22 Ekim 2019 Salı 690 Okunma

BAŞARILI OKUL OLMAK

                           
              Geçen hafta, Şehit Yunus Baykal Ortaokul Müdürü Sayın İsmail AYAR’ la, eğitim-öğrtim çalışmaları ve etkinliklerle ilgili, sohbet etme fırsatı bulduk. Sohbet süresince konulara hakimiyeti yanında, akılcı,  gerçekçi, kararlı ve gözlemci, meziyetleri ile dikkat çekti.
            . Okulda, eğitim-öğretim çalışmaları,  hijyen, fiziki yapı, sosyal etkilikler, rehberlik çalışmaları, tertip, düzen ve Okul Aile Birliği çalışmaları, okul bazındaki projeleri, diğer okullara da örnek teşkil edecek niteliktedir.
              Okulda yöneticiler, öğretmen, veli ve öğrenciler, neyi ve niçin yaptıklarının bilincinde. Okulda, rehberlik ön plandadır. Ayrıca  okula, bütün öğrenciler, “öğretilebilir.”,” beklentileri olabilir”, “yüksek başarı normları geliştirebilir.”  felsefesi hakimdir. Hakkaniyet ve eşitlik kavramları,  her alanda kendisini gösteriyor.
             Yöneticiler, öğretmenler ve veliler, çocukların geleceğinin, kendi tutum ve davranışlarına ve sağlayacakları olanaklara bağlı olduğunun da çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de okulda planlama, tertip, düzen, insani ilişkiler, özellikle de  yapıcı disiplin, ön planda. 
               Okulunda, temel işlevin “EĞİTİM”,dir. Ayrıca  eğitim,  öğretimin de aracıdır. O nedenle de dersler kadar, ders dışı etkinliklerde, okul çalışmalarında, önemli bir yer tutuyor.  Ayrıca öğrencilere, her alanda, geniş çapta katılma olanağı sağlanıyor. Özellikle de çevre ile ilgili çalışmalar, okula çok iyi şeyler kazandırmıştır.
          Çünkü okullarımızda, dersler kadar, ders dışı etkinlikler de okul eğitiminde yer tutar. Ayrıca bu okullar, bilgi ve becerileri öğrenmenin ötesinde, bireysel ve toplumsal gelişmeye yönelik, birçok etkinliklerin yapıldığı ve davranış kurallarının öğrenildiği, mekânlar olarak da dikkat çekerler.
           Okulda, yaşama ve çalışma ortamlarının, fiziksel ve psikolojik koşullara uygun olmasına, büyük önem veriliyor. Sınıfların, fiziki ve biyolojik şartları, sürekli gözetim altında tutuluyor.  Oturma sıralarının, kullandıkları araç ve gereçlerin, öğrencilerin anatomik özelliklerine uygun olmasına da özen gösteriliyor.
                 Ayrıca veliler, eğitim- öğretim çalışmalarının, yalnızca okulun işi olmadığının da bilincindedirler.  Okul Aile Birliği çalışmaları ve okul-veli ilişkileri arzu edilen boyutlardadır. Olup,  okulla ilgili her türlü gelişme karşısında da birlikte harket ediyorlar,  Çocuklarının, bilimsel ve demokratik eğitim haklarına  da sahip çıkıyorlar.
           Okulda, öğrenciler, serbest zamanlarını değerlendirme çalışmaları, önemli bir konu olarak ele alınıyor. Bu alanda, kurum/kuruluşlarla da, işbirliği yapılıyor.
            Derslerinden ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda, duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak, uygun faaliyetlerin seçimi ve olumlu yeni özellikler edinmeleri için de rehberlik yapılıyor.
                Okulun, manevi havasını oluşturan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer okulların personeli olan ilişkiler, Koordinatör okula yakışacak niteliktedir. Çalışmalarda ve etkinlikler de işbirliği ve uyum havası var. 
                Okulda, öğrenciler üzerlerine aldıkları görevleri,  yapmak suretiyle sorumluluk duygusuna da sahip oluyorlar. Bu, ahlâk gelişmesi yönünden, ayrı bir kazançtır. Ahlâki değerler, söz ve öğütle değil, iş, yaşama ve çalışmalarla kazandırılıyor. Bunu sağlamak için de öğrencilere, ödev ve sorumluluklar yükleniyor.
                Okulda, öğrencilere,  temel bilgi ve becerilerin, yanı sıra, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretiliyor, ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirme olanağı sağlanıyor.
               Öğrencilerin, zihinsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal açıdan sahip oldukları potansiyeli kullanmalarına zemin hazırlanıyor ve fırsat da veriliyor.
                 Eskişehir’ de,  Şehit Yunus Baykal Ortaokulu gibi, cumhuriyetin temel ilkelerine ve değerlerine bağlı, düşünen, özgüven sahibi, sorgulayan, yaratıcılığını harekete geçirebilen, araştıran, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insani ilişkilerde, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, nesiller yetiştiren okullarımıza, ne mutlu…..          
                Sayın AYAR., öğretmen, öğrenci ve velilerini kutluyoruz…