12.07.2018 20:08:54 1817 Okunma

ALKOLİZM VE SARHOŞLUK HARAM-1

 


 


Asırlardır en çok tartışılan ve bir türlü sonuca bağlanamayan konulardan biri alkol kullanımına ilişkin durumdur. Konuya değinen Kur’an’da 3 ayet bulunmaktadır (Bakara-219, Nisa-43 ve Maide-90).


 


Bakara-219. Yes’eluneke ‘anil hamri vel meysiri* kul fiyhima ismün kebiyrun ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikune* kulil ‘afve* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati le’alleküm tetefekkerun.


 


Bakara-219. Ey Peygamber! Yine insanlar, Sana aklı-bilinci-muhakemeyi bulandırıcılardan (alkol gibi bilinci bulandırıcı maddeden - Uyuşturucu hariç) ve kumardan da sorarlar. De ki; "O ikisi insanlar için büyük ism’lerdendirler /başka haram veya günah işleme riskleri olan haramlardandırlar, fakat az da olsa faydaları bulunmaktadır! Ancak ism özellikleri /olumsuzlukları, faydalarından daha fazladır". Ayrıca infak amacıyla sosyal yardım olarak bir muhtacın ihtiyacını gidermek üzere ne kadar vereceklerini de Senden sorarlar. De ki; "Kazandığınızdan uygun bulduğunuz kadarı". Allah ayetlerini işte böyle açıkça belirtiyor ki iyice düşünüp buna göre davranasınız diye.


 


Nisa-43. Ya eyyühelleziyne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa ‘abiri sebiylin hatta tağtesilü* ve in küntüm merda ev ‘ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemü sa’ıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydiküm* innallahe kâne ‘afüvven ğafura.


 


Nisa-43. Ey İman edenler! Ne konuştuğunuzu bilmeyecek kadar sarhoşsanız (iyice sinirli, gergin ve kafanız çok karışık ve meşgulse, uyku sersemi iseniz) ve yanlarınıza yatacak durumda /cünub halinde değilseniz, bilinciniz ne söylediğinizi iyice bilecek duruma gelinceye /bu durumu üzerinizden atıncaya kadar /bu halinizden çıkıp normal bilinç açıklığında oluncaya kadar salâta (Toplu halde Sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantı ve toplumsal faaliyetlere) yaklaşmayın, bekleyin ve yolcu da değilseniz abdest alın /kirli yerlerinizi temizleyin. Ayrıca cinsi münasebette bulunmuşsanız /seviştiyseniz, seferde iseniz veya su kullanmanız size zarar verecek özellikli bir hastalığınız varsa veya büyük tuvaletinizi /gaita çıkışı yapmış  ve normal bir abdest almak üzere su bulamamışsanız, teyemmüm edip öyle abdest alın. Yani ellerinizle temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüzü ve kollarınızı sıvazlayın /mesh edin. Merak etmeyin Allah, affeden ve günahları örtendir.


 


Maide-90. Ya eyyühelleziyne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsün min ‘ameliş şeytani fectenibuhü le’alleküm tüflihun. 91. İnnema yüriydüş şeytanü en yukı’a beynekümül ‘adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm ‘an zikrillahi ve ‘anis salati* fe hel entüm müntehun.


 


Maide-90. Ey iman edenler! Sarhoş edici /bilinci /muhakemeyi bulandırıcı maddeler kullanmak, kumar oyunlarını zarar verici alışkanlık halinde oynamak, zulmetmek ve putlardan ilahi bir yardımda bulunmak, şeytanın insanı kandırarak yanlışa sürüklemek için aracı olarak kullandığı pislik amellerdendir. İflah olmak /üzüntüye düşmemek için bunlardan sakının ki kurtulasınız. 91. Çünkü şeytan, bilinci bulandırıcılar veya kumarla, olumsuzluğa kayabilen düşüncelerinizi /nefslerinizi kullanarak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı zikretmekten ve salâtı uygulamaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?


 


Dikkat edilirse, Bakara-219. ayette, aklı karıştırıcıların (uyuşturucu madde hariç) azında fayda olduğu belirtildiğine göre, tam bir yasaklama söz konusu olmamaktadır. Fakat sarhoşluk gibi aklı karıştırınca, yapılacak bir olumluluğu engelleme veya haram özellikli olumsuzluklara /zararlara neden olabilme riski gelişebilmektedir. Bilinci bulandırıcı olan maddeler, esasında özgür iradeyi kuvvetlendirmek amaçlı birer sınav aracıdırlar ve aşırılığa kaçacak istismarları mutlaka olumsuz puan şeklinde değerlendirilecek demektir. Nisa-43. ayete baktığımızda da, yapılan ikaz, herhangi bir maddeyi (ilaç veya uyuşturucu hariç) aklı karıştıracak kadar, diğer bir ifade ile bilincin bulandığı sarhoş olacak kadar ve devamlı bir şekilde alkolik olarak aşırı kullanmakla ilgilidir. Nesai`nin bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur;


 


"Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse-Kütubu sitte-5892.".


 


Hz. Muhammed, İmamı Azam Ebu Hanife ve Burak Özdemir gibi ben de “Azında da fayda var” bilgisini bu şekilde yorumluyorum. Çünkü müsaade edilen azı da haramlaştırmak, dinin bir kuralını fazladan /ek haramlaştırma yaparak uygulamak demek olmaktadır. Aklı ve muhakemeyi karıştırmayacak olan miktar, karaciğeri sağlam ve 70 kg ağırlığında olan erkek için, kandaki alkolün 0,2 mg promilden az olan düzeyidir ki, bu da en fazla bir bira bardağı (500 ml), 1 bardak şarap (125 ml) veya 1 duble rakı-votka-viski (50 ml), kadın için ise bu miktarların 1/3 kadarı daha azdır. Aklı bulandırıp sarhoşluk yapıcı veya az da olsa uyuşturucu madde kullanımı, hem vücuda, hem keseye ve hem de etraftaki insanlara zarar verici bir durumdur. Buna göre Kur’an’daki "Azında fayda var" denilen alkol miktarı, sırf  zevk alma, hafif neşelenme (açılma /cesaretlenme /heyecanı dengeleme-güzelleşme) ile sınırlı kalmak (bilincin bulanmaması ve çirkinleşmeye yol açmamak), sağlığa ve başkasına da rahatsızlık vermemek üzere yukarıda belirttiğim miktarlarda almaktır. Yine sadece vakit geçirmek amacıyla, cebe zarar vermeyecek ve aile bireylerinin rızkını olumsuz etkilemeyecek sembol bir şey için veya sadece vakit geçirmek amacıyla oyun oynama tamamen yasaklanmamış olmaktadır.


 


“Vur dedik, öldür demedik” sözünde olduğu gibi Maide-90. ayette de, işgüzarlık yapılıp dikili taşlardan yalnızca ilahi bir yardım isteme yasaklanmış olmasına rağmen, amacı hiçbir ilahi yardım istenmesi olmayan anıt veya heykellerin sadece süs veya hatırlama amacıyla da olsa asırlarca tamamen yasaklanması, bile bile yanlış olarak yapılan toptan yasaklama hatasının diğer bir örneğidir.


 


NOT: NÖVAK Vakfına ait olan Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR’AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM’IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR’AN AYETLERİ" ve "KUR’AN’IN KULU KÖLESİ MEVLANA".