmesi için yıllardır PKK, bugünde,  Irak ve suriye’ nin, parçalanması veya “Kürt Devleti”, ABD tarafından, şantaj ve baskı unsuru,  olarak kullanılıyor.


               Ayrıva Suriye ve Irak’ın bölünmesi, bölge, özellikle de Türkiye için, ciddi sorun yaratacaktır. Çünkü ABD’ nin, gündeme getirdiği, BOP ve Kuzey Afrika Projesi ile kendisine bölgede rakip olacak, bir gücün oluşmasını önlemek, diğer yandan da, askeri teknolojik gücüne dayanarak da bölgedeki doğal kaynaklar üzerinde, denetim kurmak istiyor.


              Ayrıca ABD’ nin, BOP ve Kuzey Afrika Projesi’ndeki, esas hedef,  bölgelerdeki,  devletlerin bölünmesini veya federal bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. Ancak ABD,  bunu aşamalı olarak gerçekleştirmek istiyor. Projenin gerçekleşmesi için, önce projeye engel olabilecek, ülkelerin önüne baskı unsuru olabilecek senaryolar koyuyor.


              Türkiye’yi, önümüzdeki yıllarda, bekleyen diğer önemli bir tehlikede, BOP’ a hizmet edecek olan,  federal sistem tartışmaları olacaktır. Çünkü  AKP, İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı, başkanlığındaki, AKP heyeti, Almanya temaslarında “federal yapı”yı inceledi


                Ravza Kavakçı, Almanya’da gerçekleştirdikleri ‘federal yapı’ ziyareti ile ilgili olarak “AK Parti Genel Merkez heyetimizle, gerçekleştirdiğimiz Almanya temasları kapsamında Alman Federal Konseyi Bundesrat’ı ziyaret ettik ve ayrıca Federal Sistem hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi


           İYİ Parti Genel Başkanı, Sayın Akşener, sosyal medya hesabından bu ziyereti, “Hükümetin görevlendirdiği, bazı milletvekilleri, ettikleri yemine rağmen, başka ülkelerin federe devlet modellerini incelerken, hükümet kimlerle yeni açılım masaları kuruyor? Milletin menfaatler, kimlere satılıyor?” ifadeleri ile değerlendirdi. 


           BOP’ a, hizmet edecek olan, Federal sistemi, geçmiş yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Milli Savunma Bakanlarından, aKP Milletvekili, Vecdi Gönül, Tekirdağ’da katıldığı, bir açılış töreninde, eyalet sistemine ve Amerika’ya övgüler dizmişti.


             AKP’li Bakan, ABD’nin, eyalet sistemi uygulamasında, Osmanlı Devleti’nden esinlendiğini söyledi. Oysa Osmanlı devletini, çökerten de eyalet sistemi oldu. Nitekim Avrupa ülkeleri, Balkan toplumlarının, önce milliyetçilik hislerini kamçılamış, önce ayaklanmaları, sonrada savaşlarla, istenilen sonuca ulaşmışlardır.


.              Yine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili, Sayın Burhan Kuzu, ,“Özerk bir yapı anlayışı, federal bir yapılanma, ülkeyi böler.” demişti.


              Türkiye’de, AB’nin ve ABD’nin, dayatmaları, haklı olarak, milliyetçi duyguları, giderek geliştirmeye başladı.  Dış ve iç şer odakları, bundan rahatsız oldular,  Bunu önlemek  içinde,   yıllardır ülkemizde, “ etnik milliyetçilik” tahrik ediliyor.


               Hülasa ABD,  BOP’ la,  Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’da, kendisine rakip olacak, ülkelerii bölüp parçalayarak,- veya federal yapıya kavuşturarak, bir gücün oluşmasını önleyerek, “Askeri-teknoloji” gücüne de kullanıp, bu bölgelerdeki, maden,  petrol ve doğalgaz kaynakları, üzerinde denetim kurmak istiyor.