9.02.2018 18:26:23 1179 Okunma

Cennetteki hayat ve nimetler

Yüce Rabbimiz (c.c) Kur’an-ı Kerim’in Vakıa Suresinin yedinci Ayeti celilesinde buyuruyor ki; “Ve sizlerde üç sınıf olduğunuz zaman” Vakıa suresinin ilk ayetleri kıyamet ve ahiret hayatının bir bölümünü açıklamaktadır. Buna göre ahirette insanlar üç sınıfa ayrılacaklardır. Bunların ikisi Cennete biri cehenneme girecektir.
Cennete girecek olanlar “sağdakiler” amel defterleri, sağından verilecek olan bahtiyar mü’minlerde. Soldakiler de kitapları sollarından verilen ve Cehenneme gidecek olan inkarcı ve günahkar kimselerdir. (Sicilimizi tutan “Kiramen Katibin”meleklerinin yazdığı amel defterleri ahirette her insana; ya sağından ya solundan verilecektir) (İnfitar Suresi A:11-12, İnşikak 7-8, Hakka:25)
Cennete girecek öteki gurubun adı da “öncüler” dir. Bunlar inanç ve amelleriyle hayır yarışında önde olanlardır. (Mü’minun Suresi A:61, Sh:345) Allah’a  en yakın ruhi tekamülde en ileri seviyeye ulaşan kimselerdir. Bunların en makbul zümreyi teşkil ettikleri Kur’an- Kerim’de açıklanmıştır. (İzahlı Kur’an meali Sh:533)
Cennetteki rahat hayat: Yüce Rabbibiz (c.c.) Kur’anı Kerim’de buyuruyor ki; “Cennettekiler cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar” (Vakıa Suresi A:15-16, Sh:533) Onlara canlarının istediği meyve, etten bol bol verdik (Tur Suresi A:22, Sh:523)  “Orada (cennette) koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar ne yakacak sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının dalları ve gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. “Yanlarında gümüş kapla ve billur kaselerle gümüş beyazlığında şeffaf kupalarla dolaşılır ki sakiler bu cennet meşrubatını ölçüsünce tayin ve takdir ederler” (verirler). Bu meşrubat orada bir pınardandır ki adına Selsebil denir. (İnsan Suresi, Ayetler 13-18, Sh:578)
Cennetde sayısız sonsuz nimetler:
“Sağdakiler ne mutlu onlara (cennetde) düzgün kiraz” “Meyveleri salkım saldım dizili muz ağaçları”, “uzamış gölgeler”, “çağlayarak akan sular”, “tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler” “Ve kabartılmış döşekler üstündedirler” bütün bunlar sağdakiler içindir. Soldakiler ne yazık o soldakilere içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde” (Vakıa Suresi, Ayetler:27-42, Sh:534)
Yukarıdaki meali verilen Ayetlerin geniş tefsirlerinde Cennetliklerin otuz veya otuzüç yaşında gençler olarak cennete girecekleri bildirilmektedir. (İzahlı Kuran meali Sh:534)
“O gün cennetlikler gerçekten nimetler içinde safa sürerler” Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar” Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir” (Yasin Suresi, A:55-57, Sh:443)
“Müttekilere vaad olunan Cennetin durumu şöyledir; İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren meşrubat ırmakları ve süzme baldan ırmaklar ve meyvelerin her çeşidi onlarındır” ( Muhammed Suresi, A:15, Sh:507)
Cennet nimetleri sınırsızdır. Saymakla yazmakla bitmez. Kıyamet günü cennetin kapısını ilk önce Hz.Peygamberimiz (a.s) çalacak ve ilk girende kendisi olacaktır. Mü’minler yıldızlar gibi ışıklar saçarak cennete girecekler, orada onları Hz.Allah’ın görevli melekleri karşılayacak “Selam size tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin, buyurun buraya derler” (Zümer A:73)
Bir Hadisi Şerif’te Hz.Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
Cennetlikler cennette yiyip içerler ama büyük küçük abdeste çıkmazlar ve sümkürmezler. (Aldıkları gıdaların sindirimi) hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkararak rahatlarlar” (Riyazüssalihin C 7, Sh:612) Uykuya da ihtiyaç duymayacaklardır. Bir Hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyurur:
“Cennet ehline şöyle nida edilir. Daime sağlıklı olup asla hastalanmayacaksınız, sonsuna kadar yaşayıp hiç ölmeyeceksiniz, gençliğinizi koruyup hiçbir zaman ihtiyarlamayacaksınız Sürekli nimetler içinde olacak hiçbir güçlükle karşılanmayacaksınız” (Müslim Cennet 22)
Ayet ve Hadislerin beyanına göre cennette kusursuz bir ahlaki hayat yaşanacak cennetliklerin arasında anlamsız ve gereksiz konuşmalar, suçlamalar olmayacak tam bir kardeşlik ve dostluk hayatı hüküm sürecektir. (Hicir Suresi A:47-48, sh: 263)
Cennetliklerde kin, nefret ve düşmanlık olmayacak. Kadınlar hayız  ve nifaz rahatsızlığı çekmeyecekler. Cennetin köşklerinde ev eşyası son derece lüks olması yanında yiyecek ve içeceklerin üstün zevk verici özellikle temizlik ve zerafete sahip olacağı ayetlerde bildirilmiştir. Cennet ehline ilk ikram edilecek yemek “havyar ziyafeti” olacaktır. (Buhari Müslim)
Cennet ehlinin en büyük zevki Cennetden Cenab-ı Hakkı görmeleri olacaktır. Bu konuyu haftaya anlatalım.