3 Aralk 2020 Perembe 545 Okunma

BワYワKER゙EN, MASAL ゙ATOSU誰U NEDEN KURMU゙?

 


 


Milli Eitim Bakan’n Ziya Selçuk’un güzel bir çalmas var.


Hergün bir kentin öretmenleri ile dijital ortamda buluuyor.


Teknoloji çann önemli bir getirimi bu uygulama.


Geçmite Milli Eitim Bakan ancak kentlere geldiinde görülürdü.


゙imdilerde durum, gördüünüz üzere epeyce farkl…


+++


Önceki gün de Eskiehirli öretmenlerle bulutu Bakan Selçuk.


Mutlaka ki faydal bir görüme olmutur.


Ancak o görümede dikkat çeken bir detay var.


O da Bakan’n Eskiehir’e verdii müjde ile ilgili…


+++


Bakan Ziya Selçuk unu söylüyor sohbetinde;


“Atalarmzn sözünden, öretmenlerimizin dilinden Anadolu masallar daha çok dinlensin diye illerimizde Anadolu Masal Evlerini kuruyoruz.


ンlki Eskiehir’de. Emei geçen tüm meslektalarma teekkür ediyorum”


+++


Masal diyerek geçmemek lazm…


Hele hele Anadolu Corafyasnda bir hayli zengindir masallar.


Okuyanlara, dinleyenlere büyük katklar sunar.


Çocuklarmzn ruhsal geliimlerini hzlandrr.


Çünkü masallar, çocuklarmzn hayal gücünü daha da güçlü klar.


ンçeriinde verdii mesajlarla da, miniklerin eitimine önemli katk sunar.


Faydas buraya yazmakla bitmeyecek kadar fazladr masallarn...


Ksacas;


“Masallarla büyüyen çocuklar, gelecekte daha güzel bireyler olurlar.”


+++


“Neden anlattn bunlar?” diyorsunuz deil mi?


Laf, Büyükehir Belediyesi’nin yllar önce kurduu Masal ゙atosu’na getireceim.


Türkiye’de bir ilk olarak kuruldu.


Kurulduu günlerde de baz kesimlerin epeyce eletirisine hedef oldu.


Neymi, “Bir masal için bunca yatrm yaplr mym?”


Neymi, “Belediyenin baka ii gücü yokmuymu?”


+++


Tekrar bugüne dönelim…


Yazmzn banda Bakan Selçuk’un sözlerini bir kez daha hatrlataym.


Ne demiti Bakan, “Masallarmz daha çok dinlensin diye, her ehre masal evleri kuruyoruz”


Fakat kimse çkpta, “Devletin masalla ne ii var?” diye sormuyor.


“Eitimde baka sorun kalmad da, masalla m urayorlar?” diye de çkmyor.


Çünkü yaplan proje son derece doru ve yerinde.


+++


Anlayacanz…


“Masal ゙atosu” kurarak Eskiehirli örencilerin, miniklerin, yavrularmzn geliimine büyük katk sunan Bakan Büyükeren’in ne denli doru bir i yaptn bugün daha iyi anlyoruz.


Projenin ne denli anlaml olduunu artk daha iyi kavryoruz.


Türkiye’de bir ilk olan bu projenin neden bu kadar çok ziyaret edildiini imdi daha iyi görüyoruz.


Ve Masal ゙atosu’nun ülkemizde neden bu kadar dikkat çektiini artk çok daha iyi biliyoruz.


Çünkü Masal ゙atosu benzeri projeler ancak aradan yllar geçikten sonra bir devlet politikas haline geldi.


Hatta ilk “Masal Evi Projesinin” Eskiehir’de yaplmas bile bouna deildir.


Bu vesile ile çocuklarmz için yaplan her yatrmn yannda olacamz birkez daha vurgulayarak bitiriyoruz yazmz.


Masaln deerini, kymetini yllar önce görüp, Eskiehir’e ülkenin ilk masal yatrmn yapan Bakan Büyükeren’i de bir kez daha kutluyoruz…