2 Temmuz 2020 Perembe 1141 Okunma

NOLDU AK PARTン誰ンN HALK GワNLERン?

 


 


Ak Parti’nin halkla dirsek temasnda bulunduu dönemleri hatrlyoruz.


Hem genel siyaset, hemde yerel siyaset çok skyd.


Ankara’da kentin ileri takip edilir, yereldeki rakiplere be be cevaplar verilirdi.


Son derece etkili bir parti vard Eskiehir’de.


Kentin eksiklikler bir bir tamamlanyor, yatrmlar adeta birbiri ile yaryordu.


Demiryolunun yer altna alnmasndan tutun, yeni stadyumun yaplmasna kadar hepsi hzlca bitti.


Beri yandan tüm bunlar Eskiehirli partililerin tezahüratlar altnda yaplyor;


Parti binasndaki divan toplantlar adeta ölen yerine döndürülüyordu.


Bu vesile ile partinin destekçisi olan kitleler hiçbir zaman unutulmuyor;


Yeri geliyor siyaset o salonlarda vatandala birlikte yaplyordu.


+++


Hatrlayn yine…


Bir vekil, bir tekilat bakan, gittii herhangi bir mahallede davul zurnayla karlanyordu.


Peine o yörenin yetkilileri ile kalabalk bir kitle taklyordu.


Orada yaplan konumalarla direk rakip muhataplara mesajlar, eletiriler yöneltiliyor;


゙ehrin siyaseti vatandalarla birlikte çok renkli ve etkili bir biçimde ilerliyordu.


+++


Halk hiç yanndan ayrmad Ak Parti.


Öyle ki, en düzeydeki kurmaylarnn kaps hep açkt Eskiehirliye…


Srf bunun için bir gün bile belirlenmi;


Vatandalarla bire bir yaplacak görümelerin adna da “Halk Günü” denilmiti.


O vesile ile bir de basn toplants düzenlenir;


Kentteki gelimeler, eksiklikler ve yatrmlara dair de sorular sorulurdu.


Hiç yoksa “Eskiehirliler vekilinin yüzünü görür, tekilatn gücünü hissederdi”


Psikolojik açdan, hatta kurumsal tarafndan bile partiye bir güç veriyordu o görüntüler…


+++


O günlerin üzerinden çokta zaman geçmedi aslnda.


Ama partide hiçbir ey bir daha o günlerdeki gibi olmad.


Bunun nedenine, “Hadi Ak Parti yerelde kaybetti, ruhsal bir çökü var” diyelim…


Ama bunun karlnda Eskiehirliler genel seçimlerde de partiyi hiç yalnz brakmad.


Son seçimlerde en çok vekili Ak Parti’ye verdi.


Eskiehirli, Ak Parti’den vazgeçmediinin mesajn her genel seçim zaman verdi ama;


Ak Parti’yi yönetenler bu mesaj yerele tayamad.


Zaten sözünü ettiimiz günler bile hemen unutuldu gitti.


Brakn vatandan parti binasna gelmesini;


“Partinin vekilleri bile uzun zaman parti binasna hiç uramad!”


+++


Parti binasnda kimse kalmaynca, otomatikman “Halk Günleri” de dütü.


Parti genel bakan srarla, geldiimiz yeri, halkn arasn unutmayalm dedikçe;


Tam tersi bir ekilde ilerlemeye balad süreç.


Ve öyle bir güne geldik ki;


“Artk Ak Parti’nin halk bulumalarn iç çekerek, özlemle hatrlyoruz”


+++


Ksacas…


O günlerden artk eser kalmad.


Bundan sonrasna dair de o günlerin yeniden geleceine dair bir beklenti de yok.


Halk tarafnda da durum ayn!


Vatandata, bir daha partiyle bu kadar içli dl olacana ihtimal vermiyor.


Zaten kitlelere hitap eden siyasetçiler de bir kenara atld.


゙imdi onlar da olan biteni kenardan izliyor.


Geriye ise, ‘Reis’in hürmetine partiyi brakmayan bir kitle kalyor’