31 Mayıs 2019 Cuma 1332 Okunma

KADİR GECESİ

Onbir ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayı, gecelerin en faziletlisi Kadir Gecesi’ne zarf olmuştur. Zamanlardan bir kısmı içinde bazı ulvi hadiseler zuhura gelmiştir. Bu tecelliler sebebiyle, o zaman parçası, diğer vakitlerden farklı ve üstün olmuştur.


Kadir gecesi müstesna değer taşımaktadır. Çünkü içinde Kadir gecesi bulunmayan “Bin aydan” hayırlıdır. Bu mübarek gecenin Kur’an-ı kerim ile tescil edilen şerefi, içerisinde kitabullahın indirilmiş olmasından ileri gelmektedir. Kur’an’ın nüzulünden önce, cihanın ufukları küfür, dalalet, cehalet, rezalet ve sefalet bulutları kaplamış bulunuyordu. Putlar mabut, zina yaygın, cinayet salgın, dinden habersiz toplumun hali çok feci durumdaydı. Küçük yaştakı kız çocuklarının diri diri toprağa gömme cinayetini anne ve babalar işlemekteydi. Bundan daha büyük felaket olur mu?
Hira’dan yükselen İslam Nuru ile beşerin efkarı ve cihanın ufukları aydınlanmaya başladı. En büyük fazileti ile Berat gecesinde “Kur’an-ı Kerim, Allah katındaki “Levh-i Mahfuz”dan alınıp dünya semasındaki “Beytül izze’e” indirildi.” Daha sonra hadiselerin iktizasına göre sure sure, ayet ayet indirilerek yirmi üç senede tamamlandı.
Kadir gecesinde Melekler ve Ruh (Vahiy Meleği, Cebrail (a.s.)) Allah’ın izniyle yeryüzüne inerler. Bu gecenin fazileti hakkında Kur’an’ın 97. suresi kendi ismiyle müsemma olmuştur. Yüce Rabbimiz bu surede buyuruyor ki:
“Gerçekten, biz onu (Kur’anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (faziletini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi “bin” aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rabbinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır.” (Kadir Suresi, Sh: 598)
Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. (Bakara Suresi ayet: 185, Sh: 27) bin aydan efdal olan Kadir Gecesinin indiriliş sebebi: Rasülullah Efendimiz, (a.s) önceki peygamberlerin ümmetinin uzun ömürlü olduklarından, ve birinin uzun yıllar cihat ettiğinden bahsetmişti. Bunu dinleyen Eshab-ı kiram, kendilerinin ömürlerinin az oluşu sebebiyle onun kadar sevap kazanamayacakları için üzülmüşlerdi. bunun üzerine Cibril, (a.s.) bu sureyi Kadir Suresini indirdi.
İslam dünyasında müslümanlar Kadir gecesine kavuşmayı çok arzularlar. Bunun için İslam alimleri, Kadir gecesinin hangi gece olduğu hakkında birçok araştırmalar yapmışlar. Tek geceler üzerinde muhtelif beyanlar olmuştur.
Sevgili Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurdular: “Kadir gecesini, Ramazan’ın son on gününde arayınız” (Buhari cilt: 6, Sh: 382, 1939, İst. baskısı)
Evliya-i Kiram da Kadir gecesini bulmak için çok çalışmışlardır. Bu cümleden olarak, “Mişkatül Envar” adlı eserde Şeyh Ebul Hasen el Horasani, hayatım boyunca ben Kadir gecesini şöyle gördüm diyor:
Eğer Ramazan Pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 28/29. gecesidir. Ramazan Salı günü başlarsa Kadir gecesi 26/27. gecesidir. Eğer Ramazan Çarşamba günü başlarsa Kadir gecesi 18/19. gecesidir. Ramazan, Perşembe günü başlarsa 24/25. gecesidir. Ramazan Cuma günü başlarsa Kadir gecesi 16/17. gecesidir.” Eğer Ramazan Cumartesi günü başlarsa Kadir gecesi 22/23. gecesidir. Yani Kadir gecesi tek gecelerdedir. 17-19-21-23-25-27-29. gecelerin birindedir.
Büyük alim, Veli İmam-ı Şarani (V:973) Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu usule göre müşerref olmuştur. Bir çok ehlüllah bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır. Kaynak: Şerh-i şiratül islam, Seyyid ali Zade Sayfa 204. Bu eser H:1293, M:1877, II A.Hamid zamanında Maarif Nezaretinin 221 nolu ruhsatıyla İst.’da basılmıştır.)
Netice olarak Ramazan-ı Şerif, hangi gün girerse girsin, bu hesaba göre Kadir gecesi, Cumartesiyi/Pazara bağlayan geceye isabet etmektedir. Ramazan-I Şerifin ikinci yarısında ise, iki adet (Cumartesi/Pazar) gecesi vardır. Bunlardan, hangisi pazar gecesi tek sayılı Ramazansa O gece Kadir gecesidir. (Dua ve ibaretler. Fazilet Neşriyatı)
Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilir?: Efendimizin eşi Hz. Aişe (r.anha) sordular: Ya Rasülallah! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? Rasülallah cevap verdi: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve, fa’fü anni” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin beni de affet) duasını çok oku.”
O gece kaza ve nafile namaz kılınır. Kur’an okunur. Rical-i Safiyye o gece dört rekat nafile namazı kılmışlardır.. Birinci rekatta 1 Fatiha 3 İnna Enzelnahü suresi, 2 rekatta 1 Fatiha 3 adet ihlas-ı serif okunur. İki rekatta bir selam verilir. 3. Rekatta, 1. rekatta okuduğu, 4. rekatta 2. rekatte okuduğu okunur. Namazdan sonra: 100 adet Kadir Suresi, 100 adet Elem Neşrahleke Suresi, 100 adet İhlas Suresi, 100 adet istiğfar, 100 salavat-ı şerife okunur. Namaza niyet: Ya Rabbi rıza-i şerifin için denir.

Sevgili okurlarımın Kadir gecesini tebrik eder bu kutlu gecenin hepimizin affına vesile olmasını niyaz ederim. Geceniz kutlu, ömrünüz mutlu olsun...


 


Hoşçakalınız.