14 Eylül 2018 Cuma 2265 Okunma

HİCRİ 1440 MUHARREM AYI

Yeni hicri yılımız Muharrem ayı ile başladı. Dünya tarihinin en önemli olayları bu mübarek ayın 10.günü meydana gelmiştir. Örneğin Hz.Adem (a.s) bu ayda yaratılmıştır. Hz.Musa (a.s) Firavunun zulmünden kurtulmuş, Hz. Nuh’un (a.s) tufanıda bu ayda son bulmuştur. Hz.Süleyman’a (a.s) bu ayda saltanat verildi. Hz.Yunus Peygamber balığın karnından, Hz.Eyüp (a.s) hastalıktan bu ayda kurtuldu. İslam dünyasında kapanmayan bir yaranın açılmasına sebep olan Hz.Hüseyin Kerbela’da şehit oluşuda Muharrem ayının 10.günü meydana gelmiştir.
Hz.Hüseyin., Hz.Peygamberimizin (a.s) torunu Hz. Ali’nin (r.a) oğludur. Onun şehadeti bütün müslümanların yüreğini dağlamışlar bu olay son ümmetin büyük bir imtihanıdır. Bu imtihan sebebiyle ümmet arasında görüş ayrılıkları meydana geldi. Ayılıkların, dargınlık ve kırgınlığa sebep olmamasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.
Muharrem ayı ibadet açısındanda büyük fazilet taşır. Hz.Peygamberimiz. (a.s) “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyururlar.” (Müslüm, Riyadüsalihin C.5, Sh:521)
Hz.Rasülülallah Efendimiz Mekke’de iken Muharremin 10. günü oruç tutarlardı. Aynı gün Kabe’nin örtüsü yenilenirdi. Medine’ye hicret ettiklerinde orada Yahudilerin de Muharremin 10.günü oruç tuttuklarını görmüşlerdi. Efendimiz biz ümmetine  Yahudilere benzememek için Aşure günü (10.gün) oruç tutmayıp Muharremin 9. ve 11.günü oruç tutmamızı tenbih eyledi. Görülüyor ki Rasülü Ekrem ibarette bile Yahudilere benzememizi yasaklamışlardır. Çünkü Yahudiler islamın en büyük düşmanıdırlar. Günümüzde de müslümanlara düşmanlıkları hala devam ediyor. Çevremizi savaş alanına çevirenler Yahudilerdir. Haçlı zihniyetlidirler. İslam birliğinin en büyük düşmanı siyonistlerdir.
Muharrem ayının 10.günü pişirilip dağıtılan aşure tatlısı Hz.Nuh peygamberin sona eren tufanında gemide kalan on çeşit yiyecekleri karıştırılarak yapılan bir tatlıdır. 10 Muharrem Aşure günü evine erzak alanların bir yıl hanelerine bereket nasip olur.
Kur’an-ı Kerimin Tevbe Suresinin 36.ayetinde Hz.Rabbimiz şöyle buyurur: “Hz.Allah (c.c) katında ayların adedi onikidir. Göklerin ve yerlerin yaratıldığı günden beri oniki olan aylardan dördü Haram aylardır. (Bunlar: Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır) Bu aylarda Arapların birbirleriyle savaşmaları yasak edilmiştir. Hatta bir adam, bu aylarda babasının düşmanını görse ona saldırmazdı. Savaşmayı seven Araplar ayların yerini değiştirip savaş ve vurgunculuk yapmak isterlerdi. Cenabı Hak onlara Tevbe Suresi’nin 36.ayetiyle ayların yerlerini değiştirmeyi yasaklayarak, “günah işleyerek nefsinize zulmetmeyiniz” buyurdu.
Hicri yeni 1440 yılının ülkemiz için İslam dünyası için bütün insanlığın hayrına, savaşsız, barışa sebep bir yıl olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.
Hoşçakalınız.