22 Ocak 2021 Cuma 953 Okunma

ESO誰UN EミンTンM HASSASンYETン!Eskiehir Sanayi Odas, bata mesleki eitim olmak üzere eitimin her alan için son derece duyarl…
Bu konuda epeyce proje ürettiler ve üretmeye de devam edecekler.
Bunlarn en sonuncusu, hatrlarsnz “Mesleki Eitim Merkezi” olmutu.
Çocuklarmz okuduklar okulda, i hayatna hazrlayan önemli bir merkez planland.
Turgut Reis Teknik Anadolu Lisesi’nde oluturuluyor o merkez.
Eskiehir Sanayi Odas’nn çabalar ve BEBKA’nn da destekleri ile donanmlandrlyor…
Artk bu merkezden, i dünyasnn arad nitelikleri üzerinde bulunduran bireyler çkacak.
Daha öz tabiriyle;
“ン arayan insanlar deil, aranan insanlar yetiecek”
+++
Bu tür merkezlerin ve projelerin says arttkça, kukusuz ehir sanayisinin nitelii de artacak.
Daha iyi ürün tasarlayabilen, üretebilen ve sunan bir sanayi olacaz.
Dediimiz gibi, ESO bu konuda hayli hassas…
Dier taraftan da farkl yönlerde eitimlerini sürdürmeye çalan çocuklarmz var.
Maalesef ki her biri pandemi nedeniyle okullarndan ayr kaldlar.
Aylardr, uzaktan eitim yoluyla örenmeye çalyorlar.
Aslnda son derece iyi giden bir online eitim modeline sahibiz.
Öretmenler de, örenciler de sorunsuz bir ekilde eitim ve öretimlerine devam ediyor.
Ancak, baz yavrularmzn bu imkâna eriemiyor olular da içimizi szlatyor.
+++
゙u süreçte gördük ki, uzaktan eitim ana balanacak eriimleri olmayan çocuklarmz var;
Bununla birlikte bu aa balanmak için gerekli cihaz da edinememi pek çok yavrumuz bulunuyor.
Bu nedenle de en büyük gereklilik, ihtiyaç sahibi çocuklar da uzaktan eitim ana balamak oldu.
Devlet elbette üzerine düeni yapp, bu yavrularmza tablet ulatrmaya balad.
Ancak hereyin devlet tarafndan yaplmasn beklemekte olmuyor.
ンte Eskiehirli Sanayiciler de tam da bu noktada devreye girdi.
Yaptklar kampanya sonras toparladklar tabletleri teslim ettiler.
Onlarca tableti Milli Eitim’e vererek, sözünü ettiimiz yavrularmzn ihtiyaçlarn karladlar…
+++
Böyle bir ie, “sradan bir ba” gibi bakamayz.
Çünkü içerisinde onlarca anlam barndryor.
“Eitimde frsat eitliinin salanmasndan tutunda çocuklarmzn eitim hakknn korunmasna, toplumsal dayanmadan ehir birlikteliine kadar pek çok mana barndran bir hareket…”
Bu nedenle böylesine k bir düenceyle hareket ederek, kent sanayisini harekete geçiren Bakan Celalettin Kesikba’ kutluyoruz.
Bu kampanyaya emek veren Bakan Kesikba’n ekibi ile kampanyaya katklarn sunan deerli Eskiehirli Sanayicilere de ayn ekilde büyük bir tebrik gönderiyoruz.
Birlik ve beraberlie en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde çktlar ortaya.
ンyi ki varsnz…