29 Temmuz 2020 Çarşamba 2255 Okunma

ARANAN ELAMAN OLMAK

 


          Yıllardır, her plartformda,  meslek liselerinin, önemini ve sorunları kamuoyu ile paylaşılıyor. Ancak arzu edilen bir gelişme olmadı. Hatta ülkemizde, mesleki eğitim, her geçen gün, kan kaybetti. Meslek liselerini, tercih ise her yıl azaldı.


           Hatta kurumların, meslek liseleri kapatıldı. MEB, İstanbul’daki, 60 meslek lisesini, Anadolu lisesine dönüştürdü. MEB’in, okul yönetimlerine sunduğu gerekçe ise “LGS adaylarının, adrese dayalı sistemle yerleşeceği yeterli sayıda Anadolu lisesi yok, o yüzden sizi kapatıyoruz” oldu.


            Ve nihayet!


            Ülkemizde meslek liselerin, önemini bilen ve bu alanda da her türlü fedakârlığı yapacak olan, ESO Başkanı,  Sayın Cellalettin KESİKBAŞ ve ekibi, mesleki öğretime sahip çıkarak, Lise için, tercihte bulunacak gençlere, meslek liselerini, tercih etmeleri yönünde çağrı yaptılar.


             ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Çünkü geldiğimiz noktada, meslek liseleri, ara değil, aranan insanları yetiştiriyor. Diğer yandan meslek lisesi, mezunu gençlerimiz hayata bir sıfır önde başlıyor” dedi.


            Mesleki eğitimle ilgili, gelişmeler doğru ve isabetli adımlardır. Çünkü refah düzeyini yakalamış, bir Türkiye’nin, geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer. Bu alanda ise mesleki teknik eğitimin önemi, çok büyüktür. O nedenle de gençlerimizin, mesleki eğitime yönlendirilmesi gerekir


            Çağımızda, dünyada ve ülkemizde, Mesleki Teknik Eğitimin, öneminin, çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul edilen, bir gerçektir. O nedenle de geleceğimizin, teminatı olan gençlerimizin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlanmasında, Mesleki Eğitimin önemi büyüktür.
                Ayrıca gelişmiş ülkeler,  mesleki ve teknik eğitimde, bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek, temel becerilere, iletişim ve problem çözme becerilerine ve işbirliği içinde çalışabilecek disipline, sahip olmasına önem vermektedirler.
                 Geleceğimizin, teminatı  olan gençlerimizin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle, hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında, en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin, önemi çok büyüktür. 


              Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası, arasındaki işbirliği çerçevesinde imzalanan ‘Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü’ ile mesleki eğitim de yeni bir döneme girildi.


                ESO’ nun, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte çalışmalar yapması, Özellikle de müfredatı sanayicilerin ve iş insanlarının, ihtiyaçları doğrultusunda, meslek liselerini tercih eden,  gençlerin hayata bakış açılarını genişleterek, gerçekleştirilmesi umut vericidir.


               Bu işbirliğinin, yanı sıra, ESO tarafından, 10 milyon TL’ye yapılacak, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir’ deki işletmelere nitelikli elman yetiştirirken, diğer mesşlek liselerine de her yönü ile  örnek olacaktır.


               Ayrıca ESO-MEM,   hem mesleki eğitim merkezi,  hem de endüstri 4.0 merkezi olacaktır. 22-35 yaş arası askerliğini yapmış, yetişkin, işe ihtiyacı olan ama bir vesile ile ekmeğini eline alamamış gençler, burada meslek sahibi olacaktır.


               ESO, eğitim birimlerinde  eğitim gören  gençler, ESO üyesi firmalarda beceri eğitimi ve staj imkânlarına sahip olurken, yine ESO üyesi firmalarda istihdam edilebilecektir..


              Ayrıca gençler, eğitimine devam ederken, erkenden sigortalı olma süreçleri başlayarak, stajları sayesin de cep harçlıklarını çıkarabilecekler ve başarılı öğrenciler burs alacaklardır.


.              ESO, eğitim birimlerinde,  mezuniyet sonrası, teknisyen unvanını kazanan gençler üniversite düşünürlerse, ön lisans programlarını tercihte, ek puan kazanacaklar.. Meslek lisesi mezunu olarak, kolay iş bulabilen gençler, devlete işe alımda ise öncelikli olacaklardır.     .     


             Yine meslek lisesinden,  mezunu olduğunda, ‘İş yeri Açma Belgesi’ne de sahip olurken, yurtdışında,  geçerli Europass Sertifikasını sahip olacaklardır.


              ESO, mesleki eğitim de çağımızdaki gelişmeler de gözetmelidir. Çünkü  bugün   dünyada,  yüksek gelire ulaşan ülkeler,  ana temalarını, makine, elektronik ve yazılım olmak üzere, üç sektör üzerine kurdular. Eğitim sistemlerini, teknoloji çalışmalarını, organizasyonlarını, teşviklerini tamamen buna konsantre ettiler.


               Avrupa Birliği ülkelerinden, özellikle Almanya’nın, “ikili mesleki eğitim modeli” (iş tabanlı mesleki eğitim ve öğretim modeli) ve bu modelin, ülkede, ilgili, eğitimde, sağladığı başarı, modern çağın gerekliliklerinden, biri olarak görülmüş, Çin,


Hindistan ve Rusya gibi, ülkelerin de dikkatini çekmiştir.


             Ülkemizde de dünyadaki mesleki eğitimle ilgili gelişmeler, yakından takip edilmeli özellikle özel sektörün, sanayinin, sıkıntı çektiği kalifiye eleman sorununun çözülmesi için sektörlerin, ihtiyacı olan donanıma sahip elemanların yetiştirilmelidir.


                Ülkemiz ve Eskişehir’ de, mesleki eğitim için, tüm kesimler, üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Çünkü her alanda kalkınmamız, insanımızın da işsiz kalmaması, başarılı ve nitelikli, mesleki eğitimle eşdeğerdir.


              Bu nedenle de mesleki eğitime, önem verilmesi, işsizlik sorununu çözebileceği gibi,  sektörlerde, kalifiye eleman bulmada, yaşanan güçlüğü de ortadan kaldıracaktır.