27 Şubat 2020 Perşembe 1566 Okunma

KUR’AN’DA DÜNYA HAKKINDA-3

 


Geçen haftadan devam ediyorum.  • Dünyanın yeniden yapılandırılması her 50 bin yılda oluyor 


Enbiya-104. Ey insanlar! Şunu iyice biliniz ki, kıyamet koptuğu gün, göğü kitap sayfaları gibi katlar, darmadağın eder, daha sonra onu yaratılışın ilk durumundaki haline tekrar döndürürüz. Böylesi bir son ve yenilenme, vaat ettiğimiz bir değişimdir. Biz, verdiğimiz sözü mutlaka da gerçekleştiririz.


Burada anlatılan, sınırlı sayıda insan dışında tüm insan neslinin yok edilmesi ile birlikte, dünyanın önce jeolojik yıkımı, akabinde de yeniden yapılandırılması, yani Dünya ve kısmen ilk gökyüzü tabakasında kıyamet hali olmaktadır. Bu sırada tüm eğitici rehber varlık ile yardımcı melekleri ve melek adayı öğrenci ruhlar hesaba çekilecek, dünya okulunda ise yeni yapılanmış hali ile yeni bir eğitim dönemi başlayacak demektir. Yıkımda canlı bırakılan az sayıda insan, yıkım öncesi yaşamları unutturulmuş halde ve ilkel bir düzey ile yeni eğitim dönemine başlayacaklar ve yeni öğrenciler bunların nesillerinden türeyerek eğitimlerini kaldıkları yerden sürdüreceklerdir (B. Ruhselman).


Dünya okulunun bir dönemi var ki, bu dönemin yenilenmesi için Dünya’nın dış binası yıkılıp, yeniden yapılandırılıyor. İşte bu eğitim döneminin sonlandırılıp, bu yapılandırmanın her elli yılda bir gerçekleştirilmekte olduğu Mearic-4 ncü ayette açıklanmıştır.


Mearic-4. Ve O Allah ki, Meleklerin ve Ruh'un, kendisine dünya zamanı ile her elli bin yılda bir gün, huzuruna çıktıkları Allah’tır.


Demek oluyor ki, dünya’nın yeniden yapılandırma işlemi sırasında Ruh ve Melekler Allah'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeleri de gerçekleştiriliyor demektir. Buradaki Ruh'un, dünya okulunda eğitim gören Melek adayı öğrenci Ruh, Meleklerin ise bu Ruh'un rehberi olan varlık /melek ve bunun da yardımcısı olan Melekler olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de Ruh tekil, melekler ise çoğul ifadelerle tanımlanmışlardır diyorum.  Ancak ikinci düşüncem, Ruh tek bir Ruh Okyanusu, dünya öğrencisi Ruh'lar ise bu tek okyanus olan Ruh'tan bölünen Ruhçuklar /Ruh damlaları olabileceği yönündedir. Böylece de hesap verecek olan Melekler çoğul, Ruh ise tek olandır. Dikkat edilirse burada hesap verecek olan beden olmamaktadır. Mutlak gerçeği Allah bilir.  • Dünya okulu yedi sınıflı mı ? 


Müminun-17. Gerçek şu ki Biz, tekâmülünüz için sizin üstünüzde kat edeceğiniz yedi yol /boyut /aşama yaratmışız ve Biz asla yarattıklarımızın durumundan habersiz değiliz /çünkü onların her aşamasını Biz düzenliyoruz.


Demek ki, biz Beşerlerden /insanlardan ulaşmamız beklenen 7 yükselme düzeyini, yani sınavlarla dolu 7 aşamayı başarmamız gerekmektedir diye düşünüyorum. Ve bu aşamaların ne olduğu, nerede yaşanacağı, eğitimlerinin ve sınavlarının ne ve nerelerde olacağı, yani bu dünyada mı, başka dünyalar da varmı konusu da yalnız Allah'ın bilgisi dahilindedir diyebiliyoruz.  • Dünya okulu, öğrenci Ruhları 3 gruba ayıracak


Vakıa-4. Bu sırada da Dünya ard arda sarsılıp duracak, 5. Dağlar paramparça olup, 6. Un ufak olacak, 7. Ve sizler de çifter çifter üç ana gruba ayrılacaksınız. 8. Birinci ana grup, mahşer günü hoşnut olacak olanlardır. Ne kadar mutludurlar artık onlar! 9. İkinci ana grup, horlanarak karşılananlardan olacaklar ve artık onlar ne kadar mutsuzdurlar! 10. Bir üçüncü ana grup, makbul /kâmil insan aşamasına varmış olan öğrenci Ruh’lar grubudur. 11. Onlar olumlu amellerindeki üstün başarıları nedeniyle mahşerde en önde olacak olanlardır.  • Dünya ve ahretin yöneticileri, Arş merkezindeki Mele-i A’la isimli


ilâhî görevlilerdir


Leyl-13. Başlangıcınız olan  Dünya ile, sonuç olan ahret de Bizim yönetimimizdedir.


Ayette geçen ve “Biz” diye tanımlanan, Evren ve Dünya’nın idare ve organizasyonundan sorumlu olup Arş’taki idare merkezi görevlileri olan ve “Mele-i A’la” diye isimlendirilen ilahi görevlilerdir diye düşünüyorum.  • Dünya yaşamı bir fırsattır


Casiye-22 nci ayette değinildiği gibi, dünya yaşamımız, dünya okulundaki eğitimi için insan denilen vücudu bir nevi okul üniforması olarak kullanmakta olan öğrenci Ruh’larımız arasından başarılı olanlarını seçmek ve Meleklik hakkını elde edenleri belirlemek olduğunu düşüncem olarak 13 Şubat yazımda açıklamıştım. Ancak bu öğrenci ruhlarımız nereden geliyor ve nereye gidecek konusunda kesin bilgimiz yok. Sadece Taha-127 nci ayette dünya yaşamımızın bir fırsat olduğu vurgulanmıştır.


Casiye-22. Şunu da iyice bilin ki Allah, gökleri ve yeri bir amaçla yarattı. Bu amaçlardan biri de, her nefsin yapacağı olumlu veya olumsuzlukların karşılığının tam olarak belirlenebilmesi ve haksızlığa uğramadan karşılığının tam olarak alınmasıdır.


Taha-127. Ey insanlar! İşte Biz, verdiğimiz yaşama fırsatını israf edenleri /boşa harcayanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ve ahretin azabı, kesinlikle çok daha şiddetli ve çok daha uzun sürelidir.


     İki bilinmeyen arasında bilinçli olduğumuz dünya yaşamımız, başarılı olma ve Ahret olarak sonraki yaşama hazırlayıcı özelliği ile gerçekten de büyük bir fırsattır.  • Dünya, geri dönme arzusu duyulan bir yerdir


     Böyle bir arzu, A’raf denilen ayrıştırma yerinde, Cehennem’e gönderilmeleri uygun bulunan öğrenci Ruh’lar tarafından ifade edilmiştir.


Fecr-24. İşte o zaman insan, “Ah keşke bu ahret anım için dünyada, olumlu ameller gerçekleştirseydim” diye pişmanlık duymaya başlayacak.


A’raf-53….Bildirdiklerimizi daha önce umursamayanlar, Kur'an'da bildirilen ahret ve hesap günü toplantısı sırasında gerçekleri görünce, "Meğerse Rabbimizin elçileri /peygamberler, bize gerçeği bildirmişler. Şimdi bize şefaat edecek bir şefaatçi yok mu? Yahut da yeniden dünyaya geri gönderilsek de, biz de inanmışlardan olsak” diyecekler.


Şuara-102. "Kke dünyaya dönmek için bir şansımız daha olsaydı da, Allah'a şirk-ortak koşmayan müminler olurduk" diyerek pişmanlıklarını belirttiler.


En’am-28. Şirk-ortak koşan inkârcıların, dünyada iken yaptıkları, gizledikleri ve yalanladıkları gerçekler, apaçık karşılarına çıkıverince işte böylesi bir pişmanlık gösterecekler. Fakat biliyoruz ki, dünyaya geri dönseler, yine aynı davranış içinde olacaklar. Çünkü onlar, artık iflah olmaz aşırı durumdaki yalancılardandırlar.


İbrahim-44. Ya Muhammed! Azabın kendilerine geleceği hesap günü konusunda insanları uyar. O azap günü ayetlerimi inkâr eden, gizleyen veya değiştirenlerin "Rabbi­miz azabımızı bir süreye kadar ertele de, tekrar dünyaya dönelim ve senin davetine ve elçilerine uyalım" diyeceklerini açıkla.


     Yaşam fırsatını en iyi şekilde değerlendirmemiz dileğiyle. İnşallah.


NOT: Her Perşembe saat 11.00-12.15 te Haber26 internet TV’de canlı yayında iniş sırasına göre Kur’an’ı açıklayıp yorumluyorum. 7 /24 “facebook.com/haberci26 kur’an’ın ışığında” dan yapılan programlarım izlenebilir.