16 Mayıs 2019 Perşembe 879 Okunma

HESAP VE KARŞILIĞI DÜNYA’DA BAŞLIYOR

 


Geçen haftaki köşe yazısında kaldığım açıklamalara devam edeyim:


Öğrenci Ruhlar, Dünya’daki eğitime, başarılı olup pozitif enerjisini yükseltmek ve böylece Melek olarak görev almayı hak etmek üzere tabi tutulmaktadır.


A’raf-20. Şeytan, Âdem ve eşinin içlerinde gizlenmiş olumsuz hırs ile yemek yeme (veya cinsellik düşüncesine ait) nefslerinin uyanması üzerine, kendilerine musallat olup sinsice telkinde bulunarak “Rabbinizin ikinize bu ağacın /şecerenin meyvesini /cinselliğinizi yasaklamasının sebebi, ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir" deyip kandırmaya başlamıştı.


Öğrenci Ruh’un hafızasında Dünya eğitimi sırasında, Elest-i Bezmi denilen makamda Allah ile yaptığı ve uyacağına söz vermiş olduğu 7 konu bilgisi yanında duygusal kısmına da Dünya eğitimi sırasında başarılı olması istenecek olumlu ve olumsuz nefslere ilişkin kayıtlama yapılıp uygun beden özellikleri belirlenip Dünya’ya öyle gönderiliyor. Doğup bedeni kullanmaya başlayınca da artık İns veya İnsan diye tanımlanan öğrenci Ruh ve beden ikilisi olarak ve beşer ismi ile eğitime başlanıyor.


Tekviyr-14. İşte bu hesap gününde her nefs, dünyada ne yapıp ettiğini ve bu amelleri ile ne kazanmış ve ahret için ne hazırlamış olduğunu bilecektir.


Bu duruma göre her beşer ve dolayısıyla da her Öğrenci Ruh, din denilen Kur’an’daki muhkem /değişmez ana kurallar temelli nefsleri ile ilgili değişimlerden sürekli izlenmekte, düşüncelerinden başlamak üzere faaliyetleri de her an hesaplanıp puanlandırılmaktadır.


İsra-14. "Oku kitabını /kayıt bandını! İşte dünyada nefslerinin yaptıkları, haydi bakalım, hesap ­görücü olmak üzere kendi hesabını kendin gör" diyeceğiz.


İşte henüz dünyada iken başlayan nefslerin eğitimine yönelik yapılan bu hesaplamanın sonucuna göre ölüm anı farklı olmaktadır:


Fussilet-30. "Tek Rabbimiz Allah'tır" diyerek iman eden ve dosdoğru yolu iz­leyenlerin ölümleri anında Melekler yanlarına gelecekler ve "Korkmayın, üzülmeyin, sizi vaad edilmiş olan Cennetle müjdeliyoruz 


Vakıa-90. Eğer o can çekişen, yine neşe içinde ve kutlanarak karşılanan ve mahşerin sağ tarafına alınacaklardan ise, 91. Sağ taraf ehlinden olması nedeniyle ona da, "selâmün leke /sana selam olsun" denecektir.


Vakıa-92. Ama can çekişen kişi, Kur'an ile bildirdiğimiz gerçekleri yalanlayan ve yanlış yola /dalalete sapmışlardan ise, 93. Onu kaynar sudan bir ziyafet, 94. Ve Cehenneme atılma bekleyecektir.


Gerek dünya yaşamı sırasında ve ölüm anından hemen sonrasında yapılan bireysel mahşer diyeceğimiz ince hesaplama hakça yapılmaktadır


Ahkaf-19. Her öğrenci Ruh’un hesap günü, amellerine göre değerlendirilmesi yapılacak ve derecelerine göre ayrılacaklardır. Hesaplama tam yapılacak ve herkesin amellerinin karşılığı hiçbir haksızlık yapılmadan verilecektir.


Ruh’un bir veya birden fazla bedeni dünya okulu üniforması olarak kullandıktan sonraki son hesaplaşması, son jeoloji mahşer sırasında yapılacak ve bu sırada Ruh ve onun eğitimi sırasında sorumlu olan melekler birlikte sorgulanacaktır.


Nebe-38. O gün, Ruh ve Melek'ler saflar halinde Allah'ın huzu­runda toplanırlar. Rahman olan Allah'ın izin verdiklerinden başkası da konuşamaz. Konuşan da sadece gerçeği söyler.


İşte bu ince hesaplamada başarılı olup dünya okulundan mezuniyet diplomasını hak eden ruhlar belirlenecektir.


Enfal-37. O gün, yapılacak hesaplama ile Allah, iyi İnsleri /Ruhları, habis /kötü olandan ayırt edecek ve habis /kötü olanları bir araya toplayıp topluca Cehenneme yollayacaktır. İşte gerçek kaybedenler de onlar olacaklardır.


Mezuniyeti başaran, yani melek olarak görev alabilir oluruna ulaşan ruhlar, dünya eğitimleri sırasında söz verdikleri 7 konuya uymuşlar, yani sıra ile şirksiz tek Allah’ı kabul edip Müslüman olmuşlar, Evren’ araştırmışlar, Kur’an’daki muhkem /değişmez ana kuralları öğrenip ona göre yaşamışlar, diğer 4 gaybe (Ahrete, Meleklere, Vahiy kitaplarına ve Peygamberlere) İman etmişler, Salih ameller /faydalı işler gerçekleştirerek Muhsin olmuşlar, İmanlı Muhsin demek olan Müminliğe ve bazısı da en üst aşama olan İnsan-ı Kâmilliğe ulaşmışlardır. Yine bu hesaplamada şu prensipler uygulanmıştır diye düşünüyorum;  • Hesap önce inanılan vahiy kitabından, sonra gerçekleştirilen olumlu veya olumsuz faaliyetlerden /amellerden yapılacak.


Casiye-28. O gün her toplumu diz çökmüş halde görürsün. Ve her toplum önce tabi tutuldukları kendi vahiy kitabı ile çağrılacak ve hesaba çekilecek,   • Her Ruh, sadece kendi yaptıklarından sorumlu tutulmuş olarak sorgulanacak


İsra-84. Ya Muhammed! Bu şekilde "Herkesin değil de, kişinin kendi karakterine /huyuna  ve iman durumuna uygun davranacağını ve sonunda kimin doğru yolda /hidayet üzerinde olduğunu ise, Rabbinin daha iyi bileceğini ve değerlendireceğini söyle".  • Herkes atalarının değil kendi imanından ve günahından sorumlu tutulacak ve hesaplanacak


Bakara-134. Onlar geçmişte kalan toplumlardır. Ancak şunu bilesiniz ki, onların kazanmış oldukları ken­dilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir ve siz onların yaptıkların­dan sorumlu değilsiniz.


Kafirun-6. “O halde, sizin inandığınız dini görüşleriniz /inançlarınız size, Allah’ın Bana din olarak bildirdiği de Bana olsun ve böyle kabul edip düşmanlık yapmayalım”.  • Hesap yapılırken düşüncelere bakılıyor, vücuda-şekle-yeme içmeye ve kıyafete  değil


Maide-93. Ey iman edenler! Şunu da iyice bilin ki, Kıyamet günü ne akraba ve yakınlarınızın, ne de çocuklarınızın size hiçbir faydası olmaz. Çünkü o gün Allah sizi birbirinizden ayıracaktır. Şüpheniz olmasın ki, Allah bütün yaptıklarınızı görendir.


Tövbe-119. Ey iman edenler! Allah'a karşı takva içinde olun ve her konuda sadakat gösterin.


Haftaya hesap yapılırken göz önünde bulundurulan prensiplere inşallah devam edeceğim.


NOT: 1) Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM” ve “KUR’AN VE SON İSLAM”.


2) Ramazan ayı süresince hergün saat 18.15-19.00 arasında “Kur’an’a göre sohbet” programı ile BİBER FM Radyosunda olacağım.