13 Haziran 2019 Perşembe 1025 Okunma

HESAP VE KARŞILIĞI DÜNYA’DA BAŞLIYOR-4

 


 


Geçen haftadan kaldığım yerden Öğrenci Ruh’un hesabı değerlendirildiğinde uyulan prensiplere devam edeyim:


 

 • Gerek olumlu, gerekse de olumsuz faaliyetlere ilişkin puanlandırma, kişi hayatta iken sürekli ve her an yapılmakta olup bu faaliyetlere Aktif Amel, kişi öldükten sonra bırakmış olduğu eserlerin faydalılıklarına yönelik belirlenen puanlarının devam etmelerine ise Pasif amel veya Amel-i Cari denmektedir.   
 


Yasin-12. Ey insanlar! Şüpheniz olmasın ki, ölüleri Biz, evet, yalnız Biz diriltiriz. Ve Biz herkesin ölmeden önce yaptıklarını, bunların ölümden sonraki etkilerini ve eser olarak bıraktıklarının etkilerini, ayrıntılı olarak değerli olan bir kitaba kaydediyoruz.


 


Saffat-108. Allah’a verdiği sözde durmasını ve çok sevdiği oğlundan ayrılmayı gerçekleştirmesiyle Biz, gelecek kuşaklar için İbrahimi bir örnek kıldık. 109. Böylece de istedik ki, çağlar boyunca İbrahime selâm edilip olumlu dualar gönderilsin.  


 

 • Her beşer, kendi özgür iradesi ile karar verdiğine yönlendirilir ve bu kararından hesap verir
 


Bakara-26……Böylece de Allah isteyeni, isteğine göre yanlış yola veya hidayete /hak yola yöneltir.


 

 • Olumlu faaliyetlerin kayıt kitabının ismi İlliyyun, olumsuzlukların Sicciyn’dir
 


Mutaffifin-19. İlliyyun’un ne olduğunu bilir misin? 20. O, olumlu amellerin kayıtlarını içeren, çok değerli ana kitaptır.


 


Mutaffifin-8. Sen Sicciyn’in ne olduğunu bilir misin? 9. O, suç işleyenlerin etkin söz ve amellerinin kayıtlarını içeren, bir nevi sicil dosyası ve bu suçlara karşılık olan belgelerin ve kuralların yer aldığı ana kitap ve bunun bulunduğu zindan gibi azap yeridir.       


 

 • Evren bilimi ile öncelikle uğraşan, imanını içselleştirmiştir ve hesapta ileridedir 
 


Buruc-3. Yarattıkları ile tek ilah olduğunu gösteren Allah’a ve O’nun gücünün farkına varmış olan diğer şahitlere /ilim sahiplerine yemin olsun ki /dikkatinizi çekeriz ki;


 


Fatır-28. Aynı şekilde insanlar, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar da çeşit çeşit renklerdedir. İşte bütün bunlaarrıp, gizli bilgilerine vakıf oldukları için, kulları arasında Allahın varlığını ve gücünü gereği gibi kavrayan, aşırılıklara sapmayan ve içtenlikle iman eden ancak bilim adamlarıdır /ulemalardır. Ve gerçek şu ki Allah, üstündür ve bağışlayandır /Aziz’dir ve Gafur’dur.


 


Sebe-6. Kendilerine ilim vermiş olduklarımız, Rabbinden Peygamber’e indirilen Kur’an’ın gerçek /hak olduğunu bilirler, ayrıca onları üstün ve tek hamd /teşekkür edilecek olan Allah’ın bildirdiği muhkem /değişmez amaç hükümlerine uymak olan doğru yoluna yönelttiğini de mutlaka fark ederler. 


 


Bu konu ayrıca Rum-56 ve Nisa—162. Ayetlerde de vurgulanmıştır.


 

 • Salih amellerin /faydalı faaliyetlerin çoğunu gerçekleştiren, imanını içselleştirmiştir ve hesapta ileridedir
 


Bakara-277. İman edip salih ameller gerçekleştirenlerin, salâtı ikame edenlerin / sosyal yardımlaşma faaliyetine kalkanların /uygulayanların ve elde ettikleri imkânlarından  zekât verenlerin /toplumsal ihtiyaca katkı sağlayanların Rableri tarafından belirlenmiş ödülleri vardır. Onlar için bir korku ve bir üzüntü olmayacaktır.


