13 Ağustos 2020 Perşembe 1137 Okunma

BÜTÜN PEYGAMBERLER RAHMETTİRLER-1

 


Peygamberler, Allah’ın uygun gördüğü ve insanların bilip bunlara göre yaşamaları gereken muhkem /değişmez ana farz kuralları ve kendi zamanının toplumlarının sosyo-ekonomik yapılarına uygun olan müteşabih /değişken araçları /yöntemleri olduğu gibi insanlara aktaran /tebliğ eden ilahi görevliler demektir. Bunlardan muhkem /değişmez kurallar bütünü “Din” olmaktadır. Dine inanan ve dindar denilen kişi, bu muhkem /değişmez ana kuralları Kur’an’dan (vey kendi kabul etmiş olduğu vahiy kitabından) anlayarak okuyup bunlara göre yaşamını düzenleyen demektir. İşte Maide-3 ncü ayette Allah’ın tek dini olarak bildirilen ve artık bilinmesi istenen bütün muhkem /değişmez ana farz kuralların artık Kur’an ile tamamlandığının açıklandığı dinin isminin İslâm olduğu da açıklanmıştır.


Maide-3. Çünkü Ben bugün dininize son şeklini verdim, böylece din ile ilgili nimetimi artık tamamladım ve şimdiye kadar göndermiş olduğum İslam'ı /barış, sevgi, huzur, adalet, özgürlük ve esenlik verecek din denilen kuralları sizin için de din olarak uygun gördüm /onayladım.


Şuara-196 ncı ayette, Hz. Muhammed’e hitaben, Kur’an olarak bildirilen bilgilerin önceki Peygamberler aracılığı ile de indirildiğine ve Ahzab-40 ncı ayette de Hz. Muhammed’in son resul /elçi ve nebi /vahiy yolu ile indirileni insanlara tebliğ edici olduğuna değinilmiştir.


Şuara-196. Gerçek şu ki, bu bilgiler Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi  kendi  ana dilleriyle indirmiştik.


Ahzab-40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin öz babası değildir. O, Allah'ın elçisidir /resulüdür ve nebi olanların sonuncusudur ve şunu iyice bilin ki Allah, her şeyi de en iyi bilendir.  


Hem Kur’an, hem de onu tebliğ etmiş olan Hz. Muhammed, insanlara doğru yolu gösterici, yani Hüden veya aynı anlamda olarak birer Mehdi olmaktadırlar.


Bakara-38. Hepinizin alt Cennet'ten çıkarılıp Dünya'ya gönderilmenizi söyledik ama, zaman zaman Benim buyruklarımı size anlatan yol gösterici / hüden /mehdi /mürşid elçiler gelecektir. Göndereceğim bu yol göstericilere uyanlar ve bildirdiklerimi kabul edenler için bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir.


Al-i İmran-45. İlk uyarıdan bir süre sonra Melekler Meryem'e yine; "Ya Meryem, Allah Seni verilmiş bir kararın /kelimenin haberi ile de müjdeliyor. O’nun “ol” kelimesi ile olacak elçinin adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir (olumsuzluklardan temizlenmiş /Mesh edilip yüceltilmiş). O, Dünyada da Ahrette de yüz akı olup, itibarlılardan ve Allah’a yakınlaşmış olanlardan da olacaktır”. 46. Ve O, "İnsanları doğru yola yönelsinler diye çocukluğundan itibaren uyaracak /mehdi özellikler taşıyacak ve erişkinliğinde salihlerden olacak" diyerek bir oğlu olacağını (Meryem’e) müjdelemişlerdi.


Dolayısıyla insan olarak son Mehdi ve son dini liderlik Hz. Muhammed ile son bulmuştur. Tek Mehdi ve tek dinî lider KUR’AN devam etmektedir.


Allah’ın insanların Dünya Okulundaki eğitimlerinde başarılı olmalarında faydalı olacak her yol gösterici gönderisi, “Allah’ın birer rahmeti” demektir. Bu yöntemleri insanlara tebliğ etmek üzere Peygamberler gönderilmesi de birer rahmet demek olmaktadırlar.


Enbiya-107. Ya Muhammed! İşte Biz Seni de tüm âlemlere, doğruya yönelmeleri /muhkem kurallara uygun yaşamda olmayı başarabilmeleri için rahmetimiz sonucu gönderdik.


Meryem- 21. Melek de, "Evet! Sen doğru söylüyorsun. Ama Senin Rabbin, O iş bana kolaydır. Doğacak çocuk (İsa Mesih), insanlar için gücümüzü gösteren bir işaret ve kendimizden bir rahmet olsun diyedir ve kararlaştırılmış bir iştir bilgisini sana bildirmemi söyledi” diyerek açıklamada bulundu.


Taha-123. Allah, daha sonra da Adem ve eşine "Siz ve sizden üreyecek olanlar, birbirinize düşmanlar olarak, hepiniz bulunduğunuz alt Cennetten çı­kın. Bu arada Benden size rahmet olarak bir yol gösterici /Hüden /Hidayet edici /Mehdi geldiğinde, bildireceklerine uyacak olan, hem doğru yola yönelecek, hem de mutsuz olmayacaktır" diye açıklamada bulunmuştur.


En’am-86. Ayrıca İsmail, Yesea, Yunus ve Lut'a da dosdoğru yolu göster­miştik. Hepsini ayrıcalıklı kılıp bütün âlemlere gerçeklerimizi tebliğ etsinler diye gönderdik.


Görüldüğü gibi, sadece bir değil, gönderilmiş olan bütün Peygamberler birer rahmet olarak tanımlanmışlardır. Furkan-1 nci ayette de Hz. Muhammed gibi Kur’an’ın da bütün âlemlere indirildiğine değinilmiştir.


Furkan-1. Yüceler yücesi Allah, kulu Muhammed'e, doğruyu yanlıştan ayırsınlar diye tüm âlemlere bir yol gösterici ola­rak /Furkan'ı Kur'an'ı vahyederek indirmiştir.


Ahkaf-29 ncı ayet ile “”âlemler” ifadesi ile hem İnsanların, hem de Cin nesillerinin olduğuna ve Kur’an ile Hz. Muhammed’e bunların iman etmelerinin istendiğine vurgu yapılmıştır.


Ahkaf-29. Ya Muhammed! Cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemele­ri için sana yönlendirmiştik. Sen Kur'an okumaya başlayınca birbirlerine, "Susun, dinleyin" de­yip Seni dinlemeye başladılar. Kur'an'ın okunması bitirilince de, iman ettiler ve öğrendikleri gerçekleri tebliğ etmek üzere topluluklarına birer uya­rıcı olarak döndüler.


Peygamberlerin bir görevi, indirilen bilgileri olduğu gibi insanlara tebliğ etme yanında, diğer önemli bir görevleri de, değişmez, tartışılmaz, zaman üstü ve evrensel özellikli muhkem /değişmez ana kurallara uygun bir şekilde yaşamaları ve insanlara örnek olmalarıdır.


Duha-11. Ya Muhammed! Ve Rabbinin verdiği nimeti /peygamberlik görevin gereği Kur’an’ı sözle ilet /tebliğ et ve bildirilenlere uygun davranışlarınla da Kur'an'ın doğruluğunu göster /örnek ol!


Saffat-108. Allah'a verdiği sözde durmasını ve çok sevdiği oğlundan ayrılmayı gerçekleştirmesiyle Biz, gelecek kuşaklar için İbrahim'i bir örnek kıldık.


Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, şu sözü ayetlere paralel olmuştur (Kur’an, peygamberlerin halleridir (Ms-1:1534)


Yaşantıları ile Peygamberlere nasıl örnek olmaları görevi de verilmişse, İslam dininin örnek ümmeti olma görevi de Kur’an’a ve Hz. Muahmmed’e iman edenler olarak bizlere verilmiş bulunmaktadır.


Bakara-143. Ey içtenlikle iman etmiş olanlar! Sizleri açık fikirli, dürüst ve doğru yol olan orta yolu izleyen örnek bir toplum, elçiyi de aranızda bunları canlı bir uygulayıcı olarak, insanlar için örnek bir insan kıldık……..


Hac-78. Ey iman edenler! Ayrıca tek Allah’a iman etme ve muhkem buyruklarına uyma uğrunda, diğer insanlara da uyarıda bulunmak üzere gereken çaba ve mücadele etmeyi /cihad göstermeyi de mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü Allah, sizi bunu yapmanız için seçmiş bulunmaktadır. Sizin bu görevin altından kalkacağınıza güveniyor ve dini olan İslam'a sahiplenmenizi bekliyor. Zaten size dini kurallarla ilgili hiçbir zorluk oluşturulmamıştır. Babanız İbrahim'in ümmeti /soyu da sizin gibi seçilmiş bir milletti. Allah, gerek size ve gerekse önceki tek ilah olarak Allah'a ve bildirdiklerine inanmış ümmetlere Müslüman ismini vermiştir.


Konuya haftaya inşallah devam edeceğim.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”