25 Ocak 2021 Pazartesi 736 Okunma

BAŞARILI HİZMETLER UNUTULMAZ

                              


              En samimi dostluklar, hakiki sevgi ve saygı üzerine bina edilir. Bu da ancak gönüllerimizdeki ilâhî aşk’tan nasip almakla mümkündür. Zira arzu edilen böylesi güzel dostluklar, kalplerimizde, yer etmiş, güzellikler neticesinde, ortaya çıkar. Sağlam bir zemine inşa edilir.
             İnsan olarak da dostlarla, nice güzellikleri paylaşırız.. Nice değerin ve derinliğin farkına beraber varırız.. Ömrümüzün, en güzel, en taze, en saf yıllarında; insan olmanın güzelliklerine tanık oluruz.      


              Oysa İnsan ömrü, aslında çok kısadır. Ancak insan isterse, o kısacık ömürde, çok şeyler yapar ve pek çok olaya ve gelişmeye de tanık olur. Zaman için de bunları bir vesile hatırlar, büyük haz alırken, yaşamın ve yaşananların, ne kadar güzel olduğunun da farkına varır.


              Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN, bu dostlarımızdan biridir. Ziraat Fakültesi Dekanı olduğu günlerde, çalışmalarını yakından takip ettik ve unutulmayacak hizmetlerine, 


 özellikle de tarımla ilgili sorunları ve çözümleri üzerindeki düşüncelerine de tanık olduk.


               ESOGÜ Ziraat Fakültesi, Dekan olduğu dönemde,  Prof. Dr. Hasan TOSUN, rehberliğinde, önemli etkinliklere, vesile olurken, fakülte bünyesindeki reorganizasyon çalışmalarıyla da övgü aldı..
            Sayın Prof. Dr TOSUN’ u, her ziyarette, hummalı bir çalışma içinde bulduk. Özellikle de kendi odasını, dershane yaparak, 6 metrekare odaya taşınması, herkese örnek teşkil edecek nitelikteydi..
              Sayın Prof. Dr Hasan TOSUN, döneminde, ESOGÜ Ziraat Fakültesi ciddi atılımlar yaptı. Onun Kıraç ailesi ile olan ilişkisi sonunda, KIRAÇ AİLESİ, Türk tarımına, ALİ NUMAN KIRAÇLARIN yetişmesi için, ESOGÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ' ne, her türlü fedakârlığı yaptı.


          Ziraat Fakültesi içinde,yer alan, üç katlı 1926 yılında, bina aslına uygun olarak restore edilerek, "Ali Numan Kıraç Araştırma ve Kültür Merkezi" Fakültenin kullanımına sunuldu..
            İnan KIRAÇ' ın, doğduğu ve geçmiş tarihlerde, lojman olarak kullanılan bina, aslına uygun olarak ve daha fonksiyonel olacak şekilde yeniden inşa edildi.


               Bu binada ESOGÜ' nün, en gelişmiş bilişim laboratuarı bulunmakta ve Ziraat Fakültesi öğrencileri ile diğer araştırmacıların kullanabileceği, bir kütüphane oluşturulmuştur. Kütüphanede, dünyadaki tarımla ilgili, tüm online dergilere ulaşılacaktır.
               Kıraç Ailesi tarafından, daha önceki dönemlerde, lojman olarak kullanılan 6 ayrı yapı yeniden düzenlenerek, akademik birimlerin hizmetine sunulmuştur. 3 adet büyük laboratuar binası oluşturulmuştu.


              Depolar yeniden düzenlenerek, büyük bir anfi ve büyük bir sınıf ve bir büyük laboratuar alanı gerçekleştirildi. Öğrencilerin, talepleri doğrultusunda kulüp ve sosyal aktivite alanları oluşturuldu.
             Her sohbetimizde, fakültenin, daha çok imkân ve olanaklara sahip olması gerektiğini, bu alanda ciddi katkıda bulunan KIRAÇ ailesine, çok şey borçlu olduklarını sürekli vurguladı.
             Sayın Prof. Dr.Hasan TOSUN, dekan olduğu dönemde, ciddi çalışmaları sonucunda,  27-30 Nisan 2011 tarihleri arasında, “1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi” düzenlenmişti.


              Kongreye, Tarım Bakanlığı'nın, üst düzey yöneticileri, 7 üniversite rektörü, 27 Ziraat Fakültesi Dekanı, Üniversiteler Arası Kurul Tarım Komisyonu Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, YÖK Üyeleri ve uluslararası ve ulusal alandan, pek çok bilim adamı da katılmış ve kongrede 400 bildiri sunulmuştu.
                Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, her iki yılda tekrarlanacağı söylediği halde. Bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Neden gerçekleştirilmedi, en iyi ESOGÜ  Ziraat Fakültesi bilir ama bu durum, ulusal ve yerel tarım açısından, büyük kayıptır


               Yine 10 Ekim 2012 başlayan, üç gün süren Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu' ESOGÜ Kongre merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan TOSUN, 60 kadar bildirinin sunulduğunu açıklamıştı.


              Sempozyumda, baraj güvenliğinin, temel konuları tartışılmıştı.
          Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN, yönetici olarak görev yaptığı dönemlerde, kaynak yarattı. Mevcut kaynakları da en iyi şekilde değerlendi. Ekibini, takım haline getirir, doğru insanları, doğru yerlere yerleştirdi. ve onların ihtiyaçlarını karşıladı, doğru teknolojileri aldı ve kullanılması konusunda, eğitimler düzenledi.                


            Sayın Prof. Dr. TOSUN' un, ESOGÜ rektör adaylığını, açıkladığı günkü,ESOGÜ en genelde; yeni bilgiyi üreten ve tüm insanlığı zaman içinde daha onurlu bir yaşama taşıyacak bilinçte (EKOL'de), insanların, bir arada olduğu/yetiştiği, bir üniversite olarak hayal ediyorum. Özelde ise memleketimizi ve coğrafyamızı daha iyiye ve güzele dönüştürecek, BİLİM, TEKNİK, FELSEFE ve SANAT ile donatılmış, “ÖNDER” " insanların yuvası haline gelmesini hedefliyorum..” Sözleri hala hafızalamızdadır.


              Sayın Prof. Dr. Hasan TOSUN rektör olsaydı. ESOGÜ Üniversitesi ve öğtenciler için büyük şanstı. Çünkü düşündüğü eğitim türü, sorgulayıcı (teslimiyetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) ve yaratıcı(bilgi üretmek/bulmak) eğitimdi.


              Ayrıca Sayın Prof. Dr. TOSUN’ un, TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ ve YAPISAL DEĞİŞİM YÖNÜNDE YENİ ÖNERİLER isimli, kitabı ise Yüksek öğretime, ciddi katkıda bulunacak niteliktedir.


              Sayın Prof.Dr. Hasan TOSUN, nerde, ne yaptı, neye karar verdi ise daima en iyisini yapmış, en hayırlısına da karar vermiştir. ESOGÜ,  Ziraat Fakültesi’ndeki icraatları ile  de  hep hatırlanacak,  gelecek nesillere de örnek teşkil edecektir.


               Kutluyoruz…