12.07.2018 19:09:42 397 Okunma

Değer Üreten Yenilikçi İşletme


Mikro düzeyde dükkân, mağaza ya da yazıhane dediğimiz klasik iş yerleri –hâlâ var olmaya devam etse bile çağın iş kültürü açısından– gerilerde kaldı. Alıcı ile satıcının tanışıklığa dayalı biçimde iş yaptıkları bir ortamdan daha kurumsal iş koşullarına doğru adım atmaya başladık. “Sadık müşterinin velinimetimiz” olduğu bir geleneksel dönemden iş dünyasının acımasız kurallarla işlediği yeni zamanlara doğru yol alıyoruz. Küresel gelişmeler hızla yerel dünyamıza da yansır oldu.

Kalite, Verimlilik ve Maliyet
Yüksek kâr oranları ile çalışılan o eski güzel dönemlerde daha az verimli projelerle de yetinebiliyordu işletmeler. Düşük değer üreten bir proje, daha yüksek değerli olan bir başkası tarafından desteklenebiliyordu. Şimdi ise iş aslanın ağzında… Kâr oranları düştü. Rekabet arttı. Rakiplerin elinde verimlilik ve maliyet üstünlüğü adları verilen çok ciddi silahlar var. Bu nedenle yeni dönemin iş, değer ve kâr kavramlarını farklı tanımlamak zorundayız. İster istemez...

Bu dönemde yönetim gurularının ve uzmanlarının net bir tavsiyesi var. Sadece yüksek katma değer üreten projelere yönelmemizi öneriyorlar. Çok iş, çok müşteri, yüksek ciro yerine az proje, yüksek katma değer ve yüksek kârlılığın, proje seçiminde ilk ölçüt olması gereği vurgulanıyor.

İş akışı ve iş-zaman planlaması, nakit akışı ile bütçeleme yapılmayan pek çok işletmemizde bu tür akılcı projelere seçimlerinin ne denli sağlıklı yapılabileceği, tabii ki cevaplanması gereken bir başka soru…

Müşteri Önemli ve Değerli
Günümüzde kurtlar sofrası olarak tanımlanabilecek iş ortamında dikkat edilmesi gereken iş unsurlarından bir diğeri ise müşteriler. Yönetim uzmanlarının bu konudaki önerileri, yüksek katma değerli proje seçimini hatırlatıyor.

Eğer işletme; bir müşteri veritabanı varsa bu veri tabanında müşterilerin sınıflandırılması, işletmede kârlılığın artırılması yönünde olumlu katkılar koyabilir. Örneğin işletme açısından önemli ve değerli müşterilerle daha yoğun ilgilenmek, zamanı ve insan kaynaklarını daha etkin kullanmak anlamına gelebilir. Tabii ki, sonuçta işletmenin verimliliği ve kârlılığı artacaktır.

Değişen İşler
Yeni iş modellerindeki temel anlayışın, etkinlik ve verimlilik üzerine kurulmuş olduğunu fark etmişsinizdir. İşletme kârlılığını artıran projeler, yüksek katma değer üretilen müşteriler gibi...

Bu yaklaşımı, işletme içinde yapılan işlere de uygulamak gerekli. İşletmenin ekonomik ve sosyal göstergelerini olumlu etkilemeyen işlerden uzak durmalı. Özellikle angarya olarak isimlendirebileceğimiz iş türünü, kesinkes işletme gündeminden çıkarmalı. Var olan bilişim ve iletişim aygıtları ile yapılabilecek işleri, geleneksel yöntemlerle yapmaya çalışmamalı.

İnsanlar gibi işletmelerin de ömürleri var. Söz konusu ömür, işletmenin bazı özellikleri ile değişiyor. Gelecekte de var olmaya önem veren işletme, daima değişimi işaret eden zamanın ruhunu anlamak zorunda… Hızlanarak değişen bir iş dünyası var.