8.02.2018 12:07:39 1056 Okunma

ALLAH’IN SEVMEDİKLERİ-2

 


Geçen hafta Allah’ın özellikle kendisine şirk koşanları, israf edenleri, abartılı söz söyleyen ve dua ederken riyakâr davrananları, verilen nimette şımaranı ve Dünya’da fesat /bozgunculuk çıkaranları, kibirlenen ve böbürlenenleri sevmediğini ayetler ışığında açıklamıştım. Kaldığım yerden devam edeyim:  • Allah, herhangi bir konuda sınırı aşan zalimleri sevmez


Şura-40. Ey insanlar! Şuna dikkat edin ki, bir kötülüğün /sıkıntı verici bir davranışın cezası benzeri bir kötülüktür /davranıştır. Ancak kim affeder ve barışmayı tercih ederse, onun ödülü Allah'a aittir. Ve Allah, sınırı aşan zalimleri kesinlikle sevmez.


Maide-87. Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kılmış oldukları iyi şeyleri ve hak ederek elde ettiklerinizi birbirinize haram etmeyin. Ve size bildirmiş olduğumuz sınırı aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.   • Allah, kendisine saldırılmadığı halde, saldırgan olanları sevmez


Bakara-190. Allah’a iman etmeniz ve O’nun buyruklarına uymanız nedeniyle haksızca sizi öldürmek isteyenlere karşı, kendinizi korumak ve onları öldürmek üzere siz de savaşın. Ancak sınırı aşıp haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah, saldırgan davrananları ve saldıranları sevmez.


Kur’an’ın, her biri birer farz kural olan her muhkem /değişmez ana hükümlerinin canlı uygulayıcısı olarak, daima nefs-i müdafaa şeklinde savaşmak durumunda kalmıştır.  • Kur’an’da bildirilen gerçekleri inkâr ederek küfre sapmış olanları sevmez 


Rum-45. Şunu iyi bilin ki Allah, iman edip, salih /olumlu amellerde bulunanları kendi lütfundan fazlasıyla ödüllendirecek, şirk koşup, bildirilen muhkem /değişmez ana hükümleri inkâr ederek küfrü tercih etmiş olanları ise kayırmayacaktır. Çünkü Allah küfre sapanları sevmez.


Al-i İmran-32. Yine onlara, "Allah'ın tek ilah olduğunu ve belirttikleri ile elçisine itaat edilmesi gerektiğini” söyleyerek tekrar tekrar hatırlat. Olur da O’nu ve bildirdiklerini red edip küfre saparlarsa, bilsinler ki Allah, kâfirleri sevmez.


A'raf-40. Ey insanlar! Ayetlerimizi inkâr edip büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz, Cennete giremezler ve deve veya kalın halat iğne deliğinden geçmeyeceği gibi, bunun gerçekleşmesi de mümkün olamaz. İş­te, suçluları Biz böyle cezalandırırız. 41. Böyleleri için Cehennem, bir yatak ve üstlerini de örten bir örtüdür. Zalimleri işte Biz böyle cezalandı­rırız.


 


       Son ayete dikkat edersek, suçluların /olumsuz puanı fazla olan varlıkların Cennete girişlerini engelleyen gökyüzü kapıları /engelleri bulunmaktadır ve bunları açmaları /aşmaları mümkün değildir. "Deve" kelimesi Araplar tarafından hem "deve", hem de "halat" anlamında kullanılan bir kelimedir. Bizim deyimimizle "devenin hendeği atlamasının mümkün olmayacağı" gibi, bu Ruh’ların bu engeli aşmaları da imkânsızdır.  • Allah, iki yüzlü davrananları /münafıkları sevmez


Enfal-58. Antlaşma yaptığın bir topluluğun ihanet edeceğini, inandırıcı delillere dayanarak düşünür ve endişeye kapılırsan hemen onlarla olan antlaşmayı iptal et. Çünkü Allah ikiyüzlü hainleri /münafıkları sevmez.


Hac-38. Ve şüpheniz olmasın ki Allah, içtenlikle iman etmiş olanları destekler ve hiçbir ikiyüzlüyü ve küfre sapmış olanı da sevmez.  • Allah, haksızlık yapan zalimleri sevmez


Al-i İmran-57. İman edip salih ameller gerçekleştirenlerin karşılık olan ödüllerini ise tam olarak ödeyeceğim. Çünkü Allah haksızlık yapan zalimleri sevmez.  • İmanından vazgeçenleri sevmez


Al-i İmran-140 Şunu da iyice bilin ki Biz, gerçek imanlılar ile ikiyüzlü olanları kesin belirleyebilmek amacıyla, örneğin size üzüntü verici bir olay geldiyse, mutlaka aynı sı­kıntının bir benzerini size karşı olan bir topluluğa da veririz. Böylesi sıkıntılı günleri, insanlar arasında döndürür dururuz, sizler de birbirinize bakarak ya sabredip şükredenlerden veya imanından vazgeçenlerden olursunuz. Şunu bilesiniz ki Allah, bu son şekilde davrananları zalimlerden sayar ve öylelerini sevmez.  • Allah, bir olumsuzluğu dedikodu edenleri sevmez


Nisa-148 Ve şunu bilin ki, Allah bir olumsuzluğun /kötülüğün açıkça konuşulmasından /dedikodu malzemesi yapılmasından hoşlanmaz. Bundan dolayı haksız­lığa /zulme uğrayanların sözleri hariç. Allah işiten ve her şeyi bilendir.  • Allah, hainliği huy edinmiş günahkârları sevmez


Nisa-107. Ey peygamber! Kendi nefslerine uyup günaha iyice batmış hainleri /küfre sapmış olanları sakın savunup dur­ma. Çünkü Allah, hainliği huy edinmiş günahkârları sevmez.  • Allah, verdiği nimetlere şükretmeyenleri sevmez


Hadid-23 Dünya hayatı ve düzeninin böyle olduğunu bilin ki, Allah’ın size verdiği Dünya nimetlerinden bir kaybınız olduğunda boşuna üzülmeyin /kendinize dert yapmayın veya bir nimet verdiğinde hemen böbürlenip fazla sevinmeye /övünmeye de kalkışmayın. Çünkü Allah, kendini beğenip övünenleri ve nimetleri kendisinin verdiğini aklına getirmeyip teşekkür etmeyenleri sevmez.


Çünkü verilen rızkın /nimetin bol veya az verilişi, ya amellerine göre hak ettiği için, ya kişinin kendi sınavı için veya başkalarının sınavında görevlendirilmiş olduğu içindir. Dolayısıyla gerek kendimize ve gerekse başkalarının imkânlarına bakarak değerlendirmeler veya kıskanıp göz koymalar, imrenmeler açıkça yanlış olmaktadır. Çünkü gerçek nedeni ancak Allah bilir.


NOT-1: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA".


NOT-2: 21 ŞUBAT 2018 Çarşamba günü saat 17.30-19.00 arasında Özdilek Sanat Merkezinde inşallah halka açık "KUR'AN SOHBETİ" nde olacağım.