26 Ocak 2021 Salı 429 Okunma

SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEK OKULU

                              


          Çağımızda,  ülkelerin gelişme ve kalkınmasının, temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek, kalifiye insan gücünün, yetiştirilmesi en önemli konuların başında geliyor.


            Kalifiye elemanların, bilgi ve becerisi,  sanayi ve ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi, iki açıdan önemlidir İlki genç insanlara, başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğeri ise kurum/kuruluşlara, özellikle de  sanayiye  vasıflı eleman yetiştirmektir.


              Avrupa’da, mesleki teknik eğitim, toplam eğitimin yüzde 70’ini oluştururken, Türkiye’de bu durum tam tersidir. Orta öğretimde yüzde 65 oranında “düz lise” diye tabir edilen genel lise eğitimi yer alıyor.


          Mesleki Yüksek Okullar,eğitim okulları,  kurumları, mezun ettiği öğrencileri nitelikli eleman olarak sektöre kazandırmakla görevlidir. Gelişmiş ülkeler, bireylere verilen mesleki ve teknik eğitimde, bireylerin teknolojiyi, anlayıp kullanabilecek temel becerilere, iletişim ve problem çözme becerilerine ve işbirliği içinde çalışabilecek disipline sahip olmasına önem vermektedir.


            Bununla beraber, teknolojik değişim ve gelişimleri takip ederek, eğitim sistemi ile kısa sürede bütünleştirip, endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü, verdiği mesleki ve teknik eğitim ile sektöre kazandırabilmektedir.


            Sektöre kazandırılan, bireyler; üretken,  topluma faydalı ve sosyal ilişkiler kurabilen bireyler olacaklar ve üretkenliğin vermiş olduğu mutlulukla, mesleki doyuma ulaşırlar.


          Ülkemizde, ekonominin ve sanayinin hızla gelişmesi ve piyasa ihtiyaçlarının nitelikli iş gücüne yönelmesi ile birlikte, birçok üniversite meslek yüksekokulu sayısını, son yıllarda hızlı bir şekilde arttırmaktadır.     


             Ancak bu hızlı artış, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin tespiti ve çözüm önerileri sunulması için, meslek yüksek okullarında, çalışan akademik personelin ve bu okullarda okuyan öğrencilerin, velilerin ve diğer kesimlerin görüşleri kritik öneme sahiptir.


        Çünkü Meslek Yüksek Okuları, hedef, eğitim-öğretim kaliteyi,  bilimsel çalışmaları ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin, rekabetçi, girişimci ve yenilikçi mezunların ve reel sektördeki ara yönetici elemanları yetiştirmeyi, görev edinmiştir.


              Ancak ülkemizde, MeslekYüksek Okullarına, yeteri kadar önem verilmiyor ama bu okulların öneminin bilincinde olan,  insanlarımızda var.  Bu insanlarımızdan, Sayın Prof. Dr. San ÖZALP ve Sayın  Prof Dr..Imdat KARA ve   Sayın Prof. Dr. Doğan EROL Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu’ nun, açılmasındaki  hizmetleri, unutulacak gibi değildir..


              O günlerde Meslek Yüksek Okulu için gerçekleştirlen, dernekte de görev alan Bugün ise İyi Parti İlçe Başkanlığını yapan, Sayın Recep TOPTAŞ, Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu ile ilgili sorunları, gündeme getirdi.


            Sayın TOPTAŞ’ göre, üniversiteler; bulundukları yerin sosyal ekonomik eşitsizliklerini gideren, kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran temel aktörleridir. Bu bağlamda özellikle sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmış yerleşim yerlerinde üniversite veya yüksekokulların açılması, o yerleşim alanında, hareketliliğe ve canlanmaya vesile olacaktır.


            Sivrihisar’a, halkın gayret ve yardımları ile 1994 yılında, Tarım Makineleri ve Bilgisayar Programcılığı olarak, ESOGÜ Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu, öğretime başlamıştır.


              İlerleyen yıllarda; İnşaat Teknolojileri, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. ve 2.öğretim, İklimlendirme ve Soğutma bölümleri açılarak, öğretime devam etmiş, yeni bölüm olarak Alternatif Enerji Kaynakları bölümü resmi olarak açılmış, ancak öğretim elamanı kadrosuzluğu nedeniyle, öğrenci alımı yapılamamıştır,


             Nüfus ve Vatandaşlık bölümü ise 2021-2022 öğretim yılında açılması planlanmaktadır.           


           Sivrihisar’ da, bulunan Meslek Yüksekokulunun binası,  birçok bölümü ve öğrenciyi barındıracak, kapasitesi olmasına rağmen, yaklaşık, 500 öğrenciyle eğitim vermektedir.      


            Yeterli öğretim üyesi  kadrosu tahsis edilir, yeni bölümler açılmak suretiyle öğrenci sayısı artırılırsa, daha fazla gencimiz, meslek sahibi olurken, Sivrihisar ekonomisine de   ciddi katkıda bulunacaktır..


             Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunun,  Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kira olarak erkek öğrenci yurdu mevcuttur. Ancak kız öğrenciler için, yurt bulunmadığından birçok kız öğrenci kaydını yaptıramamaktadır.


             Sivrihisar Belediyesi, tarafından, yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumuna bedelsiz olarak 5882m² arsa verildiği halde,  yurt inşaatı yapılamamıştır.  İlçede mevcut olan iki adet öğrenci yurdu ise atıl durumdadır.


           Bu yurtlar, ya Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü, ya da Sivrihisar Belediyesi tarafından, acilen bakımı ve onarımı yapılarak, hem kız öğrenci,  hem de erkek öğrenci yurdu olarak açılmalıdır.  Çünkü yurt sorunu ve öğretim üyesi eksikliği nedeniyle, tarım makineleri bölümü, iklimlendirme ve soğutma bölümü ile muhasebe ve vergi uygulamaları 2.öğretim bölümü, kapanmıştır.


           Sivrihisar İyi Parti İlçe Başkanı, Sayın Recep Toptaş’ ın,  Meslek Yüksek Okulu İle ilgili tespitleri, ilgili kurum/kuruluşla tarafından, dikkate alınmalıdır. Sorunlar da ivedilikle çözülmelidir. Çünkü ülkemizin, her alanda nitelikli elamana, ciddi boyutta ihtiyacı vardır.


             Sivrihisar Meslek Okulu, bilgiyi değere dönüştüren, toplumla bütünleşmiş ulusal ve uluslararası tanınır, tercih edilir va saygın bir üniversite birimi, Meslek Yüksekokulu olmakta kararlıdır. Yeter ki mevcut sorunları çözümüne, ilgili kurum/kuruluşlar ve halkımız, katkıda bulunsun...


               Sivrihisar Meslek yüksek Okulu’ nun sorunlarını, kamuoyu ile paylaşan, Sayın TOPTAŞ’ ı, Fedakarcak çalışan,   Sayın  Prof.Dr. Nevzat KIRAÇ ve diğer öğretim üyelerini kutluyoruz…