12 Aralık 2019 Perşembe 1698 Okunma

TEMİZ TOPLUM VE SİYASET

 


         İstanbul Şehir Üniversitesi, arazisine ilişkin ithamlara dair, eski Başbakan  Ahmet Davutoğlu, “Şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere, yaşayan bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıkları araştırılsın.” diyerek bir gerçeği kamuoyu ile paylaştı.


          CHP Milletvekili Sayın Gürsel Tekin ise Davutoğlu’nun, iki yıl önce kendilerinin sunduğu, ancak o gün imzalamadığı, teklifi, bugün kendisinin gündeme getirdiğini öne sürdü


           Ayrıca   DSP, MHP ve ANAP iktidarında, Maliye Bakanı Zekeriya TEMİZEL zamanında "NEREDEN BULDUN" yasası çıkarılmıştı. Birkaç kez uygulanması ertelendi. Daha sonra da AKP Hükümeti kurulur kurulmaz, çıkardığı ilk yasalardan biri, vergi yasalarında yer alan "nereden buldun?" sorgulamasını kaldırmak oldu!


         AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında, uygulamaya girmesi gereken, “Nereden Buldun Yasası”nın, iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.


            Nerden buldun yasası, AKP tarafından, 2006’da da gündeme getirildi ama  sonra rafa kaldırıldı.


            Sayın DAVUTOĞLU’ nun, önerisi, gerçekleşir mi bilimümez ama “ Nerden Buldun Yasası”, seçim bildirgeleri, partilerin seçmene verdiği bir taahhüttür. Her parti, toplum hayatını, demokratik rejimi ve ahlaki değerleri, tahrip edilmesi nedeniyle, ahlaksızlık ve yolsuzlukla, mücadeleyi, milli siyaset konusu olarak gördüler ama sonuç alınamadı.


             Ülkemizde, toplumsal barışı ve demokratik sistemi, tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan, ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla, kararlı ve etkin mücadele suretiyle, “Temiz Siyaset-Temiz Yönetim” en kısa zamanda gerçekleştirileceği de dün söylendi. Bugünde söyleniyor. Ancak bir türlü vaat hayata geçmedi.       


         Yolsuzluklardan elde edilen kazanca,  el konulması ve suçluların, bu kazançtan mahrum bırakılması için; yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin, servetlerinin nerede olursa olsun ve kimin adına kayıtlı olursa olsun, el konulacağı, her seçim öncesi, tekrar edildi. Hatta bu alanda  hukuki düzenlemelerin de yapılacağı da vaat edildi.


         Ancak her dönemde,  Türkiye’de, bir gecede veya kısa sürede yoktan servet yapan, pek çok insan oldu. Bugüne kadar da bu insanlara, “Nereden buldun?” sorusu bir türlü sorulamadı. Seçimlerde, siyasi partiler,”sorulacak” dendi ama söylentiden öte  gitmedi.


           Geçmiş yıllarda, AKP iktidarı, bu alanda bir çalışma başlattı. Ancak yabancılara karşı aynı duyarlılık içinde olmadı.  Hatta sabotaj vergisini, kendi vatandaşına yüzde 10 olarak uygularken,  yabancılara sıfırladı. Hesap sormak isteyenlerde,“Devletçilik”le suçlandı


            Söylemler ve suçlamalar, bu olunca da ,“Nerden Buldun”yasa taslakları, hep tozlu raflarda kaldı. Bir türlü de hayata geçirilemedi.


             Oysa  gelişmiş ülkelere, özellikle de ABD’de, her paranın mutlaka kaynağı sorulur. Hem de öyle büyük servetlerin değil. 2-5 bin doların bile menşei araştırılıyor.


           Türkiye’de, ABD gibi, “Neden buldun” sorusunu, hayata geçirmek zorunda. Çünkü  Nerden buldun yasası, kutsal dinimizin de gereğidir.


            Nitekim helal kazanç, İslam dininin belirlediği sınırlar içinde elde edilen rızıktır. İslam dininde haksız kazanç olan; hırsızlık, gasp, tefecilik, faiz, hile, kumar ve rüşvet yasaklanmıştırn Nitekim, Kuran’ da “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.”( Bakara suresi, 169. ayet)


             Toplumda, dürüstlük kültürünün, topyekün bilinçlenmesi için, aile ortamında, okulda,  mahallerde, iş hayatında, bürokraside, medyada ve asker ocağında insanımıza, dürüstlük, temizlik, sorumluluk gibi, erdemlerin kazandırılması sağlanmalıdır.


              Toplumda, kısa yoldan zengin olma, hırsı, köşe dönmecilik, tembellik gibi olumsuzlukları besleyen yolsuzluk anlayışına son verilmesi ve bir hayat tarzı olarak “ “Dürüstlük Kültürü “oluşturulması şarttır.


             Ayrıca Kamu kaynaklarının, istismarı ile  her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkartılmasında yardımcı olanların ödüllendirilmesi ve ihbarda bulunanların korunmasına yönelik  kapsamlı, bir  düzenleme yapılmalıdır.. 


             Ahlaki kirlilik ve yolsuzlukla mücadelede, başarı sağlamak, milletimizin devletine olan güvenini tesis etmek ve toplum bilincinin oluşumunu temin etmek amacıyla “Kamu Denetçiliği (Ombudsma )” sistemi oluşturulmalıdır.


             Geleceğimizin, teminatı olan çocuklarımızın, eğitimlerine ilişkin müfredat


programlarında; temel hak ve özgürlükleri, yasalar karşısındaki sorumlulukları, topluma zarar vermeyecek, hal ve hareketleri, kamu malına en az kendi malı kadar önem vermeleri ve insani ilişkiler gibi hususlar yer almalıdır.


            Yolsuzluklarla mücadele ile toplumdaki ahlaki değerlerin güçlendirilmesi için “ “Nerden Buldun Yasası” ivedilikle hayata geçirilmeli, Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında, işbirliği yapılmalı, yolsuzluklar ve haksız kazanç  sağlayan kişikişilere de  caydırıcı cezalar  verilmelidir.