12 Ekim 2018 Cuma 1085 Okunma

CAMンLER KABE誰ンN ゙UBELERンDンR

Camilerimiz günde be vakit minarelerinden okunan ezanlaryle tüm insanl tevhide, namaza kurtulua, huzur ve mutlulua gafletten uyanmaya ve manen dirilie çarmaktadr. Nitekim bir Ayeti Kerimede bu çar öyle ifade edilmektedir.
“Ey iman edenler! Size hayat verecek eylere sizi çard zaman Allah’n ve Rasülünün çarsna uyun ve bilin ki Hz.Allah kii ile kalbi arasna girer. Yine bilin ki O’nun huzurunda toplanacaksnz” (Enfal suresi Ayet 24)
゙üphesiz insanlara hayat verecek onlar maddeten ve manen diri tutucak, gönülleri manevi ölümden kurtaracak ey Allah ve Rasülünün emir ve yasaklarna ballktr. Namaz ibadetide bunlarn banda gelir.” Hz.Allah (c.c) esenlik yurduna çarr ve dilediini doru yola iletir” (Yunus Suresi Ayet 25)
Yüce Rabbimiz biz kullarna peygamberi araclyle esenlik (cennet) yurduna davet ediyor. Minarelerden günde be vakit okunan ezanlarla bu davet tekrarlanmaktadr. ンnanç iklimine henüz girememi yaratcsn tanyamam olan kiiler imana, müminlerde namaza ve ahiretle kurtulu ve mutlulua, dolaysyle cennete davet etmektedir.
Bir baka Ayet-i Kerime de öyle buyuruluyor:
“O halde Hz.Allah’a koun. ゙üphesiz ben size O’nun katndan gönderilmi açk bir uyarcym. Hz.Allah ile beraber baka bir ilah edinmeyin” (Zariyat Suresi, Ayet 50-51)
Her türlü maddi ve manevi skntlardan kurtulu için yalnzca Hz.Allah’a snn ona inann ona güvenin.

Camiler manevi snaktr:
Sevgili Peygamberimiz (a.s) zaman zaman be vakit namazn dnda skntl zamanlarda rahatlamak için abdestini alr ve mescide girip namaz klard. Özellikle iddetli bir frtna çktnda kayglanr, yapt ileri hemen brakp kbleye döner:
“Ya Rabbi gelmesi muhtemel olan felaketlerdensana snrm” derdi. Hava açld zaman da Allah’a hamdü sena ederdi (Tirmizi Deavat 87)
Hz.Peygamberimiz (a.s) Hicret ettiinde ilk vard yer Kuba’dr. Medine merkezine be km. olan bu yerde ilk ii bir mescid yapmak oldu. Medine’nin içine yerleincede ilk ii mescidini bina etmek oldu. Bugün milyonlarca müslümann gidip namaz kld onun efaatine istedii mubarek Ravza-i Mutahhare senenin her günün de dolup tamaktadr.
Rasülü Ekrem Efendimiz cami yapm, camilere hizmet etmeyi tevik etmi ve öyle buyurmutur.    
“Bir mescid yapana Hazreti Allah cennette bir kök yapar” (Buhari)
Tarihimizde Osmanllarn Balkan ülkelerinden Bursa ve ンstanbul’da yapdrdklar camiler görenleri hayrette brakmaktadr. Sultan Ahmed, Süleymaniye, Selimiye ve daha niceleri asrlardan beri müslümanlarn gönüllerini ferahlatan mübarek mabetlerdir.
Fatih Sultan Mehmed’in olu II.Beyazid’in kendi malyle yaptrd Beyazid Camiinde çalan usta ve içilerin gün bitiminde terleri kurumadan ücretlerini alp gitmelerini emreder. Ayr iki küp içinde ustalar kendi küpünden, içiler kendi küpünden yevmiyelerini alp giderlerdi. ンçi yevmiyelerinin bulunduu küpte her gün bir içinin ücretini almadan gittii görülür. Çok üzülen padiah II. Bayezd bunun bulunmasn emreder. Sk bir aratrmadan sonra içi bulunur. Padiah II.Bayezid sorar:
-Evladm yevmiyelerinin niçin almadan gidersin, fermanmz duymadn m? diye sorar.
ンçinin verdii cevap, hayr yapmann önemine iarettir.
-Benim ne malm ve ne de mülküm. ゙u fani dünyada hiçbir hayr yapamamann zdrabn çekiyorum. Bari u caminin inaatnda para almadan çalaym da hayr yapaym, diye düümdüm der.
Padiah içiyi balar ve bütün yevmiyeleri verilir. Cenab Hak, rzas için çalan herkesi balar.