29 Mart 2019 Cuma 2074 Okunma

MİRAC KANDİLİ

 


 


Kutsal üç ayların birincisi olan Recep ayında iki tane kandil vardır. Bunların birincisi; Recebin ilk Cuma gecesi “Regaib kandilidir” İkincisi Recep ayının 27.gecesi Miraç Kandilidir. (Bugünü yarına bağlayan gece)2-3 Nisan/Çarşamba gecesidir. Bu gece, beş vakit namazların farz kılındığı çok faziletli Miraç kandilidir.


 


Rasülüllah Efendimiz, 51-52 yaşlarında iken (hicretten bir buçuk sene önce) bir gece Kabe-i Şerifin Hatim kısmında bulunuyordu. Vahiy meleği Cebrail geldi. Bir Burak ile bu gece Mekke’den Kudüs’e gidileceğini bildirdi. (Miraç yolculuğu başlıyordu) Burak, şimşek anlamına gelen bir hayvanın adıdır. Çok süratli koşan adeta uçarcasına süratli giden bir hayvandır.


 


Hz.Peygamberimiz Burak ile Cebrail’in refakatinde kısa zamanda Kudüs’e geldiler. (Kudüs ile Mekke arası yayan bir aylık yoldur). Bu bir gece yolculuğudur. Kur’an-ı Kerim bunu bir Ayet-i Celile ile şöyle bildiriyor:


 


“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, Ayet:1, S:281)


 Miraç Kandilinin birinci bölümü bu Ayet-i Celile ile sabittir. İnkar edilemez.


 


Hz.Peygamber Efendimiz (a.s.) Kudüs’ten manevi bir asansör ile Cebrail’in refakatinde yedi kat semaya yükseldi. Birinci kat semaya vardıklarında Cibril (vahiy meleği) kapıyı çaldı. Görevli melek:


 "Sen kimsin " denildi.


 


Cebrail (a.s.):


 


"Cebrail´im!" dedi.


 


"Yanında kim var " diye soruldu.


 Cebrail (a.s.):


 


"Muhammed ((a.s.)) var!" dedi.


 Görevli melek hazır: Ya (göğe çıkmak için) ona izin verildi mi? diye sordu.


 Cebrail:


 


“Evet, izin verildi, dedi. (Yedi kat semaya çıkarken her kattaki melek ile Cebrail arasında böyle izin konusu konuşuldu. Yedinci kat semadan sonra Sidre-i Münteha denilen kainatın sonuna varıldı. Cebrail, Efendimize;


 

 


-Benim sınırım buraya kadardır. Buradan ötesi sana aittir. “Bir parmak öteye geçersem yanarım Ya Rasülüllah, dedi. Süleyman Çelebi Mevlit manzumesinde bu noktayı şöyle dile getiriyor;


 “Söyleşirken Cebrail ile kelam, Geldi Ref Ref önüne verdi Selam”


 Hz.Peygamberimiz buradan ötesini şöyle anlatıyor;


 


-Ref Ref ilahi hadimlerinden bir hadim, beni aldı kah alçaktan, kah yüksekten uçarak Rabbül aleminin huzuruna götürdü. Bu noktayı Kur’an da Necim Suresinin 8-9-10-11. ayetleri Sh:525 şöyle bildiriyor.


 “Sonra ona yaklaştı. Ok yayının iki ucu kadar yahut daha yakın oldu. Hz.Allah (c.c) vahyettiğini vahyetti. (Bildirdiğini bildirdi) gözleriye gördüğünü kalbi yalanlamadı”


 “Onun gördükleri hakkında (Ey Mekkeliler!) şimdi kendisiyle tartışamazsınız. (Necim suresi, 12)


 Hz.Peygamberimize Ruh ve cesediyle nasip olan bu Miraç mucizesine Cenab-ı Hak üç ikramda bulundu:


 1- Müslümanlara gün ve gecede beş vakit namaz farz kılındı.


 


2- Her gece Bakara suresinin son iyi ayetinin okunması Amenerrasülü diye başlayan ayet fazileti çok en yüce dualar.


 


3- Allah’a (c.c) şirk (eş, ortak) koşmayarak ölenlerin Cennetlik olacağı.


 Sabah olunca Rasülüllah Efendimiz Mekkelilere bu Miraç hadisesini anlatınca hayret ettiler ve bir çoğu inkar ettiler. Doğruca Efendimizin en yakını Ebu Bekir’e (r.a) a gittiler; Bak Muhammed (a.s) neler anlatıyor, dediler.


 


O da “O ne söyler ne anlatırsa doğrudur” dedi. Rasülü Ekrem Efendimiz Ebu Bekrin bu teslimiyettine Sıddıyk lakabı verdi.


 


İnkar eden Mekkeliler Hz.Peygamberimize; Kudüs’e gittim diyorsun. Söyle bakalım Mescid-i Aksa’nın kaç kapısı, kaç penceresi var? diye sordular.


 Efendimiz de;


 


- Ben bunlara dikkatli bakıp saymamıştım. Fakat Cenab-ı Hak, Kudüs’ü karşıma getirdi sayarak cevap verdim, buyurdular,


 Müşrik Mekkeliler doğru söylüyorsun, dediler. Kudüs’ten Mekke’ye dönen kafileyi sordular, onları da gördüm. Yarın güneş doğarken gelecekler dedi. Söyledikleri aynen çıktı. Yine inanmadılar.


 


Miraç kandilinin bütün insanlığa huzur, mutluluk, feyz ve bereket vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.


 Önemli not: Bu hadisede Hz.Allah sanki semaların ötesinde imiş gibi düşünülmesin. Hz.Allah (c.c) zaman ve mekandan münezzehtir. (ilgisi yoktur) Bu Miraç hadisesi Efendimize bir kısım esrar-ı ilahilerin gösterilmesine sebep olmuştur.