10.05.2018 11:38:33 1186 Okunma

KUR’AN’A GÖRE ALLAH-3

 


İki hafta önceki yazımda, Allah hakkında doğrudan veya zan üzere konuşmanın iftira ve büyük bir suç olacağına, geçen haftaki yazımda da Kur'an'a göre ve ayetler ışığında Allah, her yerde ve bir yönü ile her şeydedir, İki doğu ve iki batının Rabbi olandır, “OL” diyerek oldurandır, Yemeyip yedirendir, Düşünceleri bilen ve düşünce yolu ile haberleşendir, Dolayısıyla Niyetleri de bilendir, Tek Veli /dost olandır, Tek Rahmet edendir açıklamalarına değinmiştim. Ancak bu rahmetini herkese değil de ancak Dinde gruplara /fırkalara /mezheplere /cemaatlere ayrışmayanlara, Kur’an’ı anlamak üzere çaba içinde olanlara, güçlüklere sabredenlere ve faydalı işler yapanlara olduğunu açıklamıştım. Bugün de Kur'an'a göre Allah hakkında olan açıklamalara devam edeceğim:  • Muhsinlerle beraber olandır


Nahl-128. Çünkü Allah, daima takva sahipleri ve salih ameller gerçekleştirenler /Muhsinler ile beraberdir.  • Giyime, yenilene değil, takvaya bakar


A’raf-26. Ey Âdemoğulları! Sizi doğa şartlarından korumak ve çıplak vücudunuz ile şehvet yerlerinizi örtmek /olumsuzluklar yaptıracak nefslerinizi frenlemek üzere elbiseler yapmayı öğrettik. Ancak şunu iyice bilin ki takva elbisesi ise çok daha hayırlıdır. Bunlar, Allah'ın bildirip uymanızı istediği ayetleridir /buyruklarıdır, belki düşünür ve öğüt almayı öğrenirsiniz.


Maide-93. İman edip salih işler yapanlar ve takva sahibi olanlara, iman edişlerinden, salih ameller işlemeleri ve takva sahibi oluşlarından ayrılmadıkları sürece, kendilerine yiyip içtiklerinden dolayı herhangi bir günah olmayacaktır. Çünkü Allah, salih ameller işleyenleri /muhsin olanları sever.


 Şuara-113. "Herkesin hesabı, sosyo-ekonomik durumuna bakılmaksızın, Rabbim tarafından sadece imanlarına ve takvalarına göre değerlendirilecektir. Keşke böyle olduğunu bir anlasanız".  • Dışımızda değil, bir yönü ile içimizdedir


Kaf-16. Yemin olsun! İnsanı Biz yarattık ve nefslerinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da çok iyi biliriz. Çünkü biz insana şah damarından daha yakınız ve bu nedenle de içinden geçeni biliriz.


Mülk-16. Ey inkârcı şirk koşucular! Yoksa siz, aniden yer sallanmaya baş­layınca, yerin dibine batmayacağınıza dair, gökte olduğuna inandığınız ilahınızdan güvence mi aldınız?  • Müdahil değil, gözlemcidir


Fecr-14. Çünkü Rabbin, insanları her an gözetlemektedir /durumlarını sürekli değerlendirmekte ve karşılıklarını henüz dünyada iken başlatmaktadır.  • Adaleti uygular


Mümin-20. Allah, hakkın dağıtımında adaletle hükmeder. Şirk koştukları kişi veya şeyler ve riyakârlıklarındaki muhatapları ise, hiçbir şeye karar veremezler. Allah ise her şeyi işitendir ve görendir.


Yunus-4. Hepinizin dönüşü /hesap vermek üzere toplanmanız, mahşerde Allah'ın huzurunda mutlaka olacaktır. Bu, Allah'ın koyduğu değiştirilemez bir yasadır. Allah, yaratılışı başlatır ve sonra onu sürekli tekrarlar. Yarattığı insanlardan iman edip salih /yararlı işler üretenleri de adil bir şekilde ödüllendirir. Şirk koşarak küfre sapanlara ise, inkârlarına karşılık olarak kaynamış derecede bir içecek verilecek ve acı bir azap içinde olacaklardır.  • Her an aktif ve yaratmadadır


Rahman-29. Göklerde ve yerde olan her şey, daima Rahman olan Allah'a muhtaçtır ve bu nedenle de O, her gün devamlı bir yaratma, bir aktivite halindedir.  • İslam dininin kurallarını Kur’an ile tamamlayandır


Maide-3….Çünkü Ben bugün dininize son şeklini verdim, böylece din ile ilgili nimetimi artık sonlandırdım ve sizin için din olarak İslam'ı tamamlayıp onayladım.


En’am-115. Rabbinin kelimeleri /buyrukları /din kuralları sadakat ve adalet yönünden şaşmayacak bir şekilde Kur’an ile tamamlanmıştır. Şunu da iyice bil ki, Allah'ın vaad ettiklerinden başka söze ve rivayete ihtiyaç yoktur.  • Görünmeyen güçleri olandır


Tevbe-26. Bu halinizi gören Allah, hem elçisinin, hem de müminlerin kalplerine bir güven ve sükûnet /sekine indirmiş ve görmediğiniz güçlerle sizi desteklemişti de, böylece bildirilenleri inkâr ederek küfre sapmış olanlara azap vermişti. Küfre sapmış olanlar işte böyle cezalandırılır.  • Kendisine ait hesabı kendisi görendir


Casiye-14. Ya Muhammed! İman etmiş olanlara söyle! İman ve inanç yönünden suçlu da görseler, insanlarla tartışmasınlar, onları hoş görsünler ve Benim yerime onları cezalandırmaya kalkmasınlar.


Tevbe-16. Ey iman edenler! İçinizden, doğru yolda olup bu uğurda mücadele içinde olanlarınız ile Allah’ın buyruklarını bildiren elçisinden ve mümin olanlardan başkasını kendilerine sırdaş dost /veli edinmeyenleri belirlemek için izlenmeyeceğinizi ve kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Şunu iyice bilin ki Allah, bütün yaptıklarınızdan sürekli haberdardır.


Furkan-58. Sen sadece ölümsüz olan Allah'a tevekkül et ve verdiği nimetlere hamd ederek /şükrederek O’nu tespih et /an. Yanlış yolda direnenleri kendine de dert yapma. Çünkü kullarının hatalarını en iyi O bilmekte ve haklarından da O gelecektir   • NOT-1: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA".