3 Ekim 2019 Perşembe 965 Okunma

KUR’AN, KADINI 3 AŞAMALI KORUYOR-3

 


Bugünkü bölümde kadını korumada 3 ncü aşama olan “Kur’an’ın kadına yeni devrimsel ayrıcalıklar tanıması” konusunu açıklamaya çalışacağım.


3. KUR’AN, KADINA KALKAN OLARAK KORUYOR • Nisa - Kadınlar suresi ile ve bu surede "İnsanlar" hitabı ile. 

 • Birbirleri için birer elbise olduklarını belirterek eşitlemektedir  


Bakara-187. Eşler birbirlerinin temsilcileri ve sırlarını gizleyen birer elbise gibidir. • Kadının tarla, erkeğin ise çiftçi olduğuna değinilerek, erkeğin verim alacağı tarlaya ilgi ve ihtimamı gibi kadına da saygı ve ilgi göstermesi muhkem /kesin bir hüküm olarak istenir


Bakara-223. Kadınlarınız, tohum ekerek ürünler aldığınız tarla gibi­dir. Bir çiftçi olarak tarlanızdan iyi bir ürün almak için, nasıl ki ona iyi bakmak ve gerekeni yapmak zorundaysanız, kadınlarınızla beraberliğinizde de aynı ihtima­mı ve özeni gösterin ve onları hoş tutun…. • Kadının idareci olan kişiye derdini anlatma özgürlüğü vererek


Mücadele-1. Ya Muhammed! Allah, kocası hakkında Seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözlerini duydu. Allah, aranızda geçen tüm konuştuklarınızı işitmiştir. Şüpheniz olmasın ki, Allah her şeyi işiten ve görendir. 2. Seninle tartışan kadın haklıdır • Evlenme ve boşanmada kadına da söz hakkı tanınmıştır


Bakara-226. Eşlerini boşamaya karar vermiş olanlar (kadın veya erkek) ve birbirlerine bildirenler daha sağlıklı bir karar vermeleri için, düşünme süresi olarak dört ay (üç aybaşı kanaması dönemi) beklemeli ve eğer bu süre içinde vazgeçip sorunlarını çözerlerse Allah bağışlayandır /Gafur ve sevgisi ile merhameti oldukça bol olandır /Rahim’dir. • Boşanan kadına ilk defa nafaka verilmesi muhkem /değişmez bir kural olarak farz kılınmıştır.


Talak-6. Boşanmaya karar vermiş olduğunuz kadınları, gerek iddetlerini beklerken, gerekse boşadıktan sonra, ihtiyaçları varsa gücünüz oranında nafaka verin, oturduğunuz yerde oturtun ve ayrılmaları için onlara zorluk çıkarmayın. • Kocası ölmüş kadının en az bir yıl bulunduğu evde kalması ve evliymiş gibi yararlandırılması istenmiştir.


Bakara-240. Erkekleriniz, öleceklerini anladıklarında, eşlerinin en az bir yıl süre evlerin­den çıkarılmamasını ve geçimlerinin sağlanmasını, diğer yakınlarına va­siyet edebilirler. Olur da eşler kendi istekleriyle evden ayrılırlarsa, vasiyet edilen yakınları sorumlu tutulmaz /günah olmaz. Şüphesiz Allah, güçlü­dür ve her şeye hakim olandır. • Evlenme işlemi yasal kayıtlı hale getirilmiştir


Nur-32. Toplumunuzdaki bekârlarınızı ve varsa salih olan kadın ve erkek hizmetçilerinizi korumanıza alın, kollayın /nikâhlayın veya kayıtlayarak evlendirin ve evlenmelerine destek olun. • Ticari bir borçlanmada, Boşanmak üzere olanları barıştırmada ve Vasiyet şahitliklerinde erkek ile aynı sayıda şahit oluşunu belirterek-


 Talak-2. Banan kadınlar iddet sürelerini doldurdukları zaman, evliliğinize devam edecekseniz örfünüz ne gerektiriyorsa öyle davranın, yok eğer boşanmaya kesin karar verdiyseniz yine örfün gerektirdiği gibi ayrılın. İçi­nizden sözüne güvenilir iki kişiyi de bu işleminize şahit edin.


 Bakara- Böylesi bir borç veya ticari bir işte erkeklerinizden iki kişi de hazır bulunup şahitlik etsin. Eğer iki erkek şahit bulamazsanız, bir erkek ve bir kadın çağırıp şahit yapın ki şahitlerden birine, ifadesinde değişiklik yaptırmak için baskı yapılıp doğruyu saptırması istenirse, diğeri ona destek olsun. • Kadınlardan da biat için el sıkışmasını istemekle


Mümtehine-12. Ey Peygamber! İnandım deyip iltica eden kadınlar sığındıklarında, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, aşırı hırs yapmamak, zina etmemek, ayaklarına bağ olacaklar diye çocuklarını öldürmemek /sosyo-ekonomik haklarından mahrum etmemek, bir iftira uydurup getirmemek ve doğru işlerde Sana karşı gelmemek üzere el sıkışıp biat ederler ve yemin edip söz verirlerse, onların sözünü kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. • Üçüncü kez evlenme kararında sorumluluğu erkeğe vererek


Bakara-228…Erkeklerin kadınlar üze­rinde hakları, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır ve bu hakları adalet ölçüsünde eşittir ve bulundukları yerin bilinen ör­füne uygun biçimdedir. Yine de bilinsin ki erkeklerin, bir evi geçindiren kişiler olmaları sebebiyle tekrar evlenme ile ilgili son kararı vermede öncelikleri vardır. • Şükretme sırasında Allah’tan sonra anneyi koyarak


Lokman-14. Biz insana ebeveynlerine güzel davranmasını öğüt­ledik. Özellikle annesi onu büyük bir güçlükle taşımıştır. İki yıl kadar da süt emzirmiştir. Onun için önce Allah olarak Bana, sonra anne ve babana teşekkür etmelisin /şükretmelisin diye öğütledik. • İlk yaratılanın kadın olduğunu açıklayarak


Al-i İmran-59. Şunu da bil ki, Allah katında İsa'nın yaratılışı /Dünyaya (babasız) gönderilişi, Âdem’in de ayrı bir varlık olarak babasız yaratılışı gibidir… • Şeytan'ın Adem'in eşini değil de Adem'i kandırmayı başarmış olduğunu açıklayarak


Taha-120. Cennet öncesi yere yerleşildikten bir süre sonra Şeytan, "Ya Adem! Sana bitip tükenmeyecek sonsuz bir saltanatı sağlayacak olan ağacı göstereyim mi?" diyerek Adem'in, koyduğumuz yasağın nedenine yönelik hırslanmasıyla oluşan olumsuz düşüncelerini benimsetmek üzere vesvese verip ikilemler yaşatmaya başladı. • Kur'an'ı okuma sırasında, kadını özel okuma kıyafetinden kurtararak. Çünkü Kur’an’ın okunması için önerdiği 7 şartta kıyafet söz konusu değil.

 • Tek kadınla evliliği tavsiye etmekle


Nisa-3. Eğer böyle bir hak yeme durumu olacağından endişe eder ve adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, yetimlerle sakın evlenmeyin. Böylesine hak yeme amaçlı bir hata yapmaktansa, maddi gücünüze göre iki, üç, dördü gibi ne kadarına gücünüz yetiyorsa onların evlenmelerini sağlayın ve evlendirin. Çünkü nikâhlı bir eşiniz varken, onlardan siz alırsanız, adaletli davranamama korkusu yaşarsınız. Bu nedenle, korumanıza alma ile ilgili olmasına rağmen, bu tek bir kadınla evlenmeyi tercih etmenize yönelik önerimiz, haksızlığa ve adaletsizliğe sapmamanız için en uygunudur.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”