24 Şubat 2021 Çarşamba 283 Okunma

Teknolojiyle Gelen Fırsatlar – 3

Yeni ve evrimleşen teknolojilerin en değerli katkılarından biri, giderek çoğalan ve çeşitlenen veriyi bilgiye dönüştürmektir. Girişimcilik literatürünün önemli konularından biri, bilgi araştırmasıdır. Bilgiye erişimin önemi, bu sayede belirsizliğin azaltılmasından kaynaklanır.

Tekno girişim için bilgilenme ihtiyacı daha büyük önem taşır. Tekno girişimciler öncelikle teknolojik riskler üstlenmek zorunda kalırlar. Çoğu durumda o zamana kadar doğrulanmamış teknolojilere dayanırlar. Bazı durumlarda piyasadaki ihtiyaçlardan kaynaklansa da; iş ağırlıklarının önemli bir bölümünü teknoloji geliştirmeye vermeleri gerekir. Tekno girişimcilerin en ciddi sorunlarından bir diğeri, geliştirilen çözümü laboratuvar ortamından piyasa (sanayi) şartlarına yükseltme konusudur. Pek çok buluş veya inovasyon, laboratuvar ortamında çok başarılı görünmekle birlikte endüstriye taşınırken kaynakları farklı olabilen çok ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Tekno girişim sürecinin önemli bir kısmı, teknoloji geliştirmek olmakla birlikte konu bundan ibaret değildir. Başarının gerçek kaynağı, piyasadaki fırsatlarla teknolojinin getireceği fırsatları eşleyebilmektir. Eğer teknolojik geliştirme, piyasada müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri ile eşleşmiyorsa rafta kalmaya mahkûm olur. Geliştirilen teknoloji, ürün veya hizmet olarak müşterilerin talep edeceği ve karşılığını fiyat olarak ödeyeceği değere dönüşmek zorundadır.

Pazardaki belirsizlik, teknoloji temelli uygulamanın (ürünün veya hizmetin) müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayamamasından veya işletmenin beklediği kârlılığı sağlayacak fiyata erişememesinden kaynaklanabilir. Bir diğer belirsizlik ise, ürün yaşam eğrisinde gizlidir. Ürünün piyasaya çıkışından önce ürünü test edenler veya pazara çıkışla birlikte öncü alıcılar tarafından oluşturulacak yanlış yönlendirmeler sonraki aşamalarda başarısızlığı getirebilir. Pek çok örnekte teknolojik ürünün ön araştırmalarda büyük ilgi göreceği izlenimi oluşmasına rağmen, piyasaya çıkışıyla birlikte başarısızlığın geldiği gözlenmiştir. Özellikle kısa ömürlü ürün pazarlarında buna benzer durumların yaşanması sıkça karşılaşılan bir ihtimaldir.

Tekno girişimciler, pek çok durumda teknoloji odaklı kişilerdir. Teknoloji geliştirmenin veya tekno inovasyon yapmanın heyecanıyla girişimciliğin ekonomik bir iş olduğunu gözden kaçırırlar. Özetlersek tekno girişim, teknoloji odaklı olduğu kadar piyasa odaklı bir konudur; başka bir işte olduğu gibi pazarı sağlam biçimde dikkate almadan yola çıkılamaz.

Bir kuaför veya lokanta açmaya kalkıştığınızda, kendinize örnek olarak alabileceğiniz çok sayıda iyi ve kötü örnek bulabilirsiniz. Meslek ve iş yeterince tanımlı olduğundan bu alandaki deneyim, yolunuzu aydınlatacaktır. Diğer yandan tekno girişim gibi belirsizliklerle dolu bir alan giriyorsanız bu durumda sıklıkla kişisel özelliklerinize ve sezgi gücünüze başvurmanız gerekecektir. Başarılı veya başarısız örneklerini gördüğümüz çok sayıda tekno girişimci de böyle yapıyor.
Bu durumda öznel yaratıcılık ve sezgi becerilerinin bizi yanlış noktalara savurmaması için dikkat etmemiz gereken konular olacaktır. Bunlardan biri bilgi toplama sürecidir. Tekno girişim alanında bilgi toplama sürecinde, inovasyon alanında kullanılan yaklaşımlardan yararlanabiliriz. Bir başka teknik, yer alacağımız sektörde geçmiş ile geleceği birbirine ilişkilendiren bağlantıların kurulmasıdır. Elde ettiğimiz bilgilerin doğruluğuna (doğrulanmasına) ve geçerlilik süresine özen göstermek zorundayız. Her şeyden önemlisi de; iş ve süreç hakkında en önce en zor soruları kendimiz sorabilmeli ve bunlara ikna edici cevaplar verebilmeliyiz. Her ne kadar belirsizlik, tekno girişimciliğin özünde yer alsa bile süreci kafamızı kuma gömerek başaramayız.