 


 


 

 • Sıkıntıya sabır gösteren, imanını içselleştirmiştir ve hesapta ileridedir 
 


 Al-i İmran-140. Şunu da iyice bilin ki Biz, gerçek imanlılar ile ikiyüzlü olanları kesin belirleyebilmek amacıyla, örneğin size üzüntü verici bir olay geldiyse, mutlaka aynı sı­kıntının bir benzerini size karşı olan bir topluluğa da veririz. Böylesi sıkıntılı günleri, insanlar arasında döndürür dururuz, sizler de birbirinize bakarak ya sabredip şükredenlerden veya imanından vazgeçenlerden olursunuz. Şunu bilesiniz ki Allah, bu son şekilde davrananları zalimlerden sayar ve öylelerini sevmez.


 

 • Kırklı yaşlara gelenin imanı pekişmiştir ve hesabı daha zorludur 
 


Ahkaf-15……. Nihayet o kişi, cinsel ergenliği geçip irade ve mantığın en güçlü olacağı dinsel olgunluk çağı olan kırk yaşına gelince de; "Rabbim bana, an­neme ve babama verdiğin nimetlere karşılık olarak teşekkür etmem /şükretmem ve bu amaçla da Senin hoşnut ola­cağın yararlı işler yapmam için desteğini esirgeme ve nasip et. Benim soyumu da salih ameller gerçekleştirenlerden kıl. Ben işlemiş olabileceğim tüm suçlarım için tevbe edip, Sana teslim /Müslim olanlardanım" demelidir.


 

 • Her çalışanın da çabasının karşılığı hesaplanıp verilmektedir  
 


Necm- 39. İnsan için sadece her konuda çabasının karşılığı vardır. 40. Ve hiç kuşkusuz onun çalışması /amelleri görülüp değerlendirilecek


 

 • Sadece beşer değil, yaratılan her şey hesaba çekilmekte 
 


Meryem-40. Şüpheniz olmasın ki, saati gelince, yer ve üzerindekilerin hepsi yok olacak ve dünyanın tek varisleri Biz olacağız ve her şey hesap vermek üzere huzurumuza geri gelecektir.


 

 • İman etmemiş olanın, olumlu amelleri ahret hesaplamasında geçersiz  
 


Hud-15. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, iman eden ve etmeyen, kim dünya hayatını ve lüksünü is­terse, isteğini yerine getirir ve hiçbir azaltma yapmayız. 16. Ancak bunlardan iman etmemiş olanlar için, ahrette ateş /pişmanlık /sıkıntı olacak ve dünyada kazandıkları servetlerin ve olumlu da olsa amellerinin hepsi ahrette boşa çıkacaktır.


 

 • Tövbe edip Salih ameller gerçekleştirenin bazı günahları af ediliyor, hesap dışı bırakılıyor 
 


Furkan-70. Günah işledikten sonra, içtenlikle iman ve tövbe edip, salih ameller gerçekleştiren kim­selerin, durumları uygun görülürse günahları bağışlanır ve sevapları değerlendirmeye ahrette de alınır. Şüpheniz olmasın ki Allah, bağış­layan /Gafur ve sevgisi ile merhameti oldukça bol/Rahim olandır.


 

 • Nimet, hem inananın, hem de inanmayanın olumlu amellerine karşılık verilir 
 


İsra-20. İnanan ve inanmayan herkesi, Dünyada, Rabbinin nimetlerinden yararlandırırız. Dolayısıyla Rabbinin nimetleri hiç kimse için kısıtlanmamıştır.


 

 • Yaratılışı ve başkasının yaptığını yargılayıcı yaklaşım, hemen hesaplanıp yaşatılır
 


Muhammed-31.Şunu da bilin ki, söylemekte olduklarınızı da size yaşatacağız /musallat edeceğiz. Bu nedenle de ne söyleyeceğinize dikkat edin.


 

 • Hz. Muhammed’e inanan ümmet, İslam dini örnekliğinden hesaba çekilecek 
 


Bakara-143. Ey içtenlikle iman etmiş olanlar! Sizleri açık fikirli, dürüst ve doğru yol olan orta yolu izleyen örnek bir toplum, elçiyi de aranızda bunları canlı bir uygulayıcı olarak, insanlar için örnek bir insan kıldık.


 


Haftaya inşallah devam etmek üzere.


 


NOT: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR’AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM’IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR’AN AYETLERİ" ve "KUR’AN’IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”