24 Eylül 2020 Perşembe 3087 Okunma

LAVA A.Ş BİR DÜNYA MARKASI

             Son yıllarda, ekonomisi hızlı bir büyüme gösteren ülkemiz ve Ekişehir’de, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ekonomide, ihracatta, özellikle istihdama yaptıkları katkılar açısından ve bu gelişme sürecinde, son derece önemli bir rol üstlenmişlerdir.


             Türkiye gibi, gelişmekte olan ülkelerde, büyük ölçekli ve dünya çapında rekabet edebilir,  global ve ulusal işletmelerin yaratılabilmesi için, dinamik ve istikrarlı, bir küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, yapısının oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.


            Yine çağımızda, küresel ölçekte, ekonomik entegrasyonun artması, piyasa ekonomisi etkisini, dünyanın, her yerinde artırması ve uluslararası ticaret ve finansal faaliyetlerde serbestleşmenin ivme kazanması ile birlikte, global şirketlerin önemi ve sayıları artmaktadır.


          LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş, bunu başarabilmiş ender şirketlerimizden birdir. İş dünyasına, çok hızlı adapte olmuş, İlk aşama olarak, şirket kültürü değiştirilmiş, çalışan odaklı bir sistem kurulmuş, bunu sonocunda LAVA. A.Ş’ de, verimlilik ve üretkenlik artmıştır. En önemlisi de ürettiği ürünleri, daha yenilikçi hale getirmeye odaklanmıştır.


          LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş,  başarılı çalışmalarının mükafatını da  “ İHRACATIN METALİK YILDIZLARI “ 2.lik ödülünü alarak, alanında, Dünya’ nın, en iyi markaları arasında olduğunu gösterdi.


                Nitekim İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenleneni İhracatın “Metalik Yıldızları Ödül Töreni”ne, Eskişehir damga vurdu. Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapan, LAVA  Metal Döküm, “İhracatın Metalik Yıldızları” isimli ödül töreninde, ikincilik elde etti.


              ESO Başkanı ve LAVA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin KESİKBAŞ  gelişmeyi, ‘’Bugün LAVA şirketimiz İhracatın Metalik Yıldızları ikincilik ödülünü aldı. Konusunda, dünya’nın, en iyi markaları arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Eskişehir, Teşekkürler LAVA çalışanları’’ ifadeleri ile paylaştı.


               Aslında Sayın Celalettin KESKBAŞ’ ın, ESO ve Lava Metal A.Ş’nin yönetim Kurulu Başkanı olması, LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş’nin, çalışmalarını, da yakından izlediğimiz için, bu başarı bekliyorduk. Çünkü işletmede, yeni ve son teknoloji döküm kalıplama(Sinto ve Disa), kum hazırlama, ergitme, kumlama/taşlama gibi, Emaye kaplama tesisine sahiptir. Makinaların tamamı, tam otamatik ve CNC kontrollüdür.


              LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş, sahip olduğu modern tesisi, esnek ve verimli üretim özelliğine sahip, makinaları ile en yüksek kalite standartlarında ve yüksek üretim kapasitelerinde müşterilerine, ürünler sunmaktadır.


               LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş. müşteri memnunniyetini, ön planda tutuyor. Onun için de müşterilerinin, ihtiyaçlarını ve memnuniyetini sağlamak amacıyla, sahip olduğu toplam kalite ve ERP/MRP yönetim sistemi, sürekli iyileştirmeye dayanan kesintisiz bir hizmet sağlamaktadır.


                 İşletmede, verimlilikle ilgili, araştırma ve stratejiler, sürekli gündemdedir.   Sektöründeki verimlilikle ilgili, uygulanmalar, izleniyor ve sonuçlarını değerlendiriliyor. Verimliliği, artırma ve geliştirme yolunda, birimlere destekleyici, teknik yardımlar sağlanıyor, danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriliyor ve verimlilik bilinci şirkette yaygınlaştırılıyor.


            LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş, gelecek öngörüleri, yeni tasarımlar, maliyet düşürücü önlemler ve insan kaynaklarına yatırım konularında, daha duyarlı hale gelmiş, Şirkete, “İŞGÜCÜ-EMEK VERİMLİLİK,  ileri boyutlara taşınmıştır. Şirket, sıfır stok ve sıfır hata olarak yorumlanan, “Tam Zamanında Üretim” modelini benimsemiş.


              Şirkete,  verim, kalite ve üretimi artırmak için, ciddi çalışmalar yapıllyor. Çalışanlar, sürekli motive ediliyor. Çalışmalara, hizmet bilinci aşılanıyor. Sorunlar karşısında, düşünmelerine ve karar vermelerine zaman tanınıyor. Birimlerde, sorunları görüşen, tartışan ve çözümler üretip hayata geçiren bir ortam var.


            Çalışanalara, sürekli de rehberlik yaplıyor.  Gerektiğinde yardımcı olunuyor. Güçlü ve başarılı yanları, sürekli takdir ediliyor. Çalışanlara, dengeli ve adil davranılııyor.  Personel, her zaman "Sorunun” değil, çözümün, bir parçası oluyor.


            İşletmede,  üretim çalışmaları arasında yürütülen,  iç ve dış ticaret, pazarlama-satış, muhasebe, finans, lojistik, mali yatırım gibi işler, imalatın ayrılmaz parçasını teşkil ediyor. Diğer taraftan imalat işinde, en önemli işlerden biri tasarım işlemidir. O nedenle de hedef, sürekli yeniliktir.


           LAVA Metal Döküm SanTic. A.Ş , Ar-Ge çalışmaları, her şirkete örnek teşkil edecek niteliktedir. Ar.Ge çalışmalarında, verim, kalite en önemlisi de müşteri memnuiyeti, beklentileri, gelenek  görenekler ve  kültür ön plandır. Ürün kalitesi ve prosesler geniş laboratuvar imkanları ile kontrol ve dökümante edilmektedir  Ayrıca ISO9001 standartlarındaki üretim tesislerinde, dünyanın en yüksek kaliteli döküm demiri, Elektroforez emaye kaplama teknolojisiyle, bir arada işleniyor.


             Döküm Demir ve emaye kaplamada, yüksek teknolojiye sahip dünya standartlarındaki üretim tesisinde, döküm ızgara üretimiyle başlayan yolculuğu, bugün dünya mutfaklarına yayılan zengin ürün çeşitliliğine ulaştı.


              LAVA Metal Döküm San. Tic. A.Ş,  6.000m2 kapalı, 15.000m2 açık alanda, Bir Dünya Markası olarak, üretime devam ediyor. Tencereden, ızgara tavaya, döküm ızgaradan, özel pişirme kaplarına, ahşap sunum tahtalarından mangala kadar mutfak ve lezzete dair pek çok ürünü, Türkiye’nin, yanı sıra,  100 ülkeye, ihraç ediyor.


              LAVA Metal Döküm San. Tic. A.Ş, sahip olduğu, bu konumu ile alanın da yıllardır özlemini çektiğimiz, Küresel şirket, ulusötesi şirket olma yolumda, ciddi mesafe almış, tüm şirketlere de her yönü ile örnek olurken, ülkemizin ve Eskişehir’ in de gururu olmuştur.


              ESO ve LAVA Metal Döküm San. Tic. A.Ş’nın, Yönetim Kurulu Başkanı,  Sayın Celalettin KESİKBAŞ ve ekibini kutluyoruz…