11 Ekim 2018 Perşembe 1159 Okunma

İSLÂM VE PEYGAMBERLER, MUHAFAZAKÂR DEĞİL DEVRİMCİDİRLER-6

 


Kur’an’da bildirilip Hz. Muhammed’in gerçekleştirdiği diğer devrimler /yeniden yapılandırmalar şunlardır: • Dinî kural diye her ne söylenirse, mutlaka Kur'an filtresinden geçirilmesi vurgulandı


Casiye-6-7. Ya Muhammed! İşte araştırıp bulmalarını ve anlayıp düşünüp yararlanmalarını istediğimiz bu gizli bilgiler ve Kur’an ile bildirdiğimiz gerçekler, Sana haber olarak bildir­diğimiz Allah'ın varlığının da gerçek delilleridir /ayetleridir /kanıtlarıdır.   Buna rağmen insanlar halâ Allah'tan gelen sözler ve ayetlerinden sonra başka hadise /söze inanıyorlar ve güvenip değer veriyorlar. Yazık doğrusu! • Dinî uygulamanın bir şekle, hevese veya eşyayı aracı kılmaya indirgenmemesi ikazı yapıldı 


Casiye-23. Ya Muhammed! Hevesini /bencilce saplantılarını /bir şeyi aşırı benimseyerek kendisi­ne vazgeçilmez kılan kibirlenmiş kimseye dikkat ettin mi? Arzusunu veya arzusu ile hevesine kapılarak ilahlaştırdığı /vazgeçilmez kıldığı /putlaştırdığı kişi veya eşya nedeniyle, Allah onu saptığında bırakmış ve böylece de işitmeyen, düşün­meyen ve görmeyen bir kişi konumunda oluşuna karışmamıştır. • Topluma fayda sağlayacak olan zekât ile bireysel ihtiyaç giderme olan infakın uygulanması istendi 


Tevbe-60. Kaldı ki sadakalar /sosyal yardımlar /zekât ve infaklar, Allah'tan bir farz /yükümlülük olarak sadece fakirlere, düşkünlere, sadakanın dağıtımında çalışan görevlilere, İslam'a sempati duyan muhtaçlara, kölelerin özgürlüğüne, ödeme durumu olmayan borçlulara ve Allah yolunda göç edip yolda kalmışlara destek amacıyla verilmelidir. • Salâtın /sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetinin uygulanması din buyruğu olarak istendi


Beyyine-5. Oysa biz, kitap sahibi olanlara, tam bir içtenlikle ve sadece Allah'a ibad /kulluk etmelerini ve şirke koşmaya bulaşmamalarını /Hanif kalmalarını /sadece Allah’a kul olmalarını, salâtı /sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürekli yerine getirmelerini  ve zekât olarak imkânlarından devlete vergi verme gibi, başka yöntemlerle de toplumu faydalandırmalarını istemiştik……….. • İdarecilerin halk tarafından seçilmesi ve şura prensibi getirildi, tek kişi idaresi kaldırıldı (Bakara-104 ve Kasas-88)


Bakara-104. Ey iman edenler! İdarecilerinize “raina /bizi koyun /davar gibi güt /bizi dinleme ve görüşümüze başvurmadan istediğin gibi idare et” demeyin, “unzurna /bizim görüşümüze başvur /bizi dinle ve ondan sonra karar ver" deyin. Şunu da bilin ki, bu emrimizi benimsemeyip inkâr edenlere elem verici bir azap söz konusudur. • Allah’ın dışında başkasının adı söylenerek kesilen hayvan haram kılındı


Bakara-173. Allah, size sadece leş, kan, domuz eti (veya kanlı eti) ve Kendisinden baş­kasının adına kesileni yasaklamış /haram kılmıştır. • Haksız ve meşru olmayan Riba /tefecilik yasaklandı


Al-i İmran-130. Ey iman edenler! Size saldırıp Allah’ın yardımı ile perişan etmiş olduğumuz küfre sapmış tefeciler gibi riba /tefecilik yapıp, servetinizi  katlayacak şekilde kazanç elde etmeye kalkışmayın. • Peygamberi veya bir kişiyi ilahlaştırmaya son verildi


Hucurat-1. Ey iman edenler! Allah ve O’nun buyruklarını bildiren elçi­si arasında hangisine önceliği vermeniz gerektiği konusunda tartışmayın ve sadece Allah’a karşı takva sahibi olun. Şüpheniz olmasın ki Allah, her şeyi işiten ve bilendir. • Önceki vahiy kitapları da tamamen red edilmedi


Maide-48. Ya Muhammed! Sana da, daha önceki kitap­ların asıllarından /Tevrat ve İncil’den geriye kalan muhkem /değişmez ana buyruklarımızı doğrulayan, bu kitabı /Kur'an'ı, amacımıza uygun olarak indirdik. • Alkolizm ve sarhoşluk haram kılındı, aza müsaade edildi


Bakara-219. Ey Peygamber! Yine insanlar, Sana aklı-bilinci-muhakemeyi bulandırıcılardan (alkol gibi bilinci bulandırıcı maddeden - Uyuşturucu hariç) ve kumardan da sorarlar. De ki; "O ikisi insanlar için büyük ism’lerdendirler /başka haram veya günah işleme riskleri olan haramlardandırlar. fakat az da olsa faydaları bulunmaktadır! Ancak ism özellikleri /olumsuzlukları, faydalarından daha fazladır". • Din kurallarında cinsiyet ayırımı yapılmaması istendi


Tur-21. Bu aşamada onların zürriyetlerinden /soy ve sülalelerinden olup, onlar gibi tekâmül ederek Cennet'i hak etmiş olanları da kendileriyle buluşturacağız. Yaptıklarından da hiçbir şeyi eksilt­meyeceğiz. Çünkü herkes kendi kazanmış olduğunun karşılığını görecektir. • Sadece Allah'a tevekkül edilmesi önerildi


Şura-37. Sadece Rablerine inanıp tevekkül edenler, büyük günahlardan, yasal olmayan işlerle haksız kazançlardan kaçınırlar ve öfkelerine engel olup kendilerine yapılanları bağışlarlar. • Gök ve yeryüzünün araştırılıp imanın kuvvetlendirilmesi istendi

 • Kur'an'ı meslek kitabı edinmek ve tebliğinden ücret almak engellendi


Kalem-46. Hâlbuki Sen onlardan bir ücret de istemeyeceksin ve bu yüzden çok ağır bir borç altında da kalmayacaklar. • Kur'an'ın ana dilde ve anlayarak okunması istendi


En'am-127. Kur'an'ı anlayıp düşünecek ve uyacak olanlar, Rablerinin yanında huzur ve esenlik yurdunu hak etmişlerdir. Ve olumlu ammellerinden ötürü onların gerçek dostları /velileri de Allah'tır. • Oruç, Namaz (Tadarrulu - vücudu gittikçe öne eğerek) ve Hac uygulamaları farz kılındı

 • Ataların görüşlerini akıl süzgecinizden geçirmek ve taklit etmemek istendi


Bakara-171. İşte atalarının inançlarını taklitte takılmış ve gerçekleri kabul etmeyip küfre sapmış olanların durumu, çobanın yol gösterici sözlerini ve yardım çağrılarını anlamayan, doğruluğunu bizzat araştırmadan kabul eden, eleştirmeyip sadece durup dinleyen hayvanların durumuna benzer………. • Velinin /gerçek güvenilir dostun sadece Allah olduğu vurgulandı

 • Allah'ın tek dini olan İslâm'da birleşilmesi istendi


Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği Tek Allah inancı olan İslam'da birleşin Bakara-136. Devamla yine onlara; “Biz, Allah'a, bize Kur’an ile indirilene, İbrahim, İsma­il, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rabbi tarafından tüm peygamberlere ve­rilenlere inanırız. Bunların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız /Müslümanlarız" şeklinde cevap ver.


     Görüldüğü gibi Kur’an aracılığı ile Allah’ın tek dini olan İslâm’ın muhkem /değişmez ana kurallarına göre Hz. Muhammed, olağanüstü meşakkatli ve zorlu bir çaba ile çok sayıda devrimsel yeniden yapılanmalar gerçekleştirmiştir. Bu kadar çok sayıda devrimsel değişiklikler gerçekleştirmeyi başarmak, Hz.Muhammed’in normal bir insandan çok farklı ve üstün özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.


NOT-1: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA".