3 Mart 2021 Çarşamba 419 Okunma

SEV’ E TAZE KAN

            Ülkemizde, sosyal, kültürel,   bilimsel, kamusal, dini, ekonomik alanlarda, hizmet veren pek çok vakıf bulunmaktadır. Bu vakıflar, ihtiyaç sahibi insanlara, hizmet vermektedir. Türkiye’de, toplumsal anlamda, önemli hizmetlerde, bulunan vakıflarımız vardır.


           Vakıflarla, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularının temelinde, hayat bulur.  Ülkemizde, vakıflar, birçok alanda hizmet vermiş, vermeye de devam etmektedir. Eğitim, gıda, sağlık, barınma, sosyal yardımlaşma, istihdam vb. birey hayatıyla, iç içe birçok alanda vakıf hizmetleri sunulmuştur


             Vakıflar, farklı şartlara sahip bireylerin, aynı toplumda, birlik beraberlik ve dayanışma içinde yaşamaları hedeflenmektedir. Ayrıca Türk toplumunun, geçmişimizde,  kurulan vakıflar; yollar, köprüler, çeşmeler, okul, cami, hamam vs. gibi nice hizmetler ile yaşanılan mekânın gelişimine, katkı sağlayarak, sosyal katalizör rolü üstlenmişlerdir.


               Eskişehir’de de, sosyal, ekonomik, kültürel alanda kurulmuş vakıflar var. Bu vakıflardan biri de, Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’dır.


               Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Rahmeli, Naci Şakar ın vefatı dolasıyla, 24.02.2021 tarihinde yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine, Bekir KALIR, . Başkan yardımcılığına Mimar  Ali İnci Murahhas üyeliğe ise  Mustafa Kara seçilmiştir.


                 Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı  Yönetim kurulu da  Sezgin Demir, Yasin Atışkan, Murat Barış, Hakan Besler  en teşkil ederken  Denetim kurulu ise Ziya Kandilci, Mustafa Altın ve İbrahim Ünver oluşmuştur.


                Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Merkezi Eskişehir’de ve Sivrihisarlıların kurduğu bir vakıftır. Vakıf senedi Eskişehir Mahkemesinin 19.07.1991 tarih ve 1991/484-530 E. Ve K. Kararı ile tescili müteakip, 1 Eylül 1991 tarih ve 20978 sayılı Res mi Gazete ile ilan edilmişti,


                Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’ nın amacı ise Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, tüm hemşeriler arasında yardım ve sosyaldayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak, her konuda birlikte hareket etmektir. Ayrıca Kültürel değerleri tanıtmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve Sivrihisar’ın, her alanda çıtasının yükselmesini sağlamaktır.


                   Vakfın kurucuları: 50 kişidir. Kuruculardan ve fikir babası, H. Atilla ŞAMDAN, yaklaşık 9 yıl vakfın başkanlığını yapmıştır. Kuruluştaki geçici yönetim kurulu H. Atilla ŞAMDAN(Başkan),  Mehmet İnci (Bşk. Yard.), merhum Mustafa Kıdan, M. Ali Görener, Hamdi Yaşar Özgeneci,    Niyazi İrfan Ünver, Gürkök Yüzügüllü,Mehmet Hayati Erdemgil’den müteşekkildi.


             Atilla Şamdan’ın,  başkanlığı döneminde,  Sivrihisar İslami İlimler Vakfına ait bulunan pansiyon binası, vakıf adına Merih Usluer’in teknik sorumluluğunda elden geçirilmiş, okul olacak şekilde dizayn edilmiş “SEV Anadolu Lisesi” 1994 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı İbrahim Demirkol’un da katkılarıyla açılmıştır.


                Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı kurucu Başkanı, H. Atilla Şamdan’dır. Av. Mehmet İnci,  Rahmetli Yavuz Besler, merhum Rahmetli Erkan Besler ve 2006 yılından bu yana Rahmetli Naci Şakar vakıf başkanlığı yapmıştır.


           25 Temmuz 1991 yılında kurulan vakıf, her yıl öğrenciler vermiş olduğu EĞİTİM BURSU” ile dikkat çekiyor.  Özellikle de Sivrihisar’ la ilgili, etkinlik ve faaliyetlerde, etkin rol alır. İlçede yapılan, her etkinliğe de, imkânlar ölçüsünde,  katkıda bulunuyor


           Vakıf, yıllardı, Sivrihisar’daki tüm okullarla ilişki içinde bulunmuş, okulların, eğitim araç-gereçlerine imkânları oranında, faydalı olurken, güvencesi olmayan öğrencilere, eğitim noksanları yanında, pek çok öğrencinin, sağlıkla ilgili aparatların (gözlük, işitme cihazı, vs) teminine yardımcı olunmuştur.


             Hayırseve insanımız, Muzaffer Demir’in, katkılarıyla 16 derslikli SEV-Muzaffer Demir Anadolu Lisesi,1993 yılında, hizmete girdi. Okulun, ihtiyacı olan öğrenci yurdu ise yine vakfın kurucularından, ATIŞKAN ailesinin katkılarıyla Mustafa Atışkan 300 yataklı modern bir öğrenci barınma yurdu, 1995 yılında hizmete sunuldu.


             Vakıf,  hayırsever gönülleri ile birlikte,  eğitim,  alanında yaşanan sorunlara çözüm üretir. Aklın ve bilimi, benimsemiş, insan haklarına saygılı ve Cumhuriyetin değerlerini özümsemiş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunur.


            Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına uyum sağlayabilen, birbirini seven ve saygıyla karşılayan, daima uzlaşabilen, Atatürk ilkelerini benimsemiş, milli, manevi ve ahlaki değerlere, bağlı, vatan ve milletini seven, her türlü görevi de almaya hazır, dürüst, çalışkan, başarılı gençlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır. 


           Başkan Sayın Bekir Kalır ve yönetiin kurulunu, kutluyor ve başarılar diliyoruz.