12.04.2018 13:39:57 1554 Okunma

KUR’AN’IN KUR’AN’DAKİ İSİMLERİ-3 KUR’AN TEK HÜDEN, MEHDİ VE MÜRŞİD’DİR

 


 


Kur’an’ın Kur’an’da tespit etmiş olduğum 51 ismini ayetler ışığında açıklamayı 2 haftadır yapıyorum. Bu iki yazıda şu isimlere değinmiştim: Kur’an, Allah’ın vahyettiği tek ve en güzel Hadis’tir. Allah’ın Vahyedip indirdiği tek kitaptır. Vahyettiğimiz Ruh’tur. Tarık-yol göstericidir. Allah’ın Nur’udur, ışığıdır. Furkân’dır. Doğru ile yanlışı ayırt ettirip yol göstericidir. Hüdendir, Mürşid’dir. Mecid’dir (Kur’an’ın Meciyd). Azim (Kur’an-ıl Azim). Cibril’dir (Allah’ın gücü, onarıcısı). Kur’an’en Arabiyyen (Apaçık, kolay). Sünnetullah’tır (Allah’ın bildirdiği muhkem /değişmez ana kurallar bütünüdür). Aziz’dir (Kitabun Aziz).  Zikir’dir (Anlayarak ve düşünerek okunacak, öğüt verici, hatırlatıcı olandır). Rahmet’tir (Özellikli bir nimettir). Büşra’dırBeşir’dirMübeşşir’dir-MÜRŞİD’dir. Şifa verici’dir – Şifaun (bildirdikleri ile rahatlatıcı, uyarıcı, mutluluk verici). Kerim’dir- (Kur’an’un Keriym, faydalı, şerefli). Mübiyn’dir (Kitabun Mübiyn) (Apaçık ve kolay).  Mübarektir /kutludur (Kitabun mübarekun). Filtredir (Dini söylemlerin filtresidir).


 


İsimlere, kaldığım yerden devam edeyim:


 

 • Hüden /Mehdi’dir /MÜRŞİD
 


Bakara-185. Ramazan ayı, insanları doğruya yönlendirici /Hüden /hidayete erdirici, doğ­ruyu yanlıştan ayırmanın apaçık ve muhkem /değişmez amaç hüküm olan kurallarını içeren Kur’an’ın /Furkan’ın indirilmeye başlandığı aydır.


 


Hz. Muhammed, insan olarak son dinî lider ve Mürşid’di. Vefatı ile insan olarak Mürşid’lik sona ermiş ve tek Mürşid Kur’an kalmıştır. Dolayısıyla Kur’an dışında insan Mürşid aramak veya inanmak, Kur’an dışı bir arayış demektir. 


 

 • Kâbustur (riyakâr ve küfre sapmışa)
 


Hakka-50. Ayrıca Kur’an, Allah’a şirk koşan ve riyakâr davranıp küfre sapmışlar için bir sıkıntı kaynağıdır /kâbustur. 51. Çünkü O’nda, böylelerini yalanlayan gerçek bilgiler bulunmaktadır.


 


Acaba Kur’an’ı meslek edinip, "sadece bizden öğrenebilirsiniz ve biz ne dersek Kur’an odur" diyenler, insanların bu nedenle mi Kur’an’ı anlamalarını istemiyorlar ?


 

 • En doğru tefsirdir
 


Furkan-33. Böylece de şirk koşarak küfre sapmış olup Seni red edenlerin sordukları her sorunun cevabını en doğru bir şekilde açıklayacak /tefsir edecek olan Kur’an’ı indirmiş oluyoruz.


 


Asırlardır cilt cilt yapılan Tefsirler, bu duruma göre insanların kişisel yorumları mı oluyor? Ve Kur’an’ın ruhunu kavramış olan için bu tefsirler mutlaka gerekli mi?


 

 • Musaddık (Tasdik eden)
 


Ahkaf- 12. Halbuki biz Kur’an’dan önce de Musa’ya, Kitabı /Tevrat’ı bir yol gösterici ve bir rahmet olarak indirmiştik. Bu Kur’an’ı da, öncekileri tasdik edici /Musaddık anlaşılıp kabul edilsin diye apaçık ve kolay /arabiyyen bir kitap olarak indirdik ki, iman etmeyerek ve şirke saparak zulme düşenleri uyarsın ve güzel davrananları /Muhsin olanları da huzura kavuştursun diye /Büşra.


 


İşte bu nedenle de Bakara-177, 285 ve Nisa-136. ayetlerde İmanın şartları arasında önceki vahiy kitapları ve bunları tebliğ eden bütün Peygamberler sayılmıştır.


 

 • Mev’ıza (Öğüttür)
 


Yunus-57. Ey insanlar! Rabbinizden size bir yol gösterici /öğüt verici /Mev’ıza, bilinçleri şirk pis­liğinden temizleyen bir ilaç /gönülleri rahatlatan bir şifa, mümin olanlara bir kılavuz /hüden ve bir rahmet olarak Kur’an gelmiş bulunuyor.   


 

 • Mufassal (Ayrıntılıdır) (Kitaben mufassal)
 


En’am-114. Olumsuzluklar yolunda olanlara de ki; "Allah size kitabı /Kur’an’ı okuyup düşünebilesiniz diye en ay­rıntılı /mufassal bir şekilde indirmişken, O’nu ve Kur’an’ın yol gösterici mesajlarını bırakıp, başkasının gerçeğe uymayan sözlerine mi uyayım?".


 

 • Tıbyan (Açıklayıcıdır)
 


Nahl-89. Ya Muhammed! Kıyamet gününde, kendisinin ve onların yaptıklarını onaylamak üzere her elçiyi kendi toplumuna şahitlik yapsın diye bulunduracağımız gibi, Seni de kendi toplumuna şahitlik yapmak üzere getireceğiz. Çünkü biz Sana bu Kuran’ı, her şeyi açıklayıp /tıbyan, doğru olan yolu göstersin /hüden, bir rahmet olsun ve okuyunca anlayıp, düşünüp yararlansınlar diye Allah’a içtenlikle inanmışlara /Müslümanlara hayatlarını kolaylaştırıp onları mutlu etsin diye indirdik.


 

 • Beyan, Beyyine (Açıklayıcı bilgidir, bilgilendiricidir)
 


Al-i İmran-138. İşte size Kur’an’da bu bildirdiklerimiz, bütün insanlara birer bilgi /beyan ve takva sahipleri ders alıp yararlansınlar diye doğru yola yönlendirici birer kılavuz /hüden /mehdi demek olan açıklamalardır.


 

 • Hüküm-Hikmet-Hakim kitaptır
 


Ra’d-37. Ey Peygamber! İşte bu nedenle Biz, içindeki muhkem /değişmez amaç kurallara göre hükümler vermeniz için hüküm kitabı olarak Kuran’ı, bu muhkem kurallarımızı anlaman için de açık ve kolay (arabiyyen) bir kitap olarak indirdik. 


 

 • Kur’an (Okunacak kitaptır)
 


İsra-88. Bu arada insanlara; "Tüm İns’ler /öğrenci Ruh’lar ve Cin’ler, bu Kur’an’ın bir benzerini yazmak amacıyla bir araya gelseler ve birbirlerine destek de olsalar, onun bir benzerini asla ya­zamazlar" diyerek Kur’an’ın önemini bildir.


 

 • Tenzil Kitaptır (İndirilmiş kitap)
 


Şuara-192. Ey insanlar! Şüpheniz olmasın ki bu Kur’an,  âlemlerin Rabbinden indirilmiştir /Tenzil edilmiştir.


 


 


 


Haftaya devam etmek üzere, İnşallah!


 

 • NOT-1: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR’AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM’IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR’AN AYETLERİ" ve "KUR’AN’IN KULU KÖLESİ MEVLANA".