17 Temmuz 2019 Çarşamba 669 Okunma

ESO VE MADENLER


            ESO, Sayın KESİKBAŞ ve ekibinin, göreve gelmesi ile birlikte, örnek teşkil edecek icraatları ile dikkat çekiyorlar. Özellikle de Eskişehir’in, konumunu, sahip olduğu imkanları sağladığı coğrafi avantajları yanı sıra, Eskşehir’in, hasas mekanik alanındaki, blgi birikimini ve işgücünün sağladığı avantajları ve ildeki madenleri, çok iyi değerlendiriyor.
           Nitekim maden bakımından, zengin bir il olan Eskişehir’’ de, ESO Başkanı Sayın Celalettin KESİKBAŞ ve ekibi,  tarafından, “Bor ve Madencilik OSB/Endüstri Bölgesi”nin, düşünülmesi  ve ““Eskişehir Madencilik Kümesi” nin gerçekleştirilmesi  Eskişehir ve sanayisi açısından, umut verici bir  gelişmedir.
           Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO ve ülkemizin de  tek madencilik kümesi olan “Eskişehir Madencilik Kümesi” ile birlikte hazırlanen, “Eskişehir Madencilik Sektörü 2023 Vizyon Programı Sorunlar ve Çözümler” raporu ile  Eskişehir’de, üretim yapan madencilik sektörünün içinde,  bulunduğu durum ve sektörün gelişimi için, gerekenler kamuoyu ile paylaşılması, diğer sanayi odalarına, örnek teşkil edecek niteliktedir.
             Bugün de ESO’da, madencilik sektörü ile ilgili, seminerde, madencilik sektörüne  mesleki yeterlilik çerçevesinde, uzlaşma yapılanmasına varılması, belge zorunluluğunun getirilmesi, Yaratıcı endüstrilerde çalışacak elemanlar için, özel teşvik sürecinin başlatılması  istekleri yanında, Madencilik kümelenmesi, URGE destekleri gibi   hedefleri, umut vericidir.
           Yine Sayın KESİKBAŞ’ ın, Ar-Ge sonunda, üretime geçen şirketler için, Ar-Ge çalışmalarının, vergiden düşülmemesi, haksız rekabete neden oluyor bu sorun aşılmalı. madencilikle ilgili,. Bakanlık ve koordinasyonunun oluşturulması isteklerini, sorun ve çözüm önerilerinin Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve merkezi iareye sunma giirşimi de madnecilik sektörü açısından, olumlu gelişmedir.
            Çünkü yıllardır, Eskişehir’deki madenlerin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYIH) ya. katkı sağlaması ve Eskişehir, yer altı kaynaklarının, kentteki sanayi kuruluşlarında, işlenmesi sonucunda, elde edilecek katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin, stratejik hedef olarak belirlenmesi, hep söylendi ama bugüne kadar, somut bir gelişme olmadı,
             Oysa Eskişehir’ de, dünya standardındaki, altın, boraks, krom, manganez, asbest, dolomit, cips, kaolen, manyezit, perlit, Eskişehir Taşı(Lüle Taşı), talk, toryum, mermer gibi, madenlera sahiptir,
            Eskişehir’ deki madenler, sanayimizin motoru haline getirilmiş olsa idi, Bugün Eskişehir ekonomisi ve sanayisi, çok iyi yerde olacak, global ve ulusai pazarlarda oluşacak ekonomik krizlerden de etkilenmyecekti.
             Aslında ESO Başkanlarından, Rahmetli Mümtaz Zeytinoğlu döneminde, İldeki madenlerin ve tarımın, sanayinin motoru olması hususunda, girişimler oldu. Hatta bazı kararda alındı ama daha sonra gelen, ESO yönetimleri, aynı duyarlılığı göstermedi.
              Ayrıca sanayinin gelişmesinde, lokomotif bir sektör olan madencilik, ülkelerin kalkınmasında, sürükleyici bir rol oynar. Madencilik, sanayinin itici gücü, katma değeri en yüksek olan ve kaynak yaratan, önemli bir sektördür. Ayrıca madencilik sektörü, istihdam ağırlıklı bir sanayi dalıdır. Bu yönden kısmen de olsa, işsizliği giderme özelliği taşımaktadır
            Kaymaz Altın Maden Yatağı, ile ilgili mücadelemizde gördük ki,  Türkiye’de, siyasetçiler gibi, girişicilerimiz, madenlerin işletilmesi hususunda istekli değiller.
             Nitekim Kaymaz Altın Maden Yatağını İşletecek olan, TUPRAĞ Şirketi Yöneticilerine, neden Türk ortaklarla, bu işi yapmadıklarını sormuştuk. Beni dikkatle dinledikten sonra, “Biz madenin işletilmesi için, Koç ve Ezacıbaşı’ na teklif götürdük. Ancak, kabul görmedi. Mecburen yabancı ortakla, iş yapmak zorunda kaldık” demişti.
            ESO tarfından gerçekleştirilmek istenen, “     Bor ve Madencilik OSB/Endüstri Bölgesi” ve ülkemizin, tek madencilik kümesi olan,  “Eskişehir Madencilik Kümesi”  ile  Türk işadamları da madencilik alanında, söz sahibi olacaktır..
             Çünkü 1986 yılında,  Başbakan Rahmetli Turgut Özal’ın, isteği doğrultusunda hazırlanan 3213 sayılı maden kanununun ardından, Eurogold, Tüprag, Dardanel, Cominca, Anglo Tur, Anatolia Minerals, eldorado gold gibi şirketler, bugün ülkemizde,  madencilik alanında söz sahibidir. 
              ESO Başkanı Sayın KESİKBAŞ ve ekibi, döneminde hayata geçen  “Eskişehir Madencilik Kümesi“  ve Bor ve Madencilik OSB/Endüstri Bölgesi” gerçekleştirme hedefi,  memnuniyet vericidir. Ancak yeterli değildir.  O nedenle de merkezi ve yerel idare yanında, halkımız da madenlerle ilgili çalışmalara, her türlü desteği vermelidir.
             Çünkü Türkiye ve Eskişehir’ de,  madencilik, olması gereken, yerden oldukça uzaktadır. İyi bir stratejik planlama ve özendirme ile çok ileri noktalara taşınabilir. Ayrıca ülkemizin,  kalkınması ve refahın, tüm ülke düzeyine yayılması, ülke madenlerinin işletilmesi ve metal üretim endüstrinin kurulmasına bağlıdır.