2 Ağustos 2019 Cuma 3621 Okunma

ŞEHİR HASTANESİ EMİN ELLERDE

                                       


             Geçmişte, ulusların zenginliğinin, en önemli göstergesi, doğal kaynaklardı. Zamanla para, makine, fabrika gibi, sermaye malları üstün duruma geçti. Bugün ise, üretimin ve her alandaki hizmetlerin, en önemli faktörü, bilgi, beyin gücü ve insan kaynağıdır. Ulusal ve global pazarlarda var olmanın,  koşulu olan rekabette, en önemli silah,  beyin gücüdür. 
              Türkiye, artık çok uluslu küresel profesyoneller yaratıyor. Yurtdışında tepe görevlerde olmasa da, uluslararası dev şirketlerin,  çeşitli pozisyonlarında, Türk yöneticiler var.  Bu tür yöneticilerin, ülkemiz, kurum/kuruluşlarında. yer alması ise kurum/kuruluşlarımız ve Türk halkı açısından büyük şanstır.


               Bu yöneticilerimizden biri de  Çarşamba günü, ziyaret ettiğimiz,  Eskişehir’ Şehir Hastaesi işletme Müdürü, Sayın N.Yalçın TEMEL’ dir.


              1989 yılından itibaren, özel sağlık sektöründe, yönetici veya üst düzey yönetici olarak çalışdı. Projelendirme, bütçe, süreç analizi, SGK mevzuatı, kalite süreçleri, gelir gider dengesi ve ebitta konularında,  detaylı çalışmalarda bulundu


                Proje Operasyon müdürlüğü, Hastane Müdürlüğü,  Genel Koordinatörlük’le süregelen 25 yıllık iş deneyimi. Yerelyönetimlerle ve özel kuruluşlarla beraber,  yürütülen saha çalışmaları. Kurumsal ilişkileri le kazanılan hastane yöneticiliği ve kurumsal ilişkileri, geliştirme tecrübesi. İle aranan yönetici oldu.
                Ayrıca sağlık hizmeti sunumu sürecinden önce farklı kurum ve pozisyonlarda kazanılmış iş tecrübesi. Sağlık kurumu yöneticisi olarak İstanbul, Hatay, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Bursa’da başarılı s çalışmları ile dikkat çekmiştir.  Sağlık sektöründe üst düzey yönetici olarak özellikle son 10 yılda birçok önemli görevlerde bulunmuştur.
                Sayın TEMEL bir yöneticide sahip olması gereken, bilgi, deneyim, önsezi, yetki ve sorumluluk trafiğini doğru yönlendirme ve denetleme, başarı ve başarısızlıkları paylaşabilme, ekibini eğitebilme gibi meziyetlere sahip olduğunu gördük


                Sayın TEMEL, Faktörler ne kadar değişse de, değişen koşullara uyan ve insanlarla iyi ilişki kurabilen, imkânların elverdiği sürece de, her etkinlik ve faaliyetin içinde olmak isteyen, bir yapıda gördük. 


                Görevli ölduğu Şehir Hastanesi, modern bir yapıya sahip olup, kapalı sistem iklimlendirme sistemi ile enfeksiyon riskini minimuma indiren, özel havalandırma sistemine sahiptir. Ayrıca hastane, dekontaminasyon odası, her biri birbirinden bağımsız acil gözlem odaları, tek kişilik kabinleme sistemi ile oluşturulan izole yoğun bakım odaları mevcuttur. 
              Hastaneyi tanırken, dikkat ettik, kalite ve hasta güvenliği, Hasta ve hasta yakınlarının hakları, ekip çalışması, daima ön planda. Hasta ve hasta yakınlarına yapılacak işlemler hakkında detaylı bilgi verilmekte, uygulanacak tedaviyle ilgili onay alınarak, hastanın tedaviye, uyumu sağlanmaktadır. Uygun fiziksel ortamlarda ve teknolojik olanaklarla, sağlık hizmeti sunulmakta, hasta mahremiyeti, en üst düzeyde korunmaktadır
              Eskişehir Şehir Hastanesi, nitelikli ve kaliteli, sağlık hizmeti sunumuyla Türkiye´de, model olma amacındadır. Önümüzdeki yıllarda, ülke ve dünya geneline yayılarak, hizmetlerini, daha geniş kitlelere sunmayı, dünyada da referans gösterilen bir sağlık kurumu olmayı ve tıbbi kalite standardını, sürekli yükseltmeyi, hedef olarak seçmiştir. 
             Eskişehir Şehir Hastanesi,  etik ve şeffaf çalışma prensiplerinden ödün vermeyen, kaynak yaratmaya devam eden, sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Hijyen" e, büyük önem veren bir kurum olarak gördük.


             Bu nedenle de, enfeksiyon, hastalık kontrolü ve tedbirler, sürekli ve kalıcı hale getiriliyor. Temel izolasyon önlemleri olan, el yıkama ve eldiven takma; veya aynı etkeni taşıyanların beraberce gruplanması, odalara giriş çıkışlar, önlük, yüz, göz koruyucu, maske kullanımı, hasta ile ilgili malzemelerin ayrılması, gibi tedbirler sürekli ve kalıcıdır. 


              Eskişehir Şehir hastanesi’ nin,  personel seçimi, diğer kurum/kuruluşlara örnek teşkil edecek niteliktedir. Görevli personeli, katılımcı, prezantabl, yenilikçi, medeni cesareti yüksek, sempatik, tebessümü bol ve insanı rahatlatan, yaratıcı, organizatör, dengeleyici, çok iyi dinleyici olarak gördük. 
               Aslında sağlık sektöründe, görevli personelin, güler yüzlü, ikna kabiliyeti yüksek, analitik düşünceye sahip, sabırlı, yanın da, pratik, insanı seven, sağlıklı, düzenli, evrensel değerlere sahip ve entelektüel, kültürel faaliyetleri yakinen takip eden, kişiler olması, kurum/kuruluşları başarılı kılmada, en önemli etkenlerdir. Eskişehir Şehir Hastanesi, bu kriterleri gözeten bir kuruluşumuzdur


               Eskişehir Şehir Hastane’ si,  teknoloji ve konforun buluştuğu nokta olarak dikkat çekiyor. Tedarik zinciri kavramı ve zincir yönetimine, özen gösteriliyor. Sağlık İl Müdürü,  Sayın Doç. Dr. Uğur BİLGE, Baştabib Sayın Yaşar BİLDİRİCİ ve İşletme Müdürü Sayın N Yalçın TEMEL ve ekipleri,” kalite" ve " akreditasyon" çalışmalarıyla da, zirveye yarışıyor.


             Kutluyoruz.