T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

3.İLAN
T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/174

DAVACI : MUSTAFA İROZ
VEKİLİ : AV. EVREN DEMİRCAN
DAVALI : FATMA KORUCU (YALIM) Dede Mah. Zeybekler Sk. No:15Eskişehir
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karapınar Mahallesi, 12820 ada, 3-4 parsel (Eski:13 ada 6-7 parsel) sayılı taşınmazın davalı Fatma Korucu (Yalım) adına kayıtlı olduğunu, müvekkilinin 20 yılı aşkın süredir bu taşınmazı kullandığını, bakımlarını yaptığını, müvekkilinin çocukları da dahil pek çok tanık olduğunu, taşınmazın mülkiyet hakkını kazandığını belirterek hukuken de müvekkilinin adına tescil edilmesini yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup, TMK 713/4-5. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01849004