10 Aralık 2018 Pazartesi 387 Okunma

Ürün Geliştirerek Kaliteli KazançÜrün ve hizmet geliştirme ile inovasyonun yakın ilişkisinden söz etmiştim. Kısaca inovasyon, kazandıran yenilik anlamına gelir. İşletme araştırmaları, inovasyon konusunda bazı firmaların diğerlerinden daha başarılı olduğunu gösteriyor. Neden ürün inovasyonunda bazı işletmeler diğerlerine oranla neden daha başarılı oluyor? 2005 yılında küresel düzeyde yapılan bir araştırma ürün geliştirme verimliliği konusunda işletmeler arasında uçurum denebilecek başarı farklılıkları olduğunu ortaya koyuyor. Aynı araştırmaya göre inovasyon konusunda bir performans sıralaması yapıldığında ‘iyi’ olan firmaların en üstteki yüzde 25’i diptekilere oranla çok daha başarılı görünüyor. Ürün inovasyonu başarısına işletme perspektifinde baktığımızda karşımıza çıkan kriterler neler olabilir?

İşletmelerin Başarı Kriterleri
Yeni ürün geliştirme (ür-ge) konusunda üstün başarıya sahip işletmelerin ürün inovasyonu ve teknoloji stratejilerinin var olduğu gözleniyor. Ür-ge ve teknoloji yönetimi ile ilgili bir gelecek tasarımlarının olması yanında bu konularda kurumsal bir anlayışa sahip oldukları anlaşılıyor. Böylece pazarın en uygun alanlarına odaklanmaları mümkün oluyor. Yeni üretme ile ilgili tasarlanmış bir yönelimleri var. Yol haritası hazırlamakta ve işletme kaynaklarını doğru biçimde atama konusunda kurumsal kültür geliştirdikleri gözleniyor.

Ür-ge konusunda başarılı işletmeler daha az sayıda, ama daha nitelikli projeler yaparlar. Proje portföyünü oluştururken uygun kombinler geliştirmeye özen gösterir ve başarılı olurlar. Proje üretme ve seçme işinde düzenli biçimde bir portföy yönetiminden yararlanmayı tercih ederler. Ürün geliştirme projesi seçerken önceden belirlenmiş bir dizi kriter kullanarak (“Yap veya Vazgeç” bakış açısıyla) projeye başlayıp sürdürmeye ve projeden vazgeçmeye karar verirler. Her ür-ge projesinin üretildiği anda derhal işleme konması gibi bir zorunluluk olmaz; bazı projeler doğrudan çöpe giderken kimilerinin doğru zamanı beklemesi gerekir.

Çekirdek Yetkinlikler
İşletmenin kendi çekirdek yetkinliklerini ür-ge alanında kullanması başarı için vazgeçilmez önemdedir. Bu yeteneklerin kullanılmadığı alanlarda, pazarlarda veya teknolojilerle ür-ge projeleri yapmaya çalışmak başarı ihtimalini düşürücü etki yapar. Diğer yandan açık inovasyon ve geliştirmede işbirliği girişimleri ise başarıya ulaşmada karşılaşılan riskleri azaltır.

Ürün geliştirmenin başarısına katkı yapan unsurlardan birisi pazarın yapısıdır. Mevcut büyüklük, büyüme hızı ve rekabet şartları açısından daha çekici pazarlar ür-ge başarısını doğrudan olumlu etkiler. Dolayısıyla pazar çekiciliği, ür-ge projesi seçiminde kullanılan kriterler dizisini oluşturanlardan birisidir.

Doğal olarak ürün geliştirmenin bir maliyeti vardır. Ür-ge için gerekli altyapının, kaynakların, malzemenin, insani ve finansal sermayenin varlığı ile ihtiyaç duyulan ilişkilerin bulunması gerekir. Benzer biçimde ür-ge için uygun bir örgütsel yapının, tasarım becerilerinin ve bu işi gerçekleştirecek takımların varlığı kaçınılmazdır.

İşletmenin İnovasyon Fonksiyonu
İnovasyon bir işletme fonksiyonu olarak kurumsal kültürle çok yakından ilgilidir. Hatta inovasyonun kendisinin bir kültür olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla işletmede inovasyona ve ürün geliştirmeye uygun bir iklimin ve kültürün varlığı başarıya olumlu katkı yapar. Üst yönetimin inovasyon ve ür-ge konusunda desteği olmazsa olmaz niteliktedir, ama başarı konusunda herhangi bir garanti vermez. Son olarak; ürün geliştirme konusunda planlı ve disiplinli olmaya çalışan işletmeler bu işe plansız ve sistemsiz olarak yaklaşanlara göre ‘ilkesel olarak’ daha başarılı olurlar.

(Devam edecek)