Uzmanlar AYT sınavını değerlendirdi: Sorular zor muydu?

Uzmanlar AYT sınavını değerlendirdi: Sorular zor muydu?
 Muhabir
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün yapıldı. İşte uzmanların AYT için yorumları...

AYT sonrası 3 farklı puan hesaplanmaktadır. Bu puanlar Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA)’dır. Sınavda adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programlarının öğrenci aldığı puan türüne ait testleri cevaplandırmaktadırlar. Her puan türünün hesaplanmasında 2 ayrı ağırlıklı test bulunmaktadır. Yerleşmek istenen bölümün puan türünün ağırlıklı 2 testinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir adayın AYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar lisans tercihi yapabileceklerdir.

YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacaktır.

AYT’de hangi puan türleri için hangi testler çözülmeli?

  • SÖZ puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile SOSYAL BİLİMLER-2 testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir.
  • SAY puanının hesaplanabilmesi için, MATEMATİK TESTİ ile FEN BİLİMLERİ testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir
  • EA puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile MATEMATİK testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekmektedir.

"SÖZ ve EA puanları tahminlerden daha yüksek gelecek"

Sınav puanlarını değerlendiren PDR Koordinatörü Sibel Durak, "testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşmaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testleri soruları geçen yıla göre daha zor algılanmıştır. Dolayısıyla bu testlerin Türkiye soru çözüm ortalamasının geçen yıla göre düşmesi, soruların puan değerinin ise artması beklenebilir. Bu durumda geçen seneki AYT ile aynı netleri çıkaran bir adayın bu yılki SÖZ ve EA puanlarının tahmininden daha yüksek geleceğini söylemek mümkündür" dedi.

AYT Edebiyat soruları öğrencileri zorladı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, “Türk Dili ve Edebiyatı Testi”nin ayırt edici soru sayısının geçen yıla göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Soru dağılımında geçen sene olduğu gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusuna yer verilmiştir. Belirtildiği gibi 12. sınıf 2. Dönem konularından soru sorulmamıştır.

Geçen senelerde şiir verip seçeneklerde şiirin özellikleri sorgulanırken bu sene, geçen senelerden farklı olarak “çeşitli özellikler” verilmiş ve “bu özelliklerin hepsini taşıyan dize”nin bulunması istenmiş ve zorlayıcı sorulardan biri olmuştur.

AYT Edebiyat sorularının geneline baktığımızda öğrencileri zorlayacak sorular bulunduğu görülmektedir. Ancak düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

"Test çözen ve soruları dikkatlice okuyan öğrenciler başarılı olacak"

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış ise matematik sorularını şöyle değerlendirdi:

"AYT matematik soruları kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sorular genel olarak orta güçlükte olup ifadeler oldukça açık ve anlaşılırdır. Uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiştir. Sınavda AYT müfredatından çıkarılan Limit – Türev ve İntegral konularının olmaması ve bu soruların yerine 9 ve 10. sınıf kazanımlarından soruların sorulmasından dolayı sınavın bu yılki ortalamasının geçen sene ile paralellik göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca sınavda birkaç kazanımı içinde barındıran soru sayısının da az olması soruların yapılabilme oranını arttıracaktır. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur. Polinom sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür."

“Çemberde Uzunluk” sorusu sınavın ayırt edici sorusu

Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat, "2023 AYT Geometri soruları, 12. sınıf 2. Dönem konuları dışında tüm lise öğretim programı kazanımlarını kapsayacak şekilde güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur.

Geçen yıllarda yapılan sınavlara oranla 9 ve 10. sınıf öğretim programlarından daha fazla soruya yer verilmiştir. Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

“Çemberde Uzunluk” sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Sınavdaki soru dağılımı 2020 yılında yapılan AYT ile benzer"

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar, "2023 AYT Fizik testinde, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda 11. sınıfın tamamı ve 12. sınıfın 1. Dönem konularının kazanımlarını ölçen sorular sorulmuştur. Sınav, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte sorulardan hazırlanmıştır. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara TYT’de olduğu gibi bu sınavda da yer verilmiştir.

Sınavda son iki yıldır hiç işlem sorusu sorulmamış iken, bu yıl işlem içeren 5 soru sorulduğu görülmüştür. Soruların tamamı fizik müfredatına ait kazanımlarla ilişkili bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmelerini gerektiren bir yapıdadır.

Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7’şer soru çıkmışken bu yıl 11. sınıf konularından 9, 12. sınıftan ise yalnızca 1. Dönem konularını kapsayan 5 soru sorulduğu görülmüştür. Sınavdaki soru dağılımının 2020 yılında yapılan AYT fizik sınavı ile benzerliği dikkat çekmiştir.

Fizik testinin 11. sınıf ve 12. sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir yapıda olduğu düşünülmektedir."

"Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengelidir"

Kimya sorularının ünitelere dağılımının dengeli olduğunu belirten Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya, "AYT Kimya sorularının dokuz tanesi 11. sınıf, dört tanesi ise 12. sınıf ünitelerinden hazırlanmıştır. Sınavda 12. sınıf 2. dönem ünitelerine yer verilmediği için geçen yıldan farklı olarak “Gazlar” ile “Sıvı Çözeltiler” ünitelerinin soru sayıları arttırılmıştır. Bu yıl “Periyodik Sistem” ile “Çözünürlük Dengesi” konularına yer verilmemiştir. Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengelidir. 2022 AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında soru dağılımı farklılıkları olsa da zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Sınavda yer alan 11. sınıf düzeyindeki 9 sorunun kolay ve orta güçlükte, 12. sınıf düzeyindeki 4 sorunun ise orta güçlükte olduğu görülmektedir. Soruların yaklaşık yarısı da matematiksel işlem becerisi gerektiren sorulardır. Logaritmik terimin yer aldığı Nernst Bağıntısı sorusu ile görseli verilmeden metinle betimlenen Galvanik Hücre ve Elektrolitik Hücre soruları da öğrencileri zorlayacak niteliktedir. Bu sebeple 12. sınıf ünitelerine ait bu üç sorunun belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Kimya sorularına genel olarak bakıldığında 11. sınıftan itibaren düzenli çalışan, konuyu iyi anlamış öğrencilerin bu sınavda kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

"Sınava düzenli çalışanlar rahatlıkla çözebilir"

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç, Biyoloji sorularını şöyle değerlendirdi:

"AYT Biyoloji Testinde, MEB Biyoloji Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 9, 12. sınıf kazanımlarından 4 adet soru sorulmuştur. Testte “İnsan Fizyolojisi” ünitesi 7 soru ile önemli yer tutmuş; daha önce açıklandığı gibi 12. sınıf düzeyinde 2. Dönem konularına ait soru yer almamıştır. Genel olarak kolay ve orta düzey sorularla öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmek hedeflenmiş olup yorum becerisi gerektiren sorulara yer verilmemiştir. Test, geçen seneki AYT Biyoloji Testine göre öğrencileri daha az zorlayacak bir yapıdadır. Öğrencilerin ikilem yaşayabileceği, öncüllü soruların bazılarında güçlü çeldiricilerin bulunmaması avantaj sağlamıştır. Bu anlamda AYT biyoloji testi, sınava düzenli çalışan öğrencilerin rahat bir şekilde çözebileceği yapıdadır."

"Sorular MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun"

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan, tarih sorularını şöyle değerlendirdi:

"TARİH AYT-1

AYT-1 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 4, 10. sınıf öğretim programından 1, 11. sınıf öğretim programından 1, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavdaki soruların iki tanesi yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur. AYT-1 Tarih sorularında “İlk Türk Devletleri” ile “Millî Mücadele Dönemi” konularına ait kazanımları ölçen soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir.

TARİH AYT-2

AYT-2 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 3, 10. sınıf öğretim programından 2, 11. sınıf öğretim programından 2, 12. sınıf öğretim programından ise 5 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirmek mümkündür. AYT-2 Tarih sorularında Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; daha önceki yıllarda hazırlanmış kazanımlara paralel bir sınavdan oluştuğu görülmüştür. 9. sınıf ile 12. sınıf öğretim programlarının ikisinden toplam 16 soru gelmiş ve sınavın ağırlıklı kapsamını oluşturmuştur. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinin açık net ifadelerden oluşması, genel tekrar yapan ve konu içeriklerine hâkim olan öğrenciler açısından avantaj oluşturmuştur."

"Türkiye ve Dünya haritalarını tanımak önemli"

Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan da, şunları söyledi:

"2023 AYT Coğrafya soruları, beklendiği gibi 12. sınıf 2. Dönem konularından sorular yer almadığından, hem sosyal bilimler-1 testi hem de sosyal bilimler-2 testinde 11. sınıf konularına ait sorular sayıca öne çıkacak şekilde düzenlenmiştir. Ünitelere göre soru dağılımlarında ise sosyal bilimler-1 testinde “Doğal Sistemler” ünitesinden soruların, sosyal bilimler-2 testinde ise “Beşerî Sistemler” ünitesinden soruların diğer ünitelere göre sayıca fazla olduğu görülmüştür. Her iki testte de “biyoçeşitlilik-ekosistem, küresel ısınma, ekstrem olaylar ve Türkiye’de enerji” konularından sorulara yer verilmiştir. Birçok soruda harita kullanılmış olması, harita okuma becerisinin geliştirilmesinin Türkiye ve Dünya haritalarını tanımanın önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Coğrafya soruları genel olarak güçlü çeldiricileri bulunmayan, açık ve anlaşılır bir yapıda olup geçen yılki AYT sınavında olduğu gibi orta güçlükte sorulardır."

"Paragraflar çok uzun tutulmamış, terimsel ifadelere fazla yer verilmemiştir"

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım, "Felsefe soruları, MEB kazanımlarına uygun olarak, açıklanan kapsam doğrultusunda hazırlanmıştır. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Paragraflar çok uzun tutulmamış, terimsel ifadelere fazla yer verilmemiştir. Psikoloji soruları 2022 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Mantık sorularında 2022 AYT’den farklı olarak felsefe sorularında olduğu gibi paragraflara yer verilmiş, paragraftan yola çıkarak seçeneklerde tamamen kavramsal bilgiyi ölçen ifadeler yer almıştır. Öğrencilerin yalnızca paragrafı anlayarak yorumlamalarını değil, seçeneklerdeki kavramlara da hâkim olmalarını gerektiren sorular yer almıştır. Sosyoloji soruları önceki yıllardan farklı olarak paragraftan çıkartılabilecek yoruma ulaşılması yerine paragrafta açıklamaları verilen kavramların terim karşılığının seçeneklerde bulunmasını gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